Veri Hikayeleştirme Nedir – Data Storytelling

Veri hikâyeleştirme, belirli bir hedef kitleyi etkilemek ve bilgilendirmek amacıyla hikayenizi anlatmanıza yardımcı olan karmaşık verileri ve analizleri temel alan ilgi çekici bir anlatı oluşturma kavramıdır.

 

Veri Hikâyeleştirmenin Avantajları

Veri hikâyeleştirme, insan tarafından hikâye anlatımına çok benzemekle birlikte grafikler ve şemalar aracılığıyla daha ayrıntılı içgörüler ve destekleyici kanıtlar sunarak ek avantajlar sağlar. Veri hikayeciliği sayesinde karmaşık bilgiler basitleştirilir ve böylece hedef kitleniz içeriğinizle etkileşim kurarak kritik kararları daha hızlı ve daha kendinden emin şekilde alabilir.

Kişiyi harekete geçmeye teşvik eden bir veri hikayesi oluşturmak çok güçlü bir araç olabilir. Etkili veri hikâyeleştirme, insanlar ve kuruluşunuz için olumlu bir etki yaratabilir. Başarılı veri hikâyeleştirmenin sunduğu bazı avantajlar şunlardır:

 • Verilerinize ve içgörülerinize değer katma.
 • Karmaşık bilgileri yorumlama ve hedef kitleye yönelik önemli temel noktaları vurgulama.
 • Verilerinize insani bir dokunuş sağlama.
 • Hedef kitleniz ve sektörünüz için değer sunma.
 • Sektör ve konu hakkında bir fikir lideri olarak güvenilirlik sağlama.

 

Veri Hikâyenizin Değerli Olmasını Sağlama

İyi bir veri hikâyeleştirme, bir hipotezi doğrulamak için topladığınız tüm ham verilerin analiz edilmesi anlamına gelir ve veri hikayenizi tanıtarak, görmek istediğiniz kesin değişikliği elde edebilirsiniz.

Tüm verileri inceledikten sonra hikayenize başlayın. Bazen yalnızca teorinizi destekleyen veri kümelerini seçerek uygulamak cazip gelse de resmin tamamını görün. Verilerin size ne anlattığına bakın ve takımınıza doğru araçlarla net bir veri hikayesi aktarın. Çok fazla kullanılabilir veri kümenizin olması sizi zorlayabilir ancak bu, hikayenizi anlatma şeklinizi yapılandırmanıza yardımcı olur.

 • Teoriniz üzerinde düşünün. Neyi kanıtlamak ya da çürütmek istiyorsunuz? Verilerin size ne anlatacağını düşünüyorsunuz?
 • Verileri toplayın. Hikayenizi geliştirmek için gereksinim duyduğunuz verileri harmanlayın.
 • Hikayenin amacını tanımlayın. Topladığınız verileri kullanarak, hikayenizin amacını tek bir cümleyle yazabilmeniz gerekir.
 • Ne söylemek istediğinizi düşünün. Girişten sonuca kadar her şeyi ana hatlarıyla belirleyin.
 • Sorular sorun. Hipoteziniz doğru muydu yanlış mıydı? Bu yanıtlar, veri hikayenizin anlatımını nasıl şekillendiriyor?
 • Hedef kitleniz için bir hedef oluşturun. Hikayenizi okuduktan sonra hangi eylemleri gerçekleştirmelerini istersiniz?

Yalnızca teorinizi destekleyen verileri değil desteklemeyen verileri de incelediğinizden emin olun. Kullanılabilir her veri parçasını eklemeniz gerekmez. Anlatınızı tarafsız bir şekilde yönlendirmenize yardımcı olacak veri kümelerini kullanın. Veri hikayeniz, her zaman işinize yardımcı olacak bir eylemi veya değişikliği desteklemeye nasıl yardımcı olabileceğini göstermelidir.

 

Veri Hikâyeleştirmeyi Geliştirmek İçin Veri Görselleştirmeyi Kullanma

Veri görselleştirme

, hedef kitlenizin karmaşık bilgileri almaya ne kadar açık olduğunu belirlemede önemli bir rol oynar. Veri görselleştirme, sınırsız miktarda veriyi daha basit ve daha kullanılabilir hale dönüştürmeye yardımcı olur. Burada hikayenizi desteklemek için gereken görselleri sağlayabilirsiniz. Etkili veri görselleştirmeleri şu konularda yardımcı olabilir:

 • Modelleri, eğilimleri ve bulguları tarafsız bir bakış açısıyla göstermek.
 • Bağlam sağlamak, sonuçları yorumlamak ve içgörüleri açıkça ifade etmek.
 • Hedef kitlenizin bilgileri işleyebilmesi için verileri basitleştirmek.
 • Hedef kitle etkileşimini iyileştirmek.

Bu bulguların ve içgörülerin çoğu, veri görselleştirme araçları ile oluşturulmuş bir veri panosu aracılığıyla daha kolay anlaşılır.

 

Görselleri Bir Veri Panosu Aracılığıyla Sunma

veri panosu

, bilgi yönetimi ve iş zekâsı (BI) için kullanılan bir araçtır. Veri panoları, önemli bilgileri tek bir konumda anlaşılması kolay bir biçimde düzenleyip görüntüleyerek karmaşık ölçümleri yorumlayabilir ve hedef kitlenin veri hikayesi ile hikâyenin hipotezi arasındaki bağlantıyı anlamasına yardımcı olabilir.

Verileriniz için bir panodan yararlanmanın avantajları şunlardır:

 • Geçmiş ve geçerli eğilimlerle ilgili daha iyi görünürlük sağlama.
 • Gelecekteki eğilimleri daha doğru bir şekilde tahmin etme.
 • Ana performans göstergelerini birden çok kaynaktan belirleme.
 • Gerçek zamanlı müşteri analizleri sağlama.

 

Veri Hikâyeleştirmenin Üç Temel Öğesi

Yapılandırılmış bir yaklaşımla, veri hikâyeleştirme ve veri görselleştirme birlikte çalışarak içgörülerinizi anlatı, görseller ve veriler olmak üzere üç temel öğe aracılığıyla aktarır. Veri hikayenizi oluştururken, teorinizin çok yönlü kısa bir hikayesini ve kullanıcıların gerçekleştirmesini istediğiniz eylemleri yazmak için aşağıdaki üç öğeyi birleştirmek önemlidir.

 1. Anlatınızı oluşturun
  Hikayenizi anlatırken verilerinizi içgörülerinizin destekleyici yapı taşları olarak kullanmanız gerekir. Karmaşık bilgileri bilgilendirici içgörülere dönüştürerek hedef kitlenizin bakış açınızı anlamasına yardımcı olun. Anlatınız ve bağlamınız, veri hikayeleştirmenizin doğrusal niteliğini yönlendirir.
 2. Açıklama için görselleri kullanın
  Görseller, hedef kitleyi teoriniz konusunda eğitmenize yardımcı olabilir. Görsel varlıkları (şemalar, grafikler vb.) anlatınıza bağladığınızda, teorinizi desteklemek için temel veriler sağlayan gizlenmiş içgörülerden yararlanarak hedef kitlenizle etkileşim kurabilirsiniz. Teorinizi desteklemek için tek bir veri içgörüsü sunmak yerine, ayrıntılı ve yüksek düzeyde birden çok veri parçası gösterilmesine yardımcı olarak hedef kitlenin bakış açınızı gerçek anlamda takdir etmesini sağlar.
 3. Desteklenecek verileri gösterin
  İnsanlar doğal olarak analizlere ilgi duymazlar, özellikle de genişletilmiş analiz kullanan ve bağlam sağlamayan analizlere ilgi göstermezler. Anlatınız, somut verilerle desteklenen açıklamalar sağlar. Bağlam ve eleştiri, anlatınızın tam yorumunun ayrılmaz bir parçasıdır. Anlatınıza önemli içgörüler ve anlaşılırlık katmak için iş analizi araçları kullanmak, veri hikayeniz boyunca çokça gereksinim duyulan bağlamın sağlanmasına yardımcı olabilir.

Yukarıdaki üç öğeyi birleştirdiğinizde veri hikayenizin hedef kitlenizde duygusal bir tepki oluşturacağından emin olabilirsiniz. Duygular, karar vermede önemli bir rol oynar. Veri hikâyeleştirmede duygusal bağlamı ve somut verileri birbirine bağlayarak diğer kişileri etkileyebilirsiniz. Bu üç temel öğe başarıyla tümleştirildiğinde insanların ilgisini çekebilecek ve değişimi yönlendirebilecek bir veri hikayesi oluşturmuş olursunuz.

