Skip to content

Veeam Backup for Microsoft Office 365 (Beta)– Part 2

Veeam Backup for Microsoft Office 365 (Beta)– Part 2

Veeam Backup for Microsoft Office 365 (Beta) – Part 1 bölümünde ilgili organizasyonda yer alan demo kullanıcının mail kutusunun yedeğinin nasıl alınacağı aktarılmıştı. Veeam Backup for Microsoft Office 365 ile yedeğinin alınmasının yanı sıra gerek organizasyon bazında gerek kullanıcı mail kutusu bazında gerekse de öğe bazında geri yükleme işlemi gerçekleştirilebilir. Bunun için Veeam Backup for Microsoft Office 365 için indirilen kurulum dosyasının içerisinde yer alan VeeamExplorerForExchange.msi dosyasının kurulumu gerçekleştirilmelidir. Gerekli kurulum yapılmaması durumunda uygulama uyarı verecektir.


Gerekli kurulumun tamamlanmasının ardından yedekleme işlemi yapılan organizasyonun üzerine gelinerek sağa tıklanır. “Explore latest state of ….” Bölümünde son alınan yedeğe gidilecektir. “Explore point-in-time state…” bölümünde ise yedeği alınan zamanlardan herhangi biri seçilebilecektir. Bu uygulamada son alınan yedek ile devam edilecek olup . “Explore latest state of ….” seçilir.


Şekilde de görüldüğü üzere “All Store” bölümünde alınan yedek ve öğeleri detaylı şekilde gözlemlenmektedir. Geri yükleme işlemi istenilirse organizasyon bazında alınan yedeğin pst export edilmesi ile sağlanabilir. Bunun için iki seçenek bulunmaktadır. “Export to Desktopdemodmns.onmicrosoft.com.pst” ile masaüstüne gerekli pst dosyası çıkarılabilir ya da “Export to .pst file” ile istenilen dizine pst dosyası export edilecektir.


Yedekleme işleminin organizasyon bazlı export etme işlemi dışında kullanıcı mail kutusu bazlı da geri yüklenmesi ya da export edilmesi mümkündür. Böylelikle ilgili mail kutusunun tüm öğeleri “Restore to [email protected]” seçeneği ile yedeği alınan mail kutusuna yüklenmesi, “Restore to…” ile yedeği alınan mail kutusu belirtilecek olan herhangi mail kutusuna geri yüklenmesi, “Export to Desktopuser1.pst” ile yedeği alınan mail kutusunun tüm öğeleri masaüstüne pst olarak export edilir.”Export to .pst file” istenilen yere pst olarak mail kutusundaki öğelerin export edilme işlemi gerçekleştirilir.


Örnekte [email protected] mail kutusunun gelen klasörü masaüstüne .pst olarak export edilecektir. Bunun için “Export to Desktopuser1.pst” seçeneği seçilir ve export etme işlemine başlanılır.


Tüm mail kutusu öğelerinin export edilmesinin yanı sıra sadece “Gelen kutusu” veyahut sadece tek mailin de geri yüklemesi ya da pst olarak export edilmesi sağlanabilir. Şekilde de görüldüğü üzere ilgili klasörün geri yüklemesi yedeği alınan mail kutusuna ya da farklı mail kutusuna geri yüklenebilir ya da masaüstüne veya herhangi dizine export edilebilir durumdadır. Şekilde bu işlemler ile ilgili seçenekler gözlemlenmektedir.


Tek bir mailin yani öğenin de geri yüklenmesi, export edilmesi, kaydedilmesi ya da gönderilmesi mümkündür. İlgili mailin üzerine gelinerek sağa tıklanır ve bu işlemler için seçenekler şekildeki gibi gözlemlenir.


Örnek olarak ilgili mailin direkt yedeği alınan [email protected] gelen kutusuna geri yüklenmesi için “Restore to [email protected]” seçeneğine tıklanır ve ilgili işleme başlanır.


Görüldüğü üzer Veeam Backup for Microsoft Office 365 Beta sürümü temelde mail kutularının yedeklerini almanın yanı sıra gerek organizasyon gerek mail kutusu gerek klasör gerekse de öğe bazında geri yükleme işlemini ve benzer işlemleri gerçekleştiren önemli uygulamalardan biri olacaktır.

Referans: https://www.veeam.com/backup-microsoft-office-365.html