Veri Hikayeleştirme Nedir – Data Storytelling

Veri hikâyeleştirme, belirli bir hedef kitleyi etkilemek ve bilgilendirmek amacıyla hikayenizi anlatmanıza yardımcı olan karmaşık verileri ve analizleri temel alan ilgi çekici bir anlatı oluşturma kavramıdır.

 

Veri Hikâyeleştirmenin Avantajları

Veri hikâyeleştirme, insan tarafından hikâye anlatımına çok benzemekle birlikte grafikler ve şemalar aracılığıyla daha ayrıntılı içgörüler ve destekleyici kanıtlar sunarak ek avantajlar sağlar. Veri hikayeciliği sayesinde karmaşık bilgiler basitleştirilir ve böylece hedef kitleniz içeriğinizle etkileşim kurarak kritik kararları daha hızlı ve daha kendinden emin şekilde alabilir.

Kişiyi harekete geçmeye teşvik eden bir veri hikayesi oluşturmak çok güçlü bir araç olabilir. Etkili veri hikâyeleştirme, insanlar ve kuruluşunuz için olumlu bir etki yaratabilir. Başarılı veri hikâyeleştirmenin sunduğu bazı avantajlar şunlardır:

 • Verilerinize ve içgörülerinize değer katma.
 • Karmaşık bilgileri yorumlama ve hedef kitleye yönelik önemli temel noktaları vurgulama.
 • Verilerinize insani bir dokunuş sağlama.
 • Hedef kitleniz ve sektörünüz için değer sunma.
 • Sektör ve konu hakkında bir fikir lideri olarak güvenilirlik sağlama.

 

Veri Hikâyenizin Değerli Olmasını Sağlama

İyi bir veri hikâyeleştirme, bir hipotezi doğrulamak için topladığınız tüm ham verilerin analiz edilmesi anlamına gelir ve veri hikayenizi tanıtarak, görmek istediğiniz kesin değişikliği elde edebilirsiniz.

Tüm verileri inceledikten sonra hikayenize başlayın. Bazen yalnızca teorinizi destekleyen veri kümelerini seçerek uygulamak cazip gelse de resmin tamamını görün. Verilerin size ne anlattığına bakın ve takımınıza doğru araçlarla net bir veri hikayesi aktarın. Çok fazla kullanılabilir veri kümenizin olması sizi zorlayabilir ancak bu, hikayenizi anlatma şeklinizi yapılandırmanıza yardımcı olur.

 • Teoriniz üzerinde düşünün. Neyi kanıtlamak ya da çürütmek istiyorsunuz? Verilerin size ne anlatacağını düşünüyorsunuz?
 • Verileri toplayın. Hikayenizi geliştirmek için gereksinim duyduğunuz verileri harmanlayın.
 • Hikayenin amacını tanımlayın. Topladığınız verileri kullanarak, hikayenizin amacını tek bir cümleyle yazabilmeniz gerekir.
 • Ne söylemek istediğinizi düşünün. Girişten sonuca kadar her şeyi ana hatlarıyla belirleyin.
 • Sorular sorun. Hipoteziniz doğru muydu yanlış mıydı? Bu yanıtlar, veri hikayenizin anlatımını nasıl şekillendiriyor?
 • Hedef kitleniz için bir hedef oluşturun. Hikayenizi okuduktan sonra hangi eylemleri gerçekleştirmelerini istersiniz?

Yalnızca teorinizi destekleyen verileri değil desteklemeyen verileri de incelediğinizden emin olun. Kullanılabilir her veri parçasını eklemeniz gerekmez. Anlatınızı tarafsız bir şekilde yönlendirmenize yardımcı olacak veri kümelerini kullanın. Veri hikayeniz, her zaman işinize yardımcı olacak bir eylemi veya değişikliği desteklemeye nasıl yardımcı olabileceğini göstermelidir.

 

Veri Hikâyeleştirmeyi Geliştirmek İçin Veri Görselleştirmeyi Kullanma

Veri görselleştirme

, hedef kitlenizin karmaşık bilgileri almaya ne kadar açık olduğunu belirlemede önemli bir rol oynar. Veri görselleştirme, sınırsız miktarda veriyi daha basit ve daha kullanılabilir hale dönüştürmeye yardımcı olur. Burada hikayenizi desteklemek için gereken görselleri sağlayabilirsiniz. Etkili veri görselleştirmeleri şu konularda yardımcı olabilir:

 • Modelleri, eğilimleri ve bulguları tarafsız bir bakış açısıyla göstermek.
 • Bağlam sağlamak, sonuçları yorumlamak ve içgörüleri açıkça ifade etmek.
 • Hedef kitlenizin bilgileri işleyebilmesi için verileri basitleştirmek.
 • Hedef kitle etkileşimini iyileştirmek.

Bu bulguların ve içgörülerin çoğu, veri görselleştirme araçları ile oluşturulmuş bir veri panosu aracılığıyla daha kolay anlaşılır.

 

Görselleri Bir Veri Panosu Aracılığıyla Sunma

veri panosu

, bilgi yönetimi ve iş zekâsı (BI) için kullanılan bir araçtır. Veri panoları, önemli bilgileri tek bir konumda anlaşılması kolay bir biçimde düzenleyip görüntüleyerek karmaşık ölçümleri yorumlayabilir ve hedef kitlenin veri hikayesi ile hikâyenin hipotezi arasındaki bağlantıyı anlamasına yardımcı olabilir.

Verileriniz için bir panodan yararlanmanın avantajları şunlardır:

 • Geçmiş ve geçerli eğilimlerle ilgili daha iyi görünürlük sağlama.
 • Gelecekteki eğilimleri daha doğru bir şekilde tahmin etme.
 • Ana performans göstergelerini birden çok kaynaktan belirleme.
 • Gerçek zamanlı müşteri analizleri sağlama.

 

Veri Hikâyeleştirmenin Üç Temel Öğesi

Yapılandırılmış bir yaklaşımla, veri hikâyeleştirme ve veri görselleştirme birlikte çalışarak içgörülerinizi anlatı, görseller ve veriler olmak üzere üç temel öğe aracılığıyla aktarır. Veri hikayenizi oluştururken, teorinizin çok yönlü kısa bir hikayesini ve kullanıcıların gerçekleştirmesini istediğiniz eylemleri yazmak için aşağıdaki üç öğeyi birleştirmek önemlidir.