 

Veri Hikâyeleştirme Örnekleri

Veri hikâyeleştirme, verileri bağlamsal bir anlatı ile sunma sanatıdır. Veri hikayenizi sunmanın birkaç farklı yolu vardır. Veri panosu, anlatınızı oluşturabilmeniz için kullanabileceğiniz tüm verileri sunar. Aşağıda bazı dikkat çekici veri hikâyeleştirme örnekleri verilmiştir.

Kaynak: Microsoft Power BI Blogu

 

Pano, tüm bilgilerinizi ön planda ve merkezde olacak şekilde sunar. Panonuz bazı bağlamlar sağlayabilir ancak anlatınızı oluşturup noktaları birleştirmeniz gerekecektir. En iyi yöntem basitliktir. Kısa bir veri hikayesi anlatmanın en hızlı yolu, yalnızca verilere dayalı bir grafikle bir giriş cümlesi sunmaktır.

Kaynak: Microsoft Power BI

 

İki veya daha fazla veri görselleştirmesini birbirine bağlamayla ilgili başka bir veri hikâyeleştirme örneği de konuya göre müşteri memnuniyetini, memnun olan ve memnun olmayan müşterilerin yüzdesini, memnun olan ve memnun olmayan toplam müşteri sayısını ve bir araya gelerek büyük bir hikâye anlatan diğer küçük hikayeleri gösteren bir çağrı merkezi analizidir.

Kaynak: Microsoft Power BI

 

Bilgi görselleri, görsel olarak çekici bir veri hikayesi anlatmanın hızlı bir yolu olmanın yanı sıra bir veri hikâyeleştirme biçimidir. Bilgi görseli, hikayenizi anlatmanıza yardımcı olan ayrı ayrı veri görselleştirmelerinden oluşabilir ancak çok fazla anlatı sunmayabilir (yukarıdaki örnekte olduğu gibi).

 

Veri Hikâyeleştirme, Bilgiyi Tüketme Şeklimizi Değiştiriyor

Veri hikâyeleştirmenin, verileri ve analizleri kullanma şeklimizi değiştirme üzerinde büyük bir etki oluşturma potansiyeli olabilir. Veri hikâyeleştirme, bazen karmaşık sayılara ve ham verilerin bize sunduğu rakamlara insani bir dokunuş katar. Anlatı oluşturmak, sürecin önemli bir bileşenidir ancak güçlü bir hikâye oluşturmak bu bilgiyi tarafsız bir bakış açısıyla anlayıp aktarabilmenize bağlıdır. Microsoft Power BI, bu hikayeleri anlatmanıza yardımcı olabilir.

 

Microsoft Power BI ile veri hikâyenize başlama

Microsoft Power BI, anlatmak istediğiniz hikâyeyi oluşturmanıza yardımcı olabilir. Verilerin şifresini çözen ve içgörüler paylaşan sezgisel bir panoyla, anlatınızı desteklemenize yardımcı olan ve hedef kitlenizi daha akıllı kararlar alması için etkileyen veri temelli görselleştirmeler sunabilirsiniz. Veri hikayenizde kurumsal hedeflerinize nasıl ulaşacağınızı anlatın, bir sektör fikir lideri olarak işinizi sağlamlaştırın ve hedef kitlenizi değişiklik yapma konusunda etkileyin.

Power BI hakkında daha fazla bilgi edinin

[vc_row][vc_column][mk_image src=”https://peakup.org/wp-content/uploads/2021/01/office_imza_son.gif” image_size=”full” link=”https://peakup.org/global/office-training/” target=”_blank”][/vc_column][/vc_row]

POWER BI VERİ AKIŞI SAHİBİ (DATAFLOW OWNER) OLMAYANLAR İÇİN E-POSTA BİLDİRİMLERİ

Power BI son güncellemesi ile birlikte veri akışı sahibi(dataflow owner) olmayanlar için e-posta bildirimleri alabilceğimizi duyurdu.

Çalışma sürelerini, performansı ve veri akışından iyi şekilde yararlanıp yararlanmadığımızı anlamak için birçoğumuz, bir şeyler ters gittiğinde bilgilendirilmek için yenileme e-postalarına güveniriz.

Artık, geliştiricilerin ve ekiplerin veri akışlarıyla birlikte çalışma şeklini iyileştirme güncellemelerinin bir parçası olarak, kuruluşunuzdaki veri akışına sahip olmayan kişilere e-posta bildirimlerinin gönderilebileceğini inceleyeceğiz.

DATA FLOW NEDİR? NASIL OLUŞTURULUR?

Veri akışı, Power BI hizmeti çalışma alanında oluşturulan ve yönetilen bir tablo koleksiyonudur. Tablo, bir veritabanındaki verileri depolamak için kullanılan bir sütun kümesidir. Veri akışında tablolar ekleyip düzenleyebilir ve veri yenileme zamanlamasını doğrudan veri akışının oluşturulduğu çalışma alanından yönetebiliriz.

Veri akışı oluşturmak için tarayıcımızda Power BI hizmetini başlatarak, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi sol gezinme bölmesinden çalışma alanını seçelim. (Veri akışı, Power BI hizmetindeki Çalışma Alanım’da bulunmaz.)
Yeni bir veri akışı oluşturmak için yeni bir çalışma alanı da oluşturabiliriz.

Yeni veri akışları oluşturmak veya mevcut veri akışlarını geliştirmek için birçok farklı yöntem kullanabiliriz:

 • Yeni tablo tanımla’yı kullanarak bir veri akışı oluşturma
 • Bağlantılı tabloları kullanarak bir veri akışı oluşturma
 • Hesaplanan tablo kullanarak veri akışı oluşturma

İçeri/dışarı aktarma kullanarak veri akışı oluşturma

Yeni bir tablo tanımlamak ve yeni bir veri kaynağına bağlanmak için Yeni Tablolar Tanımla seçeneğini kullanalım.

Bir veri kaynağı seçtiğinizde, veri kaynağına bağlanmak için kullanılan hesap da dahil olmak üzere bağlantı ayarlarını sağlamanız istenecektir. Bağlandıktan sonra tablo için kullanmak istediğiniz verileri seçebilirsiniz.

Verileri ve kaynağı seçtikten sonra Power BI, veri akışındaki verileri yenilenmiş halde tutmak için veri kaynağına yeniden bağlanır. Bu bağlamaların sıklığını bu kurulum işleminde daha sonra seçeriz. Tabloda kullanılacak verileri seçtikten sonra veri akışı düzenleyicisini kullanarak verileri, veri akışında kullanmak için gereken biçime dönüştürebilir veya biçimlendirebiliriz.

E-POSTA BİLDİRİMLERİNİ YAPILANDIRMA

Yeni gelen özelliği kullanmak oldukça kolaydır ve herhangi bir kabul gerektirmez. Oluşturduğumuz veri akışının ayarlar kısmında bulunan zamanlanmış yenileme sekmesinden e-posta bildirimleri almasını istediğimiz yeni kişileri eklememiz yeterlidir; herhangi bir sorun ortaya çıkarsa bu sayede bilgilendirilirler.

Power BI – 2020 Ağustos Ayı En Beğendiklerimiz

Merhabalar sevgili okur! Yaz bitip günler kısalırken bizim payımıza bu sıcak anların tadını çıkarmak kalıyor ama ÇOK SICAK değil mi? Power BI 2020 Ağustos ayı güncellemelerinde yeri daha fazla marketplace tarafına yüklenen yeni görselleştirmeler alıyor. Onun dışında yine yeni kaynaklar ile iş birlikleri ve mevcut özelliklere çeşitli eklemeler var. Güncellemeyi şuradan indirebilirsiniz.

1- Kişisel Görselleştirme için Perspektif Oluşturma

Power BI Service’ de raporu oluşturan kişi isterse grafikleri kullanıcıların tekrar düzenlemesine izin verebiliyor. Bu özelliği Power BI Desktop’un “Seçenekler” alanından açabileceğiniz gibi raporu web servise yükledikten sonra da raporun ayarlarından bu özelliği açabiliyorsunuz. Grafiğin sağ üst köşesindeki kalem işaretine tıklayarak hem grafik tipini hemde grafiğin içindeki verileri değiştirebiliyorsunuz.

