Skip to content

Advanced Specıalızatıon: Modernızatıon of Web Applıcatıons to Mıcrosoft Azure

Advanced Specıalızatıon: Modernızatıon of Web Applıcatıons to Mıcrosoft Azure

Müşterilerimizin web uygulamaları iş yüklerinin Azure’a taşınması, modernizasyonu, DevOps pratiklerinin uygulanması ve uygulama yönetimi servislerini en iyi şekilde deneyimlemesini sağlamak için yürüttüğümüz projeler ve verdiğimiz danışmanlıklar sayesinde, “Advanced Specialization: Modernization of Web Applications to Microsoft Azure ileri düzey uzmanlık statüsünü almaktan büyük gurur duyuyoruz.