 1. Anlatınızı oluşturun
  Hikayenizi anlatırken verilerinizi içgörülerinizin destekleyici yapı taşları olarak kullanmanız gerekir. Karmaşık bilgileri bilgilendirici içgörülere dönüştürerek hedef kitlenizin bakış açınızı anlamasına yardımcı olun. Anlatınız ve bağlamınız, veri hikayeleştirmenizin doğrusal niteliğini yönlendirir.
 2. Açıklama için görselleri kullanın
  Görseller, hedef kitleyi teoriniz konusunda eğitmenize yardımcı olabilir. Görsel varlıkları (şemalar, grafikler vb.) anlatınıza bağladığınızda, teorinizi desteklemek için temel veriler sağlayan gizlenmiş içgörülerden yararlanarak hedef kitlenizle etkileşim kurabilirsiniz. Teorinizi desteklemek için tek bir veri içgörüsü sunmak yerine, ayrıntılı ve yüksek düzeyde birden çok veri parçası gösterilmesine yardımcı olarak hedef kitlenin bakış açınızı gerçek anlamda takdir etmesini sağlar.
 3. Desteklenecek verileri gösterin
  İnsanlar doğal olarak analizlere ilgi duymazlar, özellikle de genişletilmiş analiz kullanan ve bağlam sağlamayan analizlere ilgi göstermezler. Anlatınız, somut verilerle desteklenen açıklamalar sağlar. Bağlam ve eleştiri, anlatınızın tam yorumunun ayrılmaz bir parçasıdır. Anlatınıza önemli içgörüler ve anlaşılırlık katmak için iş analizi araçları kullanmak, veri hikayeniz boyunca çokça gereksinim duyulan bağlamın sağlanmasına yardımcı olabilir.

Yukarıdaki üç öğeyi birleştirdiğinizde veri hikayenizin hedef kitlenizde duygusal bir tepki oluşturacağından emin olabilirsiniz. Duygular, karar vermede önemli bir rol oynar. Veri hikâyeleştirmede duygusal bağlamı ve somut verileri birbirine bağlayarak diğer kişileri etkileyebilirsiniz. Bu üç temel öğe başarıyla tümleştirildiğinde insanların ilgisini çekebilecek ve değişimi yönlendirebilecek bir veri hikayesi oluşturmuş olursunuz.

 

Veri Hikâyeleştirme Örnekleri

Veri hikâyeleştirme, verileri bağlamsal bir anlatı ile sunma sanatıdır. Veri hikayenizi sunmanın birkaç farklı yolu vardır. Veri panosu, anlatınızı oluşturabilmeniz için kullanabileceğiniz tüm verileri sunar. Aşağıda bazı dikkat çekici veri hikâyeleştirme örnekleri verilmiştir.

Kaynak: Microsoft Power BI Blogu

 

Pano, tüm bilgilerinizi ön planda ve merkezde olacak şekilde sunar. Panonuz bazı bağlamlar sağlayabilir ancak anlatınızı oluşturup noktaları birleştirmeniz gerekecektir. En iyi yöntem basitliktir. Kısa bir veri hikayesi anlatmanın en hızlı yolu, yalnızca verilere dayalı bir grafikle bir giriş cümlesi sunmaktır.

Kaynak: Microsoft Power BI

 

İki veya daha fazla veri görselleştirmesini birbirine bağlamayla ilgili başka bir veri hikâyeleştirme örneği de konuya göre müşteri memnuniyetini, memnun olan ve memnun olmayan müşterilerin yüzdesini, memnun olan ve memnun olmayan toplam müşteri sayısını ve bir araya gelerek büyük bir hikâye anlatan diğer küçük hikayeleri gösteren bir çağrı merkezi analizidir.

Kaynak: Microsoft Power BI

 

Bilgi görselleri, görsel olarak çekici bir veri hikayesi anlatmanın hızlı bir yolu olmanın yanı sıra bir veri hikâyeleştirme biçimidir. Bilgi görseli, hikayenizi anlatmanıza yardımcı olan ayrı ayrı veri görselleştirmelerinden oluşabilir ancak çok fazla anlatı sunmayabilir (yukarıdaki örnekte olduğu gibi).

 

Veri Hikâyeleştirme, Bilgiyi Tüketme Şeklimizi Değiştiriyor

Veri hikâyeleştirmenin, verileri ve analizleri kullanma şeklimizi değiştirme üzerinde büyük bir etki oluşturma potansiyeli olabilir. Veri hikâyeleştirme, bazen karmaşık sayılara ve ham verilerin bize sunduğu rakamlara insani bir dokunuş katar. Anlatı oluşturmak, sürecin önemli bir bileşenidir ancak güçlü bir hikâye oluşturmak bu bilgiyi tarafsız bir bakış açısıyla anlayıp aktarabilmenize bağlıdır. Microsoft Power BI, bu hikayeleri anlatmanıza yardımcı olabilir.

 

Microsoft Power BI ile veri hikâyenize başlama

Microsoft Power BI, anlatmak istediğiniz hikâyeyi oluşturmanıza yardımcı olabilir. Verilerin şifresini çözen ve içgörüler paylaşan sezgisel bir panoyla, anlatınızı desteklemenize yardımcı olan ve hedef kitlenizi daha akıllı kararlar alması için etkileyen veri temelli görselleştirmeler sunabilirsiniz. Veri hikayenizde kurumsal hedeflerinize nasıl ulaşacağınızı anlatın, bir sektör fikir lideri olarak işinizi sağlamlaştırın ve hedef kitlenizi değişiklik yapma konusunda etkileyin.

Power BI hakkında daha fazla bilgi edinin

[vc_row][vc_column][mk_image src=”https://peakup.org/wp-content/uploads/2021/01/office_imza_son.gif” image_size=”full” link=”https://peakup.org/global/office-training/” target=”_blank”][/vc_column][/vc_row]

Microsoft Create ile İlham Veren Tasarımlar

Sosyal gönderiler, videolar, sunumlar, el ilanları ve daha fazlası gibi benzersiz ve güzel içerikler tasarlayın.
Tasarım deneyimi gerektirmez. Microsoft’tan Yapay Zekâ (AI) ile hayalinizdeki görüntüleri gerçeğe dönüştürebileceğiniz harika bir uygulama daha.