Personalize visuals Buradaki zorlayıcı olabilecek bir konu son kullanıcıya bu imkanı sağladıktan sonra son kullanıcının gerçekten doğru verileri seçebilmesi. Bu durumun çözümü gibi Power BI için geliştirilen çeşitli araçlardan birini kullanacağız: Tabular Editor. Bu araçları direkt kullanabildiğiniz gibi Power BI Desktop ‘da bir sekmenin altına da ekleyebilirsiniz. Bununla ilgili biraz daha detaylı bilgi için buradaki 3.başlığa uğrayabilirsiniz.

Perspektif oluşturmak için Tabular Editor ‘de Modelin altında Perspective klasörüne sağ tıklayıp “Yeni Perspectif” seçeneğine tıklamamız gerek.

Uygulama üzerinde yapmamız gereken bir diğer işlemde bu perspektifte hangi sütunların görüneceği bilgisini seçmek olacak. İlgili sütunu seçtiğinizde sağ tıklayıp “Perspektifte Göster” seçeneği ile sütunları ekliyoruz.

 

Ardından tekrar Power BI Desktop’a dönüp sayfanın format alanında “Kişiselleştirilmiş Görsel” başlığı altında ilgili perspektif ibaresini seçmeniz gerekiyor. Bu işlem de tamamlandıktan sonra son kullanıcılar yalnızca sizin belirlediğiniz sütunları görüyor olacak!

                   

2- Veri Noktaları için Kement Seçimi

Power BI 2020 Ağustos ayı güncellemesinde bir diğeri veri noktası seçimi. Kement seçimi için oldukça sevinmiştik. Artık kement seçimi grafiklerin içindeki veri noktaları için de geçerli. Grafik üzerinden istediğiniz noktaları CTRL ile seçip filtre uygulayabilirsiniz. Shift tuşuyla da önceki seçimlerinize ek diğer noktaları alabilirsiniz.

3- Yeni Görselleştirmeler

 • Progress Bar

 • Pie & Donut Chart

 • Görsel Derecelendirme 

 • Geçiş Anahtarı -Toggle

 • RoadMap

4- Veri Bağlantıları

Cherwell konektörü

CSM 10.0, gerçek zamanlı işbirliğine olanak tanır ve olay çözümünü hızlandırır.

Automation Anywhere bağlayıcısı

Automation Anywhere, Kurumsal iş süreçlerinin otomasyonunu sağlayan lider bir Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) platformudur. Automation Anywhere’deki Power BI bağlayıcısı, bir iş kullanıcısının, özel entegrasyon çözümleri oluşturmak için BT kaynaklarına güvenmeksizin RPA verilerini kurumsal Power BI panolarında kolayca tümleştirmesine olanak tanır. Power BI bağlayıcısı, Automation Anywhere’in RPA platformundan operasyonel, stratejik ve iş ölçümlerini alabilir.

Acterys konektörü

Acterys  , Microsoft Azure, Power BI ve Excel için Veri Ambarı Otomasyonu, Kurumsal Performans Yönetimi (CPM) ve Finansal Planlama ve Analitik (FP&A) için entegre bir platformdur.
Kullanıcıların dakikalar içinde sonuçlara ulaşmasını ve tüm analitik, planlama, tahmin, konsolidasyon ve proje planlama gereksinimleri için farklı eski çözümleri tek, uygun maliyetli ve birleşik bir platformla değiştirmelerini sağlar. Yeni Acterys Power BI Bağlayıcısı ile kullanıcılar artık Acterys ortamlarına tek tıklamayla (veritabanına doğrudan erişmeye veya bir Power BI veri kümesi kurmaya gerek kalmadan) bağlanabilir ve gerekli modelleri Acterys (Active Directory) tarafından yönetilen Power BI’a ekleyebilir / Microsoft Hesabı) kullanıcı hakları ve denetim izleri.

Bu aylık güncellemeler bu şekilde. Bir sonraki yazımıza kadar görüşmek üzere.

 

Good game, well played.

Power BI ‘ın DAX Fonksiyonları: FILTER fonksiyonu

Merhabalar sevgili okur! Bu yazımızda Power BI ‘ın DAX fonksiyonlarından FILTER fonksiyonunu inceleyeceğiz. Bu fonksiyon da en çok kullanılanlarından. Önceki yazılarımızda bu fonksiyon gibi çok kullanılan temel fonksiyonlardan bahsetmiştik. Onların detaylarına da  buradan ulaşabilirsiniz.

Hemen ilk etapta kullanacağımız veri setinden bahsedelim. Yine kaggle.com’dan alacağımız veri seti Spotify’daki Top 50 şarkı ve bu şarkıların detaylarını içeriyor. Buradan indirebilirsiniz.

FILTER fonksiyonu, istediğimiz koşullara göre filtrelenmiş veri setleri oluşturmamıza olanak sağlar. Fonksiyon sonucunda bize bir tablo döndürür. Bu sebeple tablo fonksiyonları arasındadır. Yalnızca FILTER fonksiyonunu kullanacaksak, başka fonksiyonların içinde kullanmayacaksak, bu fonksiyon mutlaka New Table komutuyla kullanılmalıdır. Tekrardan hatırlatalım, Power BI arayüzünü Türkçe kullansak dahi DAX fonksiyonlarını İngilizce olarak kullanma zorundayız. FILTER fonksiyonunun söz dizimi şöyledir:

=FILTER(<İşlem Yapılacak Tablonun adı> , )

Bu iki parametrede mutlaka yazılmalıdır yoksa fonksiyon hata döndürür. Yapılacak filtreme işlemini biraz açarsak şu şekilde ifade edebiliriz. “<“, “>”, “=”, “<>” gibi matematiksel ibareler kullanılarak sonucunda doğru ya da yanlış ibaresinin döndürülmesi gerekir. Daha karmaşık filtreleme işlemleri için mantıksal operatörlerde (And & Or) kullanabilirsiniz.

İşe, Power BI ‘a bu veri setini aktarmakla başlayalım. Bunun için Giriş(Home) sekmesinde Veri Al (Get Data) seçeneklerinden Text/CSV seçerek bu veri setinin yolunu gösterelim. Bu .csv formatlı dosyayı almak için OK ‘a tıkladığınızda kendisi metinler arasındaki ayracı tanıyacak otomatik sütunlara bölünmüş halini Navigasyon penceresinde gösterecek. Burada Load diyerek verinin Power BI ‘a yüklenmesini sağlıyoruz.

Bu veri setinde FILTER fonksiyonuyla 2 yeni tablo oluşturacağız. Bunun için Modelleme sekmesinin altındaki Yeni Tablo komutuna tıklıyoruz.

1-Rakamsal İfadeler Kullanarak Filtreleme İşlemi

İlk tablomuz Dans edilebilirlik kapasitesi yüksek şarkılardan oluşacak. Bunu ana tabloda sorgulamamızı sağlayacak sütun Dancebility sütunu. Bu sütunda 80’i geçen değerleri listeyeceğiz. Bu filtreleme ifadesini yazmak için “>” matematiksel operatörü kullanacağız. Bir sütundaki satırlar için filtreleme işlemi yaptığımız için o sütunun ismini yazmamız yeterli olacaktır. Yazacağımız söz dizimi şöyle olacak:

Dans 80 ustu = FILTER(top50, top50[Danceability]>80)

2-Metinsel İfadeler Kullanarak Filtreleme İşlemi

İkinci tablomuz Pop şarkılarını listelemek olacak. Bunun için Genre sütununu kullanacağız. Bu sütunda yalnızca pop ibaresi geçen satırlar bizim için doğru olan satırlar olacak.

Pop_Sarkilar = FILTER(top50,top50[Genre]="pop")

Hem metinsel hem de sayısal ifadeleri kullanarak filtre kullanmış olduk. Dikkat ettiyseniz sayısal ifadeleri kullanırken sayıları çift tırnak içine almadık. Çift tırnak yalnızca metinlerde kullanılır. Asla unutmayın ki:

İki tek tırnak, çift tırnak yapmaz!

Tek tırnaktan kastım kesme işareti. Bazen karşılaştığımız durumlarda iki adet kesme işareti yanyana kullanılarak işlemler yapılmaya çalışıyor. Bilgisayar dilinde bu iki ifadenin yeri farklı olduğu için görüntüde doğru bile gözükse fonksiyon sonucu hatayla karşılaşırsınız. O yüzden bu konuda dikkatli davranmanızı tavsiye ederim.

Tüm bu işlemlerden elde ettiğimiz yeni tabloları rapor tarafına taşıma tarafına geldik. Ben filtre uyguladığımız sütunları getirdim öncelikle. Hemen sol tarafa da hiç filtre uygulanmamış tam sırayı koydum. İsterseniz bu dosyaya buradan ulaşabilirsiniz.

spotify top 50 report Bu yazımızda Power BI DAX fonksiyonlarından Filter fonksiyonunu inceledik. Başka yazılarımızda başka fonksiyonları, çeşitli sorunları, çıkmazları, yapılabilirlikleri incelemeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın!

Good game well played.

Power BI – 2020 Haziran Ayı En Beğendiklerimiz

Merhabalaar sevgili okur! 1.sınıfta bize öğretilen mevsimler takvimine göre yaza girmiş bulunuyoruz, ne kadar havanın bu konudaki görüşü farklılık gösteriyor olsa da… Bu ay tek bir güncellemeyi yazsak bile yeter, öyle bir güncelleme ki… Hadi hemen Power BI haziran ayı güncellemelerini incelemeye başlayalım.

Sizi çok bekletmeden Power BI haziran ayı güncellemelerinin tacını hemen iletelim şu konuya:

1-Mobil Görünümü İyileştirme

Power BI ‘ın mobil görünümünün olması hep hoşumuza giden birşeydi . Tabi ki eksiklikleri de vardı. Örneğin karelerin çok büyük oluşu… Arka planı değiştirememe, yerleştirememe, nesneleri üst üste koyamama konuları gerçekten can sıkıcı olabiliyordu. Tek bir güncellemeyle hepsinden kurtulduk! Harika değil mi?

Artık küçük değerler içeren ifadeleri kocaman alanlarda göstermemiz gerekmiyor, bir grafin boş bir alanına yerleştirebiliriz. Böylelikle raporun tasarımıyla tam uyumlu bir mobil görünüm elde ediyoruz. İsimlerine göre görselleri rahatlıkla bulabiliyoruz.

Hala benim beklediğim bir konu, sayfa görünümünde gözükmeyen görseller mobil görünümünde görünür olabilir. Örneğin sayfa görünümünde ben bir slicer kullanıyorum ama bu mobil görünümde kullanışlı olmuyor. Bunun için mobil görünüme özel ayrı bir slicera ihtiyacım var. Ben bunun için bu slicerları ya da koyacağım herhangi bir görseli diğer grafiklerin arkasına saklıyorum. Keşke buna gerek kalmasa, yakında gelecektir inanıyorum😁

2-Otomatik Sayfa Yenilemesi

Premium’da olan Pro kullanıcılarının “Bizim de otomatik sayfa yenilememiz olmayacakkk mı?” dedirten bir özellikti. Sonunda Pro’ya açıldı. Pro kullanıcıları da artık anlık yenileme yapabilecekler. Bu özelliğin gözükmesi öncelikle Direct Query metodunu destekleyen bir kaynağa bu metodla bağlanmanız gerekiyor. Ardından bu özelliği hemen sayfa özelliklerinde görebiliyorsunuz.

3-Hiyerarşik Dilimleyicide Yeni İyileştirmeler

Hiyerarşik dilimleyici geçtiğimiz şubat ayında bizlerle buluşmuştu. O zamandan bu zamana bazı sıkıntılar yaşıyorduk; simgeler ve yazı boyutlarıyla ilgili… Bu ayki güncellemeyle tam olarak bu sorunlardan arındırılmış bir dilimleyici olduğunu belirtiyorlar. Artık simgeleri genişlet/daralt için birden fazla seçeneğe sahibiz. Alt öğeler için girintiyi özelleştirebiliyoruz -malum bir ara uzayda arıyorduk-. Ayrıca simgeler yazı tipi boyutuyla ölçekleniyor.

 

4-RLS artık Excel’in Veri Türleri galerisindeki Öne Çıkan Tablolar için destekleniyor

Excel’den Power BI veri setlerine bağlanma konusu giderek hız kazanıp büyüyor. Şimdi, bir tabloyu özellikli olarak işaretleyip Power BI hizmetine yayımladığınızda, RLS kuralları uygulanmış olsa bile bu tablo Excel’in veri türleri galerisinde görünecek. Önceden, bu tablolar Excel’de gösterilmiyordu. Bu yeni geliştirme, Excel’deki kullanıcıların yalnızca erişime sahip oldukları veri satırlarını göreceği anlamına geliyor.

5-Çizgi grafik nokta biçimlendirme seçenekleri

Bazen soruyoruz bu çizgi grafikte birşeyler eksik diye. Eksik noktayı bulduk. Artık çizgi grafikte X eksenindeki ilgili başlığa karşılık gelen noktayı renklendirerek gösterebiliyoruz. Bunu Format sekmesindeki Data Colors başlığından yapabiliyoruz.

6-Veri Bağlantıları

Palantir Foundry Konektörü

Arka uç veri yönetimi ile ön uç veri analizi arasındaki engelleri kaldırarak insanların verileri nasıl kullandıklarını yeniden canlandıran bir platformdur. Palantir, çeşitli teknik becerilere ve derin konu uzmanlığına sahip kullanıcıların verilerle anlamlı bir şekilde çalışmasını sağlar. Foundry ile, herkes verileri istediği herhangi bir şekle kaynaklayabilir, bağlayabilir ve dönüştürebilir, ardından harekete geçmek için kullanabilir.

Bu bağlayıcı yakında Veri al iletişim kutusunun Çevrimiçi hizmetler bölümünde yer alacaktır .

Power BI haziran ayı güncellenmiş sürümünü indirme sayfasına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz. Power BI ile ilgili diğer yazılarımıza bakmak içinse şuraya tıklayabilirsiniz.

Güzel bir ay geçirmeniz dileğiyle. Kendinize iyi bakın.

Good game well played.

18 Dakika 23 Saniyede Power BI ile Hızlı Rapor Hazırlama

Merhaba sevgili okur! Bu yazımızda Power BI ile hiç tanışmamış ama hakkında birşeyler öğrenmek isteyenler ya da pekiştirmek isteyenler için başlangıç seviyesinde hızlı bir rapor oluşturma kılavuzu oluşturdum. 18 dakikadan bahsediyoruz. 18 dakikada dışarı çıkmak için hazırlanamıyoruz bile.😂 Power BI bilgisayarınızda yüklü değilse buradan en güncel halini indirebilirsiniz. Hadi başlayalım!

1- Veri kaynağınız nerede?

Yüzlerce veri depolayan kaynağın olduğunu bildiğimiz için mantıklı bir soruyla başlayayım dedim. Sizin veri kaynağınız nerede? Veri kaynağı olarak belli başlı bilinen bazı seçenekleriniz var: SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle…Bunlara erişim yetkileri tamamen IT personellerindedir ve bu kaynakları sizin kullanımınıza açmak konusunda tamamen cimrilerdir. -ki hak verilebilir sebepler içeriyor.- Dolayısıyla ilk aşamada çeşitli denemeleriniz için internet üzerinden bulabileceğiniz veri kaynaklarını kullanmanız gerekmekte. kaggle.com bunun için iyi bir site. Bende benimle aynı adımları rahat takip edebilmeniz için Kaggle’dan Udemy kursuları ile ilgili olan şu veri setini indirdim. Bu veri setinde Udemy kurslarına ait şu bilgiler bulunmakta: Kurs adı (course_title), yayınlanma tarihi (published_timestamp), kurs linki (url), ücret durumu (ispaid), fiyatı (price), ana konu (subject), kurs seviyesi (level), kaç saatlik eğitim olduğu (content_duration), ders sayısı (num_lectures), bu eğitimi alan kişi sayısı (num_subscribes), geri bildirim yapan sayısı (num_reviews). Çünkü COVID’den hepimiz yorulmadık mı!