Bu adresten Microsoft Create sayfasına erilebilirsiniz; https://create.microsoft.com/

 

Bir profesyonel gibi tasarlamanın daha kolay bir yolu

Ücretsiz çarpıcı şablonlar ve profesyonel düzeyde düzenleme araçları ve uygulamalarıyla sadece birkaç dakika içinde güzel gönderiler, videolar, grafikler, sunumlar ve daha fazlasını oluşturun.

 

Mükemmel şablonla başlayın

Tarz, konu, resim veya renk gibi herhangi bir şey arayın veya ilham almak için kataloğa bakın. Oluşturmanız gereken her şey için profesyonelce tasarlanmış şablonlar bulacaksınız.

Organik öğeler içeren çeşitli 3B yığılmış tarayıcı pencerelerinin görüntüsü

 

Oluşturmanızı özelleştirin

Tarzınıza veya markanıza uyacak şekilde tasarım, metin ve video öğelerini değiştirin. Microsoft DesignerClipchamp ve Microsoft 365 gibi güçlü ve sezgisel düzenleme araçlarıyla deneyim gerekmez.

Designer , Clipchamp , PowerPoint , Word , Excel , Forms

 

3B tarayıcı pencerelerinin ve tasarım araçlarının görüntüsü

Dünyayla paylaşın

İşiniz bittiğinde, yalnızca birkaç tıklamayla doğrudan takipçileriniz veya hedef kitlenizle paylaşın. Hatta tasarımınızı başka herhangi bir kullanım için hızlı bir şekilde içerik oluşturmak için kullanın, böylece hayranlarınıza nerede olurlarsa olsunlar ulaşabilirsiniz.

Paylaşmak için bir şablonu düzenleyin

3B öğelerin ve yığılmış web sayfalarının görüntüsü

 

Şu an için hangi alanlarda şablonlar bulabilirsiniz;

Sosyal medya
Facebook
Instagram
LinkedIn
Pinterest
Twitter
TikTok
Youtube

Günler ve tatiller
Yıl dönümü
Bebek
Doğum günü
Mezuniyet
Tatil
Düğün

Olaylar
Duyurular
Yarışma
Büyük açılış
Açık ev
Satış

İlgi alanları ve hobiler
Moda Güzeli
Fitness ve açık hava
Çiçek ve bahçe
Ev ve yaşam tarzı
Müzik ve tiyatro
Seyahat

İşletme
El ilanları ve posterler
Pazarlama varlıkları
Planlayıcılar ve izleyiciler
Sunumlar
Özgeçmişler ve ön yazılar
Anketler ve sınavlar

 

Microsoft Excel’in Gücünü Açığa Çıkarın!

Excel’in en güçlü özelliklerini birkaç başlık altında toplayabiliriz.

 • Pivot Table
 • Veri Analizi
 • Formüller ve Fonksiyonlar
 • İşbirliği
 • Mobil Uygulamalar
 • Güvenlik

Pivot Table

Pivot tablolar, Excel’de verileri özetlemek için güçlü bir araçtır. Yeni özelliklerle, yalnızca birkaç tıklamayla hızlı ve kolay bir şekilde karmaşık tablolar oluşturabilirsiniz. Verilerinizi filtreleyebilir, sıralayabilir, gruplandırabilir ve verilerinizin anlaşılmasını kolaylaştırmak için görseller oluşturabilirsiniz.

Ayrıca renk ve biçimlendirme seçenekleri ekleme dahil olmak üzere pivot tablolarınızın görünümünü ve verdiği hissi özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, pivot tablolarınızı kaydedebilir ve bunları diğer belgelerde veya sunumlarda kullanabilirsiniz.

Veri Analizi

Excel’in yeni veri analizi özellikleri, verilerinizi keşfetmeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Yeni araçlarla, hızlı ve kolay bir şekilde karmaşık çizelgeler ve grafikler oluşturabilir ve trendleri ve içgörüleri ortaya çıkarmak için verileri analiz edebilirsiniz.

Geçmiş verilere dayalı tahminler ve tahminler oluşturmak için veri analizi araçlarını da kullanabilirsiniz. Ayrıca, analizinizi kaydedebilir ve diğer belgelerde veya sunumlarda kullanabilirsiniz.

Formüller & Fonksiyonlar

Excel’in yeni formülleri ve işlevleri, verilerle çalışmayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Yeni özelliklerle, hızlı ve kolay bir şekilde karmaşık hesaplamalar ve formüller oluşturabilir ve bunları verileri analiz etmek ve değiştirmek için kullanabilirsiniz.

Ayrıca formüllerinizi ve işlevlerinizi kaydedebilir ve bunları diğer belgelerde veya sunumlarda kullanabilirsiniz. Ayrıca, renk ve biçimlendirme seçenekleri eklemek de dahil olmak üzere formüllerinizin ve işlevlerinizin görünümünü ve verdiği hissi özelleştirebilirsiniz.

İşbirliği

Excel’in yeni işbirliği özellikleri, başkalarıyla çalışmayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Yeni araçlarla, belgeleri hızlı ve kolay bir şekilde paylaşabilir ve başkalarıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.

Değişiklikleri izlemek, görev atamak ve belgelere yorum yapmak için işbirliği araçlarını da kullanabilirsiniz. Ayrıca çalışmanızı kaydedebilir ve diğer belgelerde veya sunumlarda kullanabilirsiniz.

Mobil Uygulamalar

Excel’in yeni mobil uygulamaları, hareket halinde çalışmayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Yeni uygulamalarla, telefonunuzdan veya tabletinizden belgelere hızlı ve kolay bir şekilde erişebilir ve bunları düzenleyebilirsiniz.

Başkalarıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak için mobil uygulamaları da kullanabilirsiniz. Ayrıca çalışmanızı kaydedebilir ve diğer belgelerde veya sunumlarda kullanabilirsiniz.

Güvenlik & Gizlilik

Excel’in yeni güvenlik ve gizlilik özellikleri, verilerinizi korumayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Yeni özelliklerle erişim kontrollerini hızlı ve kolay bir şekilde ayarlayabilir, verileri şifreleyebilir ve belgeleri yetkisiz erişime karşı koruyabilirsiniz.

Etkinliği izlemek ve değişiklikleri izlemek için güvenlik ve gizlilik araçlarını da kullanabilirsiniz. Ayrıca, ayarlarınızı kaydedebilir ve diğer belgelerde veya sunumlarda kullanabilirsiniz.

OFFICE INSIDER’DA AĞUSTOS AYINDA NELER OLDU?