2- Veri kaynağına bağlanın

Power BI Desktop’ı açtığınızda Home sekmesinin altında Get Data başlığını göreceksiniz. O alan içinde en çok kullanılanlarda hemen yanına iliştirilmiş. Fark ettiyseniz Exceli de direkt olarak bağlayabiliyorsunuz. Burada Get Data diyerek Text/CSV başlığını seçiyoruz. Power BI, her veri alma işlemi yaptığınızda size “Bu veriyi direkt mi kullanmak istiyorsunuz yoksa veri üzerinde herhangi bir değişiklik yaparak mı kullanmak istiyor musunuz?” diye sorar. “Ben verime güveniyorum ve direkt içeri almayı seçiyorum.” demek isterdim ama ispaid sütununda hatalı bir veri girişi olduğunu görüyorum, bu sebeple Transform diyorum. Bu arada gördüğünüz gibi .csv uzantılı dosyayı kendisi ayırıcıları algılayarak sütunlara böldü.

get data and transform

3- Veriyi Düzenle

Bizim elimizdeki veride ispaid sütununda düzeltme yapacağız. Bu sütundaki bilgiler true/false ibareleriyle verilmiş. Onları hem Ücretli&Ücretsiz olarak değiştireceğiz. Bir de ikisiyle de alakalı olmayan bir hücreyi filtreleyeceğiz.

Veri tipini değiştir

Verileri düzenlerken veri tipleri oldukça önemlidir. Üzerinde değişiklik yapacağımız ispaid sütununun veri tipi Binary olarak gelmiş. Bu ibareleri Ücretli &Ücretsiz olarak değiştirmek için öncelikle buranın veri tipini değiştirerek Text yapacağız. Power BI, her veriyi içeri aldığında önce veri tiplerini ayarlar, biz de bu adımın üstüne tekrar veri tipi değişikliği yaptığımız için “Bunu yeni adım olarak mı ekleyeyim?” diye sorar. Bu noktada hangisini seçtiğiniz önemli değil, ben yeni adım eklemesini istedim.binary to tezt

Değerleri Değiştir

Şimdi de bu sütunda true ibarelerini Ücretli, false ibarelerini Ücretsiz olarak değiştirelim. Bunu Transform sekmesinin altındaki Replace Values komutuyla gerçekleştiriyoruz. Burada bir de mevcuttaki ibarelerle yakından uzaktan alakalı olmayan “http..” ile başlayan bir değer bulunmakta. Bu değeri filtreliyoruz ve ön yüzde gözükmemesini sağlıyoruz.

replace values

Veride düzelteceklerimiz bu kadar. En son Close&Apply diyerek kapatıyoruz. Veride sonrasında herhangi bir düzeltme yapmak isterseniz Home sekmesindeki Transform Data başlığından bu ekrana tekrar erişebilirsiniz.

4-Grafikler

Kurs sayısını gösteren kart ekle

Her zaman köşelerde veri hakkında bilgi verici kartların olması güzel durur. Ben burada aslında toplam kaç tane kurs olduğu bilgisine erişmek istiyorum. Bunun için Course_Id sütunundaki değerleri tekil olarak saydıracağım. Bu başlığı tutup rapor alanına sürüklüyorum. Benim için hemen bir grafik oluşturuyor. Ben bunu kart görseli ile değiştiriyorum ve course_id sütunundaki değerler sayma işlemi yapacağını belirtiyorum. Sağ üst köşeye taşıyorum.

card

Fiyatlara göre ve toplam saatlerine göre kurs sayılarını gösteren grafikleri ekle

Şimdi 2. merak ettiğim bilgi için grafiği oluşturuyoruz. Rapor alanına price ve course_id  sütunlarını alıyoruz. Grafiğin tipini kümelenmiş çubuk grafiği (Clustered bar chart) olarak değiştiriyoruz. Kaç adet olduğunu göstermek için Format alanının altından Data Label( Veri etiketleri) aktif ediyoruz. Display units ( Görüntüleme birimi) None olarak değiştiriyoruz. Bu aşamada değerlerin çok fazla olduğunu görmüşsünüzdür. Karttaki gibi Course_ID sütunu için işlemi Count(Sayma) olarak değiştiriyoruz.

fiyatlaragöre kurs sayıları

Üsttekinin bir benzerini saatler için de yapıyoruz. Price yerine content_duration olarak değiştirip onu da rapor ekranına ekliyoruz. Bunun için mevcut görseli kopyalayabiliriz.

saatlere göre kurs sayıları

Konularına Göre ve seviyelerine (level) göre kurs sayılarını gösteren grafik ekle

Rapor alanına subject ve course_id  sütunlarını alıyoruz. Grafiğin tipini kümelenmiş sütun grafiği (Clustered column chart) olarak değiştiriyoruz. Kaç adet olduğunu göstermek için Format alanının altından Data Label( Veri etiketleri) aktif ediyoruz. Display units ( Görüntüleme birimi) None olarak değiştiriyoruz. Bu aşamada değerlerin gene çok fazla olduğunu gene görmüşsünüzdür. Bununla diğer grafiklerde de uğraşmamak için course_id sütununa tıklayıp yukarıdaki column(sütun) sekmesinden Summarization (Özetleme) alanında tercihimi Count(Distinct) [Say(Tekil)] olarak seçiyoruz ve son defa hali hazırdaki grafiğimizde course_id sütununu saydıracak şekilde değiştiriyoruz.

Üsttekinin bir benzerini leveller için de yapıyoruz. Subject yerine level olarak değiştirip onu da rapor ekranına ekliyoruz. Bunun için yine mevcut görseli kopyalayabiliriz.

konularına göre kurs sayıları -2

Yıllara göre yayınlanan kurs sayılarını gösteren grafik ekle

Gelelim ekleyeceğimiz diğer grafiğe… Orada bir published_timestamp sütunu gördüm ve bunu kullanmak istedim. Bakalım hangi yıl daha fazla yükleme yapılmış? Bunun için published_timestamp ile course_id yi sahneye alıyoruzBu sefer stacked area chart(yığılmış alan grafiği) kullanacağız. Bu grafiği oluşturduktan sonra yılların hepsinin gözükmediği sadece bazı yılların gözüktüğünü fark etmişsinizdir. Bu tarihlerin genel olarak sürekli olarak devam etmesinden kaynaklanır. Bunu düzeltmek ve her yılı grafikte görmek için format sekmesine gidiyoruz ve X-Axis başlığının detayına geliyoruz. Burada Type’ı Categorical(Kategorik) olarak değiştiriyoruz.

Tablo ekle

Ekranımız giderek daha mı karmaşık oluyor ne? Merak etmeyin sonda o kadar da gözünüze karmaşık gelmeyecek! 😎 Ancak, şimdilik kaosu biraz daha arttıracak bir işlem daha yapacağız ve tablo ekleyeceğiz. Ben burada kursların web linklerini de gördüm ve tablodan ilgili linke tıklayınca oraya gitmesinin güzel olacağını düşündüm. Aynı fikirdeysek buyrun. Tablomuzda olacak sütunlarımızı alalım: url, course_title, subject, published_timestamp, num_lectures, num_reviews, num_subscribes. Buradaki esas konu URL olarak bir alanı tanımlamak aslında. url  sütununu seçerek Column(Sütun) sekmesinde Data Category (Veri Kategorisi) alanını Web URL olarak değiştiriyoruz ve tabloda artık url alanını alışkın olduğumuz altı çizgili mavi renkli yazıya dönüştürüyor. Üzerine bir düzenleme daha yaparak bunu simgeye dönüştüreceğiz. Bunu da tablonun format kısmındaki Values(Değerler) alanındaki URL Icon butonunu aktif ederek yapıyoruz.

tabloTemelde ekleyeceğimiz herşeyi ekledik. Şimdi sıra bunları düzenlemeye geldi. Burada iki farklı tarz izleyebilirsiniz. Burada verileri bilmediğimiz için aslında önce neler çıkarabileceğimizi görmek adına önce grafikleri oluşturduk. Bir başka versiyonda kafanızda canlanan alanlar varsa siz direkt olarak önce görsel düzenlemelerle başlayabilirsiniz.

5-Sayfayı Düzenle

Spoiler: Bu noktadan sonra dağınık sevenler üzülecek. 

Bir raporu kurumsal gösteren etmenlerin başında logo gelir. İnternetten udemy’nin logosunu indiriyoruz. Bunu Power BI ‘da içeri alıyoruz. Insert(Ekle) sekmesinden Image(Görsel) seçeneğine basarak udemy görselini ekliyoruz. Logoları genelde sol yukarı koyuyoruz, bu yüzden bunu da sol yukarı taşıyabiliriz.

image ekle

Bundan sonra sayfanın arka planını değiştiriyoruz. Sayfa arka planı için F6F6F6 kodunu kullanacağız. Tablonun daha fazla satırının gözükmesi için sayfa boyutunu da 16:9 dan custom a alıp heigh(yükseklik) değerini 920 yapıyorum. Bundan sonra Udemy ‘nin rengine daha yakın olacak Temperature temasını seçiyorum. Temadan sonra grafiklerimdeki tüm renkler koyu laciverte dönüşmüş şekilde karşımıza çıkıyor. Hepsinin aynı renk olmasını istemiyorum. Bu sebeple ikisinin rengini değiştiriyorum. CTRL ile çoklu seçim yapabilirsiniz.

grafik rengi degistir

Bundan sonra grafiklerin yerlerini değiştiriyorum. Kartımızın genişliğini ayarlıyoruz. İki tane clustered bar chart grafiğini sağ ve sol kenarlara koyup ortalarına diğer grafikleri koyacağız. Grafiklerin aralarında gri arka planın gözükmesini tercih edip buna göre genişlikleri ve yakınlıkları ayarlayacağız. Grafikleri yerleştirdikten sonra daha tatlı bir görünüm için yuvartılmış kenar kullanacağız. Bunun için tüm grafiklerin Format sekmesindeki Border (Kenarlık) alanını aktif ediyoruz, rengini beyaz yapıyoruz ve radiusu(açı) en sona getiriyoruz.

grafikyeridegistir

Son olarak tablomuza son şeklini veriyoruz. Kalan boşluğu ben tablonun sütun başlıklarını ve değerlerini büyütürek, sütun genişliklerini arttırarak kapatmayı tercih ettim. Boşluğa küçük bir grafik de ekleyebilirsiniz.

tablo

Bittttiiiiiiiiiii. Tüm bu adımlarla tutup sürükleyerek Power BI ile hızlı temel bir rapor oluşturduk. Umarım, yazı akarken birilerini yolda kaybetmemişizdir ve hoşunuza gitmiştir. Bu raporun üstüne daha çok geliştirme yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin, eminim harika görseller çıkacaktır! Power BI ile ilgili başka makalelerimize göz atmak için size hızlı bir başlangıç linki bırakıyorum. Kendinize iyi bakın.

Good game well played

Power BI – 2020 Nisan Ayı En Beğendiklerimiz

Merhabalar sevgili okur! Bu yazımızda Power BI Nisan ayı güncellemelerini konuşacağız. Bu ayın güncellemeleri için “Tonla özellik geldi.” gibi bir tabir kullanılmış. Şimdi her şey gün yüzüne çıkacak! Size de bu konuda fikir vermek için hemen aşağıya neler olduğunu derledim.

Görselleri Kişiselleştirme (Ön İzleme)

Uzaklık anlatır: “Te”. Bunu te ne zaman anlatmışlardı gelecek diye. Sonunda kullanıcılara sunulduğu ay, bu ay oldu. Değişik bir özellik ile karşı karşıyayız. Normalde rapor oluştururken süreç şöyledir: Rapor tasarımcısı raporu oluşturur, kullanacak belli başlı kişilerin fikirleri alınır, bu doğrultuda grafikler, yerleri vs değiştirilir, rapor kullanıcılara açılır. Bütün bu sürecin ardından hala “Şu grafik şöyle olsa daha güzel olur”, “Ben bu grafikten birşey anlamıyorum, sütun grafiği olmaz mı?” diyenler oluyor tabi ki. O noktada bu özellik devreye girip “ne şiş yansın ne kebap” diyerek grafiklerden memnun olmayan kişilere “Sen isteğine göre düzenle madem…” diyor.

Tabi bunun için app.powerbi.com adresinde raporun ayarlarında bu özelliğin aktif hale getirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda power bi desktop uygulamasından da açabiliyorsunuz. Grafik olarak da bu rapor tasarlanırken içinde hangileri varsa tümü seçenek olarak gelmiş oluyor. İşin daha da ilginç kısmı sadece grafiği değiştirmekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda grafiğe eklenmiş alanları da değiştirebiliyorsunuz. Yani gün sonunda bu özellikle raporun kullanıcıları sizin en başta oluşturduğunuz rapordan bambaşka birşey görüyor olabilirler. Rapor tasarımcılarının kimin bu özelliği kullanıp değişiklik yaptığını bilmesinin ileriki noktalarda bir ihtiyaç haline geleceğini düşünüyorum.

Göreli Zaman Filtresi

Power BI’ da filtreleme için genellikle yıl ve ay kullanıyoruz, gün bazında gösterim için de grafiği tercih ediyoruz. Bazı durumlarda konuşma dilinde alışageldiğimiz filtre kalıplarını kullanmak istiyoruz: “Geçen ay”, “Son 3 ay”, “Gelecek 1 hafta” vs. Bu filtreler relative(göreli) filtre diye geçmekte. Bu ayki güncellemeyle tüm bu filtrelere ek olarak Relative Time filtresi geliyor. Bununla da saat, dakika filtresi ekleyebiliyoruz.

relative time filter

Dikdörtgen Kement Seçimi

Gözlerimiz yollarda kaldı! Sen nerdeydin nerdee?! :'( . Rapor oluştururken çok göz yaşı döktük, sonunda geldi. İnsanın zoruna gidiyor PowerPoint’de herşeyi farenizle sürükleyerek seçip burada seçememek… Heyacanımı maruz görün. Kontrole basılı tutarak bu seçme işini Power BI Desktop ‘da da artık yapabiliyoruz. Power BI nisan ayı güncellemenin en iyisi bu bence. 😁

rectangular lasso select

Koşullu biçimlendirme için gelişmiş keşfedilebilirlik

Hani mutluluğu ararmış gibi umutsuzca ifadelerin yazıları, renkleri için koşullu biçimlendirme alanını arıyorduk ya artık onu direkt olarak görünür yapmaya ve ilgili yerlerin hemen yanlarına getirmiye karar vermişler. Bu özellik bu kadar😊

conditional formatting

Tablo ve Matristeki toplamlar ve alt toplamlar için koşullu biçimlendirme

Değerlere koşullu biçimlendirme uyguluyor ve bunu çok seviyoruz. Bunun yanında her seferinde “Toplamlarda neden uygulayamıyoruz?” diye soruyorduk. Çok oylanan bu özellik bu ay gelmiş bulunmakta. İstersek değerlere, istersek değerler ve toplamlara beraber veya sadece toplamlara uygulayabiliyoruz. Güzel!

SORU-CEVAP’ a soru öner

Soru&Cevap başlığını şu güncelleme yazısında ayrıntılı bir şekilde yazmıştım. Bunun üstüne Soru&Cevap görseline yeni bir özellik ekleniyor. Artık soru önerebiliyoruz. Rapora soru-cevap alanı koyduğumuzda rapor kullanıcıları için önerilen birkaç başlığı da bu şekilde belirlemiş oluyoruz.

SORU-CEVAP’da ölçü kullanımı

Soru-Cevapları Öğret’in ilk sürümünde yalnızca sütunları kullanabiliyorduk. Şimdi ise ölçü desteği de geldi. Artık ölçü değerlerini kullanarak  “Belli bir değerden fazladır” ya da “Belli bir değerden düşüktür” gibi ibareler kullanabileceğiz. Böylelikle artık daha kullanışlı.

Sayfa Yenilemesi için Değişikli Tespiti Algılaması

Bu ay, otomatik sayfa yenilemesi için yeni bir seçenek sunuldu. “Otomatik sayfa yenilemesi neydi?” diyenler için şu güncelleme yazısına göz atabilirsiniz. Sürekli yenileme senaryoları için kullanışlı bir özellik. Sayfa yenilemesini 1 saniye olarak ayarladığınızda veride herhangi bir değişiklik olsa da olmasa da sayfayı sürekli yeniliyordu ve bu bakıldığı zaman o kadar sık değişmediği zamanlar için verimsiz bir kullanım şekli. Bu sebeple yeni bir yaklaşım oluşturdular. Bu yaklaşımda “Değişiklik algılaması” isimli özel bir ölçü oluşturuluyor.