 

YENİLİK/DÜZELTME

 

Aylık tüm Office İnsider  yenilik ve düzeltmeleri (güncellemeleri) bloğumuzda bulabilir ve takip edebilirsiniz. 👍🏻 Office insider devamlı olarak güncellemeler ve yenilikler ekliyor, bu yeniliklerin takip edilmesi ve mümkünse uygulanabilmesi bilginizi artırmanız açısından önemli. Haydi şimdi Ağustos ayında Office insider ‘da ne gibi yenilikler olmuş onlara bir göz atalım.

Ağustos 2022

26 Ağustos 2022 , Sürüm 2209 (Derleme 15619.20000)

Excel

 • Koşullu biçimlendirme kurallarının istenmeyen parçalanmasını azaltma: Kopyalanan hücreleri o hücre aralığına yapıştırırken, bitişik bir hücre aralığında koşullu biçimlendirme kurallarının parçalanmasını azaltıyoruz.
Excel'deki hücrelere koşullu biçimlendirme kuralları uygulama

 

Access

Önemli düzeltme

 • Access veritabanlarını okumak için DAO veya OLEDB arabirimleri kullanılırken bellek gereksinimlerinin çok hızlı artması durumunda uygulamanın beklenmedik şekilde kapanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

Excel

Önemli düzeltmeler

 • Bazı menü galeri öğelerinde yanlış arka plan renginin görüntülenmesi sorununu düzelttik.
 • Ekranda bir Koç İşareti görüntülendiğinde, Tablo Ekle komutunu seçtikten sonra bir kullanıcının tablo satırlarını ve sütunlarını seçmesini engelleyen bir sorunu düzelttik.
 • Parola önbelleğe alma işlevinin MSQuery x64 derlemesiyle çalışmamasına neden olan bir sorunu düzelttik.

Outlook

Önemli düzeltme

 • Otomatik yanıtlar etkinleştirildiğinde Ekran Okuyucusu’nun ofis dışında durumunu okumamasına neden olan bir erişilebilirlik sorununu düzelttik.

PowerPoint

Önemli düzeltmeler

 • Resimlerin kırpılmasının düzgün çalışmamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Şifreleme hakları nedeniyle kullanıcının uygulamadan çıkamaması sorununu düzelttik.

Word

Önemli düzeltmeler

 • Sorgu değişiklikleri iptal edildiğinde senkronizasyon sorunlarının çözüldüğü bir sorunu düzelttik.
 • 3B içerik içeren bir belgeyi kaydederken uygulamanın yanıt vermemesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Bir uygulamanın Microsoft Paint’ten bir resim yapıştırırken bir hata mesajı göstermesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Kullanıcının Sürüm Geçmişi’ndeki eski sürümlerden mevcut sürüme bir tablonun satırlarını kopyalayamamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Değişiklikleri İzle’yi kullanırken uygulamanın tüm değişiklikleri kabul edememesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Görev Yöneticisi kullanılarak birçok belge kapatıldıktan ve daha sonra Word tekrar açıldığında geri yüklendikten sonra, durum çubuğundaki Görünüm modu değiştiricisinin belgelerden birinde devre dışı bırakılırken diğerlerinde etkinleştirilmesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Döndürülmüş bir metin kutusundaki içeriğin yatay hale gelmesine ve PDF/A’ya dışa aktarıldığında WordArt Metin Efektlerinin gizlenmesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Ofis Paketi

Önemli düzeltmeler

 • Office dosyalarını veya Outlook eklerini ağ paylaşılan yoluna kaydetmeye çalışırken, bir durum mesajının görünmesi ve birkaç dakika ekranda kalması sorununu düzelttik.
 • Araç Çubuğu (önizleme) ve Klasik arasında komut modları değiştirilirken mod anahtarının tüm etkin uygulama pencerelerine uygulanmamasına neden olan bir sorunu düzelttik.

19 Ağustos 2022 , Sürüm 2209 (Derleme 15615.20000)

Excel

 • PowerBI’a Bağlı Pivot Tablolar için Tarih Desteği : Power BI veri kümelerine bağlı PivotTable’larda, veri türü artık bir dize olmadığı için analiz için tarihler artık desteklenmektedir. Örneğin, belirli zaman dilimlerindeki verileri filtrelemek artık mümkün. Ayrıntıları blog gönderisinde görün .
PivotTable Alanları bölmesiyle çalışma sayfası

Excel

Önemli düzeltmeler

 • Duyarlılık etiketi uygulanmış ve bir düzenleme yapılmış yeni kaydedilmiş bir dosyanın OneDrive’a yüklenmesinin başarısız olmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Metni sütuna dönüştürürken Excel’in tam genişlik alanı yerine yanlış bir şekilde sabit bir genişlik kullanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • MAKEARRAY’de lambdaya iletilen dizin değişkenlerinin yanlış türde olması ve formülün hatalı değerlendirilmesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Outlook

Önemli düzeltme

 • Bir iletiyi yanıtlarken veya iletirken bağlantılı resimlerin görüntülenmemesi sorununu düzelttik.

Ms Project

Önemli düzeltmeler

 • Proje kaydedildiğinde yeni görev ve atama GUID’leri oluşturulduğundan projelerin artık açılamamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Herhangi bir bağlantı içermeyen bir projeyi açarken müşterileri potansiyel olarak güvenli olmayan bağlantılar hakkında uyaran bir mesajın hatalı bir şekilde görüntülenmesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Word

Önemli düzeltmeler

 • Outlook’un web üzerinde Outlook kullanılarak gönderilen ve Word’den kopyalanmış bir yorum içeren bir iletiyi açamamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Meşgul bir sunucu hatası nedeniyle değişikliklerin paylaşılan bir belgede birleştirilmesini engelleyen bir sorunu düzelttik.

12 Ağustos 2022 , Sürüm 2209 (Derleme 15606.20002)

Word

 • Görev Atayın: Yorumlarda @bahsetmeleri kullanarak doğrudan Word belgenizin içinden görevler oluşturup atayarak işbirliğini kolaylaştırabilir ve düzenli kalabilirsiniz. Görevleri atadığınız kişiler, harekete geçmeleri gerektiğini bildiren e-posta bildirimleri alır. Denemeye hazır mısınız? OneDrive veya SharePoint’te depolanan mevcut bir belgeyi açın. Yorum yapmak istediğiniz bilgileri içeren metni vurgulayın, Yeni Yorum’u seçin , yorumunuzu yazın ve @ yazıp ardından etiketlemek istediğiniz ekip üyesinin adını yazın. Ardından, yorumunuzu göndermek için Ctrl + Enter tuşlarına basın ve yorumunuzu bir göreve dönüştürmek için Şuraya ata onay kutusunu seçin.
Word'de @ bahsederek yorum yapın ve Onay kutusu seçili olarak ata

Excel

Önemli düzeltme

 • Yalnızca Japonca dil kullanıcılarını etkileyen ve makroların artık çalışmamasına neden olan bir sorunu düzelttik.

Ms Project

Önemli düzeltmeler

 • Yalnızca İbranice dil kullanıcılarını etkileyen , Görev Bilgileri iletişim kutusundaki Kaynaklar sekmesinin kılavuzda beklenen dört sütunu göstermediği bir sorunu düzelttik.
 • Zaman ölçeği değiştirildiğinde hatalı gerçek maliyet değerlerinin görüntülenebildiği ve raporlanabildiği bir sorunu düzelttik.

Word

Önemli düzeltmeler

 • Birleştirme çakışması sırasında iş çubuğundaki bir sorunu düzelttik.
 • Dosya > Bilgi altında güncel olmayan özellik değerlerinin görüntülenebileceği bir sorunu düzelttik .

Ofis Paketi

Önemli düzeltme

 • Dosya açıldığında ancak değiştirilmediğinde SharePoint’te Değiştirilme Tarihi alanının güncellenmesi sorununu düzelttik .

5 Ağustos 2022 , Sürüm 2208 (Derleme 15601.20028)

Access

Önemli düzeltme

 • Kapatıldığında önbelleği temizle seçeneğinin, veritabanı kapatıldığında önbelleği silmemesi sorununu düzelttik.

Excel

Önemli düzeltmeler

 • Görev bölmelerindeki başlıkların biçimiyle ilgili bir sorunu düzelttik.
 • % 170’in üzerinde yakınlaştırma yaparken Excel grafik içeriğinin eksik olması sorununu düzelttik.

Outlook

Önemli düzeltmeler

 • Bulut Ayarları aracılığıyla yapılandırıldığında, posta depolamayla ilgili bazı ayarların beklendiği gibi uygulanmamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Kişi Ara kutusunu kullanırken Outlook’un beklenmedik şekilde kapanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Bir grubu genişletmeye çalışırken Skype Kurumsal’ın beklenmedik şekilde kapanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Bir kullanıcı Outlook mesajında ​​tarayıcıda görüntüle seçeneğini seçtikten sonra bir dosyanın Edge’de açılamamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Outlook tost bildirimlerinde gerçekleştirilen eylemlerin Windows Server 2016’da beklendiği gibi çalışmayı durdurmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
Office insider ‘da Ağustos ayında gelen tüm yenilik ve güncellemeleri sizler için derledik.
Bu yazımızı çevrenizle paylaşarak birçok kişinin de Office insider için Ağustos ayında gelen yeniliklerle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. 👍🏻

 

OFFICE INSIDER’DA EKİM AYINDA NELER OLDU?

 

YENİLİK/DÜZELTME

 

Aylık tüm Office İnsider  yenilik ve düzeltmeleri (güncellemeleri) bloğumuzda bulabilir ve takip edebilirsiniz. 👍🏻 Office insider devamlı olarak güncellemeler ve yenilikler ekliyor, bu yeniliklerin takip edilmesi ve mümkünse uygulanabilmesi bilginizi artırmanız açısından önemli. Haydi şimdi Ekim ayında Office insider ‘da ne gibi yenilikler olmuş onlara bir göz atalım.

Ekim 2022

28 Ekim 2022 , Sürüm 2211 (Derleme 15822.00000)

Word

Önemli düzeltme

 • Stillerde yazı tiplerinin bozularak tanınmayan karakter kareleriyle sonuçlanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

21 Ekim 2022 , Sürüm 2211 (Derleme 15813.20002)

Excel

Önemli düzeltme

 • Dondurma bölmeleri etkinken ve başka bir uygulamanın Odak Değiştirme olaylarını dinlerken bir hücreye tıklandığında birden çok hücrenin seçilebileceği bir sorunu düzelttik.

Access

Önemli düzeltme

 • Bir sorgunun SQL görünümündeki Bul ve Değiştir iletişim kutusunun siyah bir arka plan üzerinde siyah metni görüntüleyerek okunaksız hale getirmesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Outlook

Önemli düzeltme

 • Outlook’un Kişiler Görünümünde kişileri görüntüleyemediği bir sorunu düzelttik.

Word

Önemli düzeltmeler

 • Ayna kenar boşlukları ayarı uygulandıktan sonra Cetvelin bir paragraf için doğru kenar boşluklarını göstermemesi sorununu düzelttik.
 • Kullanıcıları bir kopyayı kaydetme veya birleştirilemez bir dosyayı atma arasında seçim yapmaya zorlayan bir sorunu düzelttik ve artık onlara dosyanın kendi sürümlerini veya sunucu sürümünü korumalarına olanak tanıyoruz.
 • İçeriği yapıştırırken Kaynak biçimlendirmesini koru seçeneğinin seçilmesinin soru işareti (?) veya boş bir kare gibi karakterlerin görüntülenmesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Bir Word kaynak belge komutunda Bağlantılı bilgileri güncelle komutunu kullanırken buluta kaydedilen dosyaların açılmasını engelleyen bir sorunu düzelttik.

Ms Project

Önemli düzeltme

 • Kullanıcıların Seçenekler iletişim kutusunda makro içeren dosyaları açmak için Güvenilen Konumlar ayarlamasına izin vermeyen bir sorunu düzelttik.

Ofis Paketi

Önemli düzeltmeler

 • Office dosyalarını veya Outlook eklerini ağda paylaşılan bir konuma kaydetmeye çalışırken bir durum mesajının görünüp birkaç dakika ekranda kalmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Visual Studio Online eklentilerinin devre dışı bırakılmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

 

14 Ekim 2022 , Sürüm 2211 (Derleme 15806.20000)

Excel

 • Klavye kısayollarını kullanırken yeni yapıştırma seçenekleri:  Excel hayranlarından gelen birçok isteğe yanıt olarak, düz metin yapıştırmayı veya değerleri yapıştırmayı kolaylaştırmak için yeni bir klavye kısayolu ekliyoruz. Artık bunu klavyenizde Ctrl+Shift+V tuşlarına basarak yapabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edin

Yeni yapıştırma seçenekleri hakkında animasyon

 

 • Bağlantıdan yerleşik bilgi korumasına: Office uygulamaları artık Azure Information Protection (AIP) eklentisini otomatik olarak devre dışı bırakacak ve Microsoft Purview Information Protection tarafından desteklenen etiketleri görüntülemek ve uygulamak için yerleşik duyarlılık etiketlerini kullanacak.

Daha fazla bilgi edin

Önemli düzeltme

 • Paylaşılan formül bağlantılarında yapılan değişikliklerin, paylaşılan formüldeki her hücreyi güncellememesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Microsoft Paint’ten kopyalanan içeriğin Resmi Değiştir komutu kullanılarak Pano’dan yapıştırılmasını engelleyen bir sorunu düzelttik.

 

Outlook

 • Belge türlerine dayalı etiketler: Etiketler, belirli belge türlerine bağlanacak şekilde tanımlanır.
 • Bağlantıdan yerleşik bilgi korumasına: Office uygulamaları artık Azure Information Protection (AIP) eklentisini otomatik olarak devre dışı bırakacak ve Microsoft Purview Information Protection tarafından desteklenen etiketleri görüntülemek ve uygulamak için yerleşik duyarlılık etiketlerini kullanacak.

Daha fazla bilgi edin

Önemli düzeltme

 • İkincil, paylaşılan takvimlerin görünümde birincil takvimle senkronize olarak kaydırılmaması sorununu düzelttik.

Word

 • Bağlantıdan yerleşik bilgi korumasına: Office uygulamaları artık Azure Information Protection (AIP) eklentisini otomatik olarak devre dışı bırakacak ve Microsoft Purview Information Protection tarafından desteklenen etiketleri görüntülemek ve uygulamak için yerleşik duyarlılık etiketlerini kullanacak.

Daha fazla bilgi edin

Önemli düzeltme

 • Desteklenmeyen İçerik azalan mesajında ​​belirtilenlere rağmen İnceleme bölmesinin açılamamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Microsoft Paint’ten kopyalanan içeriğin Resmi Değiştir komutu kullanılarak Pano’dan yapıştırılmasını engelleyen bir sorunu düzelttik.

PowerPoint

 • Bağlantıdan yerleşik bilgi korumasına: Office uygulamaları artık Azure Information Protection (AIP) eklentisini otomatik olarak devre dışı bırakacak ve Microsoft Purview Information Protection tarafından desteklenen etiketleri görüntülemek ve uygulamak için yerleşik duyarlılık etiketlerini kullanacak.

Daha fazla bilgi edin

Önemli düzeltme

 • Microsoft Paint’ten kopyalanan içeriğin Resmi Değiştir komutu kullanılarak Pano’dan yapıştırılmasını engelleyen bir sorunu düzelttik.

Ms Project

Önemli düzeltme

 • Form tabanlı kimlik doğrulama kullanıldığında Project’in Project Server’a bağlanamamasına neden olan bir sorunu düzelttik.

Ofis Paketi

Önemli düzeltme

 • SVG grafiklerini şekillere dönüştürürken metin öğelerinin yeniden sıralanmasına veya yanlış konumlandırılmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

 

7 Ekim 2022 , Sürüm 2211 (Derleme 15729.20002)

Outlook

Önemli düzeltme:

 • Tek bir Outlook profiliyle birden çok Exchange hesabı kullanırken iletilerin gönderilmesini engelleyen bir sorunu düzelttik.
Office insider ‘da Ekim ayında gelen tüm yenilik ve güncellemeleri sizler için derledik.
Bu yazımızı çevrenizle paylaşarak birçok kişinin de Office insider için Ekim ayında gelen yeniliklerle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. 👍🏻

 

OFFICE INSIDER’DA EYLÜL AYINDA NELER OLDU?

 

YENİLİK/DÜZELTME

 

Aylık tüm Office İnsider  yenilik ve düzeltmeleri (güncellemeleri) bloğumuzda bulabilir ve takip edebilirsiniz. 👍🏻 Office insider devamlı olarak güncellemeler ve yenilikler ekliyor, bu yeniliklerin takip edilmesi ve mümkünse uygulanabilmesi bilginizi artırmanız açısından önemli. Haydi şimdi Eylül ayında Office insider ‘da ne gibi yenilikler olmuş onlara bir göz atalım.

Eylül 2022

30 Eylül 2022 , Sürüm 2210 (Derleme 15726.20000)

Excel

Önemli düzeltme:

 • Metin biçimlendirmenin Excel’in çalışmayı durdurmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

Outlook

Önemli düzeltmeler:

 • Web görünümünün yeniden başlatma ve iptal sırasında bir hata mesajı göstermesi sorununu düzelttik.
 • Bir iletiyi okurken veya oluştururken kaydırma çubuğunun görünmemesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Ms Project

Önemli düzeltme:

 • Birden çok seçenek seçildiğinde bile yalnızca bir çapraz proje bağlama seçeneğinin uygulandığı bir sorunu düzelttik.

Word

Önemli düzeltme:

 • Microsoft 365, Windows Server 2016’da dağıtıldığında Sesli Okuma özelliğinin kullanılamaması sorununu düzelttik.

Ofis Paketi

Önemli düzeltmeler:

 • Bir Sharepoint 2019 kitaplığından açılan Excel dosyalarının, Windows için Excel’de zaman zaman salt okunur olarak açılmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Kilitli Word ve Excel dosyalarının açılmasını engelleyen bir sorunu düzelttik.
 • SVG içerikli PowerPoint slaytlarının meta dosya biçimlerine kaydedilmesini yavaşlatan bir sorunu düzelttik.

23 Eylül 2022 , Sürüm 2210 (Derleme 15715.20014)

Excel

Önemli düzeltmeler

 • Alt metnin değeri olmadığında bir işlevin kaynaklarının tükenmesine veya yanlış hata mesajını görüntülemesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • RTL sayfalarında dokunmatik yakınlaştırma yaparken uygulamanın yanıt vermeyi bırakması ve büyük miktarda bellek tüketmesi sorununu düzelttik.

OneNote

Önemli düzeltme

 • Kullanıcıların ekran kalemi ile kaydırma aracını kullanamamasına neden olan bir sorunu düzelttik.

Outlook

Önemli düzeltmeler

 • Aramanın, seçilen hesaptan değil, her zaman birincil hesaptan gelen sonuçları döndürmesi sorununu düzelttik.
 • Bir eki bir posta iletisine sürüklerken/bırakırken ek boyutu sınırlarının değerlendirilmemesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Posta kontrol paneli kapatılırken uygulamanın beklenmedik şekilde kapanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

PowerPoint

Önemli düzeltme

 • Bir IOleObject olarak erişildiğinde PowerPoint’in kapanmasının engellenebileceği bir sorunu düzelttik.

Word

Önemli düzeltmeler

 • Köprülerin çalışmamasına ve bir hatanın görüntülenmesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Uygulama korumasıyla etkileşim modunda bir sorunu düzelttik.
 • Belge penceresini böldükten sonra alt pencerenin imlecin altındaki beklenen konuma kaymamasına neden olan bir sorunu düzelttik.

Ofis Paketi

Önemli düzeltmeler

 • Simge boyutları güncellendiğinde etiketlerin yazı tipi boyutunun QAT’de beklenmedik bir şekilde artması sorunu düzeltildi.
 • Bir müşteri sertifikasının yanlışlıkla iptal edilmiş olarak gösterilmesine neden olan bir sorunu düzelttik.

16 Eylül 2022 , Sürüm 2210 (Derleme 15709.20000)

Excel

Grafiklerle Dinamik Dizi Entegrasyonu:

Bu özellik, kullanıcıların grafikleri değişken uzunlukta sonuçlar üretebilen Dinamik dizi hesaplamalarına bağlamasını sağlar. Grafik, belirli sayıda veri noktasına sabitlenmek yerine dizi yeniden hesaplandığında tüm verileri yakalamak için otomatik olarak güncellenecektir.

OneNote

Önemli düzeltme

 • Tuvale bir şekil veya çizgi ekledikten sonra kullanıcının öğeyi sürükleyememesi veya yeniden boyutlandıramaması sorunu düzeltildi.

Outlook

Önemli düzeltmeler

 • IMAP IDLE oturumunun bağlantısının kesilmesinin, yeniden başlatılıncaya kadar IMAP senkronizasyonunun durdurulmasına neden olduğu bir sorunu düzelttik.
 • SharePoint belgelerinin bir kopya olarak eklendiğinde belirli bir boyutun üzerindeki URL’ler için indirilmemesi sorununu düzelttik.

Ms Project

Önemli düzeltme

 • Kaynağın adı sistem listesi ayırıcısını içerdiğinde bazen kaynakları bir SharePoint Listesiyle eşitlemenin mümkün olmadığı bir sorunu düzelttik.

Word

Önemli düzeltmeler

 • Uzunluğu belirli bir karakter sınırını aştığında bir bağlantının açılamamasına neden olan büyük URL’lerle ilgili bir sorunu düzelttik.
 • Birlikte yazarken başlık stillerinin kaldırılacağı bir sorunu düzelttik.
 • Yerleşik etiketleme ile bir altbilgi eklendiğinde, mevcut, manuel olarak eklenen altbilgilerin yanlış taşınmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

Ofis Paketi

Önemli düzeltme

 • Metin içeren bazı SVG grafiklerinde Şekle Dönüştür’ü çalıştırırken oluşan bir sorunu düzelttik.

9 Eylül 2022 , Sürüm 2209 (Derleme 15629.20058)

Excel

 • Yeni Duyarlılık araç çubuğuyla veri sızıntılarını daha kolay önleyin: Microsoft Purview Information Protection tarafından desteklenen duyarlılık etiketleri artık uygulamanın başlık çubuğunda dosya adının yanında görüntülenerek kuruluşunuzun ilkelerini kolayca tanımanıza ve bunlara uymanıza olanak tanır. Duyarlılık araç çubuğu, yeni belgeleri kaydederken veya mevcut olanları yeniden adlandırırken de kullanılabilir ve bilgi güvenliğini parmaklarınızın ucunda tutmanıza yardımcı olur.
 • Excel PivotTable sürüm uyumluluğu kullanıcı iletisi: Excel artık PivotTable uyumluluğu sorunları hakkında uyarılar veriyor ve bilgilendirici belgeler ve geçici çözümler sağlıyor. Excel sürümünüz bir çalışma kitabındaki verileri okuyamadığında, kullanıcılara proaktif olarak sorun giderme ve sorunu çözme seçenekleri sağlayan belgeler sunarız. Ayrıca, kullanıcıların dosyayı Web için Excel’de sorunsuz bir şekilde açabilmeleri için Excel belgelerini OneDrive’a yüklemelerine de izin veriyoruz.

 

Yeni pivot tablo uyumluluk uyarısı

PowerPoint

 • Yeni Duyarlılık araç çubuğuyla veri sızıntılarını daha kolay önleyin: Microsoft Purview Information Protection tarafından desteklenen duyarlılık etiketleri artık uygulamanın başlık çubuğunda dosya adının yanında görüntülenerek kuruluşunuzun ilkelerini kolayca tanımanıza ve bunlara uymanıza olanak tanır. Duyarlılık araç çubuğu, yeni belgeleri kaydederken veya mevcut olanları yeniden adlandırırken de kullanılabilir ve bilgi güvenliğini parmaklarınızın ucunda tutmanıza yardımcı olur.

Word

 • Yeni Duyarlılık araç çubuğuyla veri sızıntılarını daha kolay önleyin: Microsoft Purview Information Protection tarafından desteklenen duyarlılık etiketleri artık uygulamanın başlık çubuğunda dosya adının yanında görüntülenerek kuruluşunuzun ilkelerini kolayca tanımanıza ve bunlara uymanıza olanak tanır. Duyarlılık araç çubuğu, yeni belgeleri kaydederken veya mevcut olanları yeniden adlandırırken de kullanılabilir ve bilgi güvenliğini parmaklarınızın ucunda tutmanıza yardımcı olur.
Yeni hassasiyet çubuğu

Excel

Önemli düzeltmeler

 • Zengin varlıklar içeren dosyalara erişirken uygulamanın beklenmedik bir şekilde kapanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • PivotTable alanlarını değiştirmek için Office Komut Dosyalarını kullanırken Excel’in çökmesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Satır veya sütun eksenindeki bir PivotTable’daki bazı hücrelerde biçimlendirme (dolgu rengi gibi) ayarlandıktan ve ardından bu alanları PivotTable’ın Filtre alanına taşıdıktan sonra Excel dosyasının bozulmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Sayfayı sağdan sola yönlendirmede kullanırken çevrilen sayfa gezinme düğmeleriyle ilgili bir sorunu düzelttik.
 • #FIELD hatası seçildiğinde uygulamanın beklenmedik bir şekilde kapanmasına neden olan bir sorunu düzelttik! sayfadaki hücre ve ardından Alan hataları için OOUI alanı seçeneği denetlenirken hata açılıyor.

Outlook

Önemli düzeltmeler

 • Basitleştirilmiş şerit kullanımdayken Özelleştirme Hızlı Erişim Araç Çubuğu dosyasının (.exportedUI) içe aktarılamamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Kullanıcıların Outlook Masaüstü’ndeki arama sonuçlarında Son Tarihi görememesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Word

Önemli düzeltmeler

 • Kullanıcının değişiklikleri takip ederken bir köprüye tıklayamamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Yorumların yüklenememesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Tüm açık dosya pencereleri simge durumuna küçültüldüğünde Word’ün doğru dosyayı göstermemesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Kaçırdığınız Durumda

Sürüm 2207 (Derleme 15427.20000)

Outlook

“Yeni Outlook’u deneyin” geçişini gizleyen bir kayıt defteri anahtarı ekledik.

Kayıt Defteri Anahtarı:

 • HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice16.0OutlookOptionsGeneral “HideNewOutlookToggle”
 • 0 (varsayılan) – Seçili güncelleme kanalında varsa, “Yeni Outlook’u deneyin” geçişi kullanıcılara gösterilir.
 • 1 – “Yeni Outlook’u deneyin” geçişi gizlidir.

Windows için yeni Outlook hakkında buradan daha fazla bilgi edinin . Windows için yeni Outlook’a posta kutusu erişimini yönetmeyle ilgili ek bilgileri buradan alın .

2 Eylül 2022

Yayınlanan yapı yok.

Office insider ‘da Eylül ayında gelen tüm yenilik ve güncellemeleri sizler için derledik.
Bu yazımızı çevrenizle paylaşarak birçok kişinin de Office insider için Eylül ayında gelen yeniliklerle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. 👍🏻

 

SÜTUNLARISAR İşlevi – WRAPCOLS Function

SÜTUNLARISAR işlevi – WRAPCOLS Function

Microsoft 365 için Excel Mac’te Microsoft 365 için Excel Web için Excel

Belirtilen sayıda öğeden sonra sağlanan vektörü sütunlarla kaydırır.

Söz dizimi

=SÜTUNLARISAR(vektör;sarma_sayısı;[şununla_doldur])

SÜTUNLARISAR işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

 • vektör
  Kaydırılacak vektör veya başvuru.
 • sarma_sayısı
  Her sütun için en fazla değer sayısı.
 • şununla_doldur
  Doldurulacak değer. Varsayılan değer #YOK‘tur.
Açıklamalar

Vektörün öğeleri, sütuna göre 2 boyutlu bir diziye yerleştirilir. Her sütunda sarma_sayısı öğeleri vardır. Doldurmak için yeterli öğe yoksa, sütun şununla_doldur ile doldurulur. sarma_sayısı vektördeki öğelerin sayısından büyük veya eşitse, o zaman vektör, işlevin sonucu olarak basitçe döndürülür.

Örnekler

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Örnek1

Veri
A B C D E Ş G
Formüller
=SÜTUNLARISAR(A2:F2;3)

Örnek 2

Veri
A B C D E Ş G
Formüller
=SÜTUNLARISAR(A2:G2;3;”x”)

 

OFFICE INSIDER’DA TEMMUZ AYINDA NELER OLDU?

YENİLİK/DÜZELTME

 

Aylık tüm Office İnsider  yenilik ve düzeltmeleri (güncellemeleri) bloğumuzda bulabilir ve takip edebilirsiniz. 👍🏻 Office insider devamlı olarak güncellemeler ve yenilikler ekliyor, bu yeniliklerin takip edilmesi ve mümkünse uygulanabilmesi bilginizi artırmanız açısından önemli. Haydi şimdi Temmuz ayında Office insider ‘da ne gibi yenilikler olmuş onlara bir göz atalım.

Temmuz 2022

29 Temmuz 2022 , Sürüm 2208 (Derleme 15522.20000)

Office Paketi

Anketler uygulamasına yeni Derecelendirme sorusu eklendi

Birçok Teams kullanıcısı, toplantı katılımcılarından ne kadar memnun olduklarına veya toplantı içeriğini ne kadar iyi anladıklarına ilişkin hızlı bir şekilde geri bildirim almanın bir yolunu arıyordu. Bu nedenle, Microsoft Teams içindeki Anketler uygulamasına yeni bir Derecelendirme soru türü ekledik. Toplantı sahipleri, katılımı artırmak, toplantı katılımcılarından girdi toplamak ve sonuçları gerçek zamanlı olarak paylaşmak için kolayca Derecelendirme anketleri oluşturabilir ve başlatabilir. Derecelendirme anketi sorusu oluşturmak için Teams’de yeni bir anket oluştururken Derecelendirme öğesini seçmeniz yeterlidir.

Microsoft Teams'de Derecelendirme anketi sorusunu gösteren ekran görüntüsü.

Önemli düzeltme

 • Bazı kullanıcıların SPO’da barındırılan Excel dosyalarının en son sürümüne erişememesine ve “Yenileme Önerildi” hata iletisini görmesine neden olan bir sorunu düzelttik.

PowerPoint

Önemli düzeltme

 • Güvenlik uyarısında “İçeriği Etkinleştir”i tıkladıktan sonra resimler için küçük resim içeriğinin slaytta düzgün şekilde görüntülenmemesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Word

Önemli düzeltmeler

 • Kullanıcıların, SPO/OD4B’deki dosyalara yer işaretleri içeren yerel olarak yönetilen dosyalara olan bağlantıları açamamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Outlook iletilerinin HTML dosyası sürümünü açarken uygulamanın gecikme yaşamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Değişiklikleri İzle içindeki dahili bağlantıların “Hata! Köprü referansı geçerli değil” olarak görüntülenmesi sorununu düzelttik.

Project

Önemli düzeltme

 • Düzen modu el ile ayarlandığında Ağ Şeması görünümünde aşağı kaydırmanın her zaman düğümleri çizmemesine neden olan bir sorunu düzelttik.

 

22 Temmuz 2022 , Sürüm 2208 (Derleme 15519.20000)

Word

Önemli düzeltmeler

 • Outlook (