Bu ölçüde hesaplama metodunu seçip değişikliğini izleyeceğiniz alanı ve bunu ne kadar süreyle yapabileceğimizi seçiyoruz. “Change Detection” ‘ın hemen solunda gördüğümüz elmas ise bize bunun sadece Premium’da kullanabileceğimizi söylüyor. 😢 Bu özelliği “Sayfa Yenilemesi” özelliğini açtığınızda bu alana eklemeniz gerekiyor. Bunun haricinde bu özellik sadece Direct Query’de kullanılabiliyor. Her .pbix dosyası için bir tane bu özel ölçü oluşturabilirsiniz. Premium kapasite yöneticisi bunu yönetici portalında açmalıdır.

Yeni Görseller

Radar Chart

Radar Chart kullanmayı seviyorum. Güçlü ve zayıf alanları göstermek için kullanışlı olduğunu da düşünüyorum. Bu konuda yeni görseller gelmiş.

Çizgi Roman

KPIlara göre gösterilebilecek poz ve ifade içeren ilginç bir görsel oluşturulmuş.

 

Nisan ayının güncellemeleri burada bitiyor. Nisan güncellemesini indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. Daha neler ile karşılacağımızı merakla bekliyorum. Kendinize iyi bakın.

Good game well played.

Power BI : 2020 Mart Ayı En Beğendiklerimiz

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Merhabalar, Power BI mart ayı güncellemesi ile karşınızdayız. Ayların ne kadar hızlı geçtiğini güncellemeler yayınlanınca anlıyorum. Bu ay yine güzel ve ne zamandır beklediğimiz güncellemelerden birkaç tanesi var. Bu anlamda bu ayda da Power BI  kullanan kişilerin sesine kulak verilmiş. Yerinize yerleştiyseniz başlayalım!

 

1- New Action Alert

Power BI mart güncellemelerinde en dikkat çeken özellik! Daha fazla etkileşim sağlayabilsin ve bütün bir uygulama imajı çizebilsin diye eklediğimiz butonlara yeni aksiyon seçenekleri geldi:

 • Page Navigation
 • Drill through

Page Navigation aksiyonunu bu zamana kadar Ali Cengiz oyunlarıyla üstesinden gelmeye çalışıyorduk: diğer sayfanın en filtresiz haliyle Yer İşareti (Bookmark) eklemek. İşte bunu böyle çözdüğümüzü öğrenen Microsoft buna el attı ve bunu yasal yollarla yapmamız için yeni aksiyon seçeneği olarak karşımıza çıkardı. Tüm alkışlarımı bu özellik için harcayabilirim.

 

page navigation
Sayfa Yönlendirmesi

İkincisi de sahnelerde görmek istediğimiz hareketlerden birisiydi. Biz ki grafiğin üzerinde bir değere gelince altında “Detaylandırma özelliğini kullanmak için sağ tıklayın.” yazısına bile ne kadar sevinmiştik! – Çünkü normalde detaylandırma özelliği olanı bulabilmemiz için grafiklere gidip sağ tıklamamız gerekiyordu!- O yüzden buna da çok sevindik.

tablo detayını gör
“Tablo detayını gör” butonu üzerinden Detaylandrma özelliğini aktif etme

Action olarak Drill through seçtiğimizde buna koşullu biçimlendirmeyle seçileni yazdırabiliyoruz ki bu da daha yönlendirici bir imaj çizme anlamında oldukça başarılı oluyor. Ayrıca aktif/pasif olduğu durumlar için de ipucu metinleri yazabiliyorsunuz.

Koşullu Biçimlendirme&Enabled Tooltip
Butondaki metin için koşullu biçimlendirme kullanarak seçilen değeri yazdırmak ve Enabled Tooltip alanına istediğiniz metni yazarak gözükmesini sağlayabilirsiniz.

 

Disabled Tooltip
Disabled tooltip alanına butonu aktif etmek için ne yapacağınızı yazabilirsiniz

2-Tablolar için çok sütunlu sıralama

Daha geçenlerde “Nasıl ya bu özelliğin olması gerekiyor?!” diye tepkiler gelirken ve bende “Biliyorum, çok saçma evet ama maalesef” demek zorunda kalırkenn bu ay bu güncellemeyi aldık! İç içe sıralama yapmak istiyorsak ikinci ve daha sonrakiler için sütun başlığına tıklarken SHIFT tuşuna da basmanız gerekiyor.

birden çok sütuna göre sıralama
SHIFT tuşu ile bir sütun başlığına tıkladığınızda o sütunuda sıralama ölçütü olarak kabul eder

3- Çizgi grafik için çift eksen

Daha geçen eğitimlerde konuştuğumuz konuydu! Artık çizgi grafiklerine aynı X ekseni ilerlemesi boyunca farklı aralıklara sahip iki eğilim çizmemize olanak sağlayan ikinci bir eksen ekleyebiliriz. Bu aynı grafikte aynı dönemde iki farklı birimi karşılaştırabiliriz. Adet&Satış toplamı, Vergi İadesi&Satış Toplamı … gibi.

4-Filtre Araması

Bir süreden beri web tarafında karşımıza çıkan ama desktopta gözükmeyen bir özellikti. Şimdi bu özelliği desktopa getirmişler. Arama bölmesinde istediğiniz filtreyi arayıp getirebiliyorsunuz. Bu özellik varsayılan olarak açık geliyor. Siz bunu mevcut dosya seçeneklerinin içindeki Rapor Ayarlarından açabilir/kapatabilirsiniz.

Filtrelerde arama

5-Ayrışma Ağacı Güncellemeler

Ayrışma ağacı varsayılan olarak Power BI’a geldiği için bir kitle çok sevinmişti. Çok yer kapladığı için genelde tercih edilmeyen bu özellik için bir yol bulmuşlar ve seviye başına gösterilecek olan maksimum öğe sayısını bize bırakmışlar. 3-30 arası değer seçebiliyoruz. Böylece bu daha kullanışlı bir hale gelmiş oluyor.

ayrışma ağacının yeni özelliği

6-Yeni DAX işlevi: COALESCE

Power BI mart güncellemeleri ile hayatımıza yeni bir DAX fonksiyonu giriyor. COALESCE işlevi, BOŞ olarak değerlendirilmeyen ilk ifadeyi döndürür. Yani bu ne demek? Zaten “Boş ifade olarak değerlendirilmeyen…” diye bir sürü işlev mevcutta var. Şimdi bu işlevin söz dizimi şöyle:

COALESCE (, [, ]…)

Bunlardan sırayla gidip boş olmayanı bize gösteriyor. Sonucunda bize skaler bir değer veriyor. Bunu şöyle bir örnekte kullanabiliriz:
Normalde bir hesaplama yapıp bunu kartta gösterdiğimizde isteriz ki boş ifadesi gözükmesin 0,1,100,”-” gibi bir ifade yazsın. Bunun için de IF(ISBLANK(…),  diye ifademizi kullanıp yazarız. İşte tam bu noktada bu fonksiyonu ikisinin yerine yazıp kullanabiliriz:

COALESCE (SUM (FactInternetSales [SalesAmount]), 0) = IF(ISBLANK(SUM (FactInternetSales [SalesAmount])),0)

7-ArcGIS ile ilişkiler güçleniyor!

Harita ve haritacılık alanı için dünyanın en bilinen şirketi Esri’nin ürünü:ArcGIS. Uzun bir süredir onun haritalarını varsayılan olarak kullanıyorduk zaten ve daha derin işlerin de geleceğini biliyorduk. Çoğu özelliğin Premium kapasiteye gelmesiyle birlikte bazı özellikler Pro’da da kullanılabiliyor. Öncelikle ArcGIS haritalarının yerini göstereyim sizlere:

ArcGIS
ArcGIS yeri

Buna tıkladığınız zaman 3 çeşit bağlantı seçeneği var:

 • ArcGIS Enterprise
 • ArcGIS Online
 • Standart

ArcGIS Enterprise ve ArcGIS Online seçenekleri, premium uygulama aboneliğine sahip olan ve ek coğrafi kodlama, teknik destek ve eşleme referans katmanlarına erişim ve daha fazlası dahil olmak üzere Standart ve ekstra özelliklerin tüm özelliklerini sağlayan kullanıcılar içindir . Standart seçeneği ücretsizdir ve temel harita özellikleri sağlar. Özellikleri kontrol etmeniz için aşağı bırakıyorum.

arcgis maps capacity&preferences

Birden fazla referans katmanı

Tüm premium uygulama kullanıcıları artık Power BI içindeki tek bir harita görselleştirmesine birden fazla referans katmanı ekleyebilir. Referans katmanı, bir haritada gösterilen ek bilgilerdir. Aynı anda hem mağaza konumları hem de gelir, yaş, rakip yerler veya diğer demografik veriler gibi referans katmanlarını görebilirsiniz. ArcGIS topluluğu tarafından çevrimiçi olarak yayınlanan ve paylaşılan veri ve katmanların yanı sıra ArcGIS Online veya ArcGIS Enterprise kuruluşunuzdan katmanlar ekleyebilirsiniz.

Yeni içindekiler(Legend) tablosu

Bu haritadaki içindekiler tablosu da aslında diğer harita görselleri ile benzer bir yapı sergiliyor. Buradaki en büyük farkı yapan renklerin hangi aralıklara denk düştüğünü bize göstermesi. Diğer haritalarda birebir o renk net olarak şu değeri ifade ediyor derken burada bir aralığın bahsi geçmiş bulunmakta. Bu özellik tüm kullanıcılara açık.

arcgis_map

8-Veri Kaynakları

Veri kaynağı eklenmediği bir güncelleme olması mümkün mü?

 • HIVE LLAP: Hadoop ve YARN üzerindeki büyük verilerinize düşük gecikmeli SQL sorguları yazmak için kullandığımız bir framework olan Hive LLAP için daha önce ODBC Driver’ları ile dolambaçlı olarak kurabildiğimiz bağlantıyı, önizleme sürümü ile birlikte artık resmi connector kullanarak yapabilir duruma geldik. Connector’ün hem Import hem de Direct Query desteği bulunmaktadır.
 • Cognite: Cognite Data Fusion, gerçek zamanlı olarak operasyonel varlık verilerini ölçeklendirerek mühendislerin daha iyi bakım, üretim ve güvenlik kararları almalarını sağlar.

Bu ayın beğendiğimiz güncellemelerini sizlerle paylaştık. Power BI ile ilgili diğer makalelerimize şuradan ulaşabilirsiniz. Power BI Desktop’ın güncel sürümünü indirmek için şuraya tıklayınız.

Good game well played.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_image src=”https://peakup.org/wp-content/uploads/2023/12/powerbi_imza_son.gif” image_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

Power Platform’a Yeni Katılan Ürünler

Power Vırtual Agents

Power Virtual Agents kendi ChatBotunuzu oluşturabildiğiniz sisteminiz!

Power Virtual Agents ile öğrenen bir chatbot yapısı oluşturabiliyorsunuz.

Soru kalıplarını ve yanıtları kendinizin belirlediği bir sistem. Çalışma şekli, Power Automate’i kullanarak akış süreci başlatmanızı sağlar ve geliştirmeye çok yatkın.

Power Virtual Agent içerisinde Power Automate’i kullanarak özel iş akışları oluşturabilirsiniz veya Microsoft Bot Framework ile karmaşık senaryolar oluşturarak yüzlerce konektör yardımıyla ürün ve hizmetlerle entegre çalışabilirsiniz.

Performansı Ölçme
Gösterge panosunda bulunan AI ve veriye dayalı analizleri kullanarak sohbet botu performansını izleyebilir ve sürekli iyileştirmeler yapabilirsiniz.

Detaylı bilgi için linke tıklayınız

Power BI & OneNote ilişkisi: Publish to Web!

Microsoft ürünleri arasında yüksek bir entegrasyon kapasitesi var. Bu yazımıza Power BI ve OneNote arasındaki entegrasyonu anlatarak başlayacağız. OneNote, Microsoft’un not defteri olarak piyasaya sürülmüş harika güncellemeler alarak bir not defterinden fazlasına dönüşen bir ürünü. OneNote hakkında genel bilgi edinmek için buraya tıklayabiliriz. Güncellemelerle OneNote üzerinde görüntülerden metni çekebilir (detaylar burada); görüntüler arasında arama yapabilirsiniz (detaylar burada).

Power BI ise Microsoft’un popüler raporlama ürünü. Power BI ile interaktif, etkileşimli ve vuruculuğu yüksek raporlar oluşturabilirsiniz. Son güncelleme olarak artık kamuya açık Power BI raporları oluşturduğunuzda ya da bu raporlardan birine denk geldiğinizde bu rapor adresini OneNote’unuza yapıştırdığınızda OneNote otomatik olarak Power BI ile entegre olup raporun etkileşimli ve canlı halini kendi üzerinde gösterebiliyor. Böylelikle linke tıklayıp bizi web sitesine yönlendirmeye gerek kalmıyor, biz de bu linkte hangi rapor vardı diye kafamızda soru işaretleri kalmıyor.

 

Power BI bağlantısını OneNote'a kopyalama
Fig.1 – Power BI bağlantısını OneNote’a kopyalama

Peki, Power BI ile yaptığınız raporlar nasıl kamuya açık hale getirilir?

Power BI ile yaptığınız raporların kamuya paylaşılması konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksanız raporlarınızı kamuya açık paylaşabilirsiniz. Bu paylaşımı gerçekleştirdikten sonra kişilerin raporu görüntülemesi için Power BI lisansına sahip olmasına gerek yok. Ellerinde linkin bulunması yeterli olacaktır.

Bu paylaşım linkini nasıl oluşturduğumuza gelin bir göz atalım:

Bu işlemleri Power BI Web Portal üzerinden( app.powerbi.com) gerçekleştireceğiz. Link oluşturmanız için raporun kiminle ve hangi çalışma alanı üzerinden paylaşıldığı bilgisine ihtiyacımız yok. Paylaşmak istediğimiz raporu açıyoruz. Eskiden “Export” seçenekleri arasında olan bu özelliğe şu an üç noktadan “Embed” seçeneği üzerinden gidebiliyoruz. Buradaki seçeneklerden  “Publish to Web(Public)” komutuna tıklıyoruz.

publish to web komutuna erişim
Fig.2 – Publish to web komutuna erişim

Burada sizin karşınıza iki tip uyarı çıkabilir:

1- Power BI Admin portalında bu özellik kısıtlanabilir bir özellik olduğunuzdan öncelikle Admin’iniz tarafından enable edilmesi gerekmektedir. Size bununla ilgili bir hata mesajı verebilir(Fig.3).  Eğer bu hatayı alıyorsanız öncelikle admininizle iletişime geçip durumu bildirmeniz gerekmektedir.

Contact your admin to enable embed code creation
Fig.3 – Yerleştirme kodu oluşturmak için Power BI yöneticinizle irtibata geçin.

2- Bu linki oluşturduğunuzda bu raporun ve içeriğinin kamuya açık hale geleceğini ve eğer şirket içi ve belirli kişilerle paylaşacaksanız bu özelliği kullanmamanız gerektiğini belirten bir bilgilendirme mesajını karşınıza çıkaracaktır (Fig.4).

Embed in a public website
Fig.4 – Web sitesine kamuya açık raporlar için yerleştirme kodu oluşturmak

Kamuya açık olarak raporunuzu paylaşmak için “Create embed code” seçeneğine tıklıyoruz. Tıklayınca karşımıza tekrar uyarı mesajı çıkıyor (Fig.5).  Son kararım diyerek “Publish” e basıyoruz.

Embed in a public website
Fig.5 – Kamuya açık web sitesi için kod oluşturduğunuza dair bilgilendirme

Bastıktan sonra elimizde mail, sosyal medya vb platformlarda paylaşabileceğimiz ve kişilerin girebileceği bir link oluşmuş olur. Hemen altında da herhangi bir web sitesine gömebilmek için html formatını hazır olarak bulmuş oluruz (Fig.6). Böylece bu linke sahip herkes lisansı olup olmaksızın bu raporu görüntüleyebilecek durumda olur.

Link you can send in email
Fig.6 – Kodun paylaşım linkleri

Elinizde birden fazla embed kod olduğunda veya bir linki silmek istediğinizde bu kodları yönetebileceğiniz pencereye gelmeniz için ayarlar ikonuna tıklayıp Embed kodları yönet seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Karşımıza gelen alanda embed kodları tekrar alabilir veya bu kodları kaldırabilirsiniz.

Manage Embed Codes
Fig.7 – Yerleştirme kodlarını yönetme

Bir başka yazımızda görüşmek dileğiyle…

Good game well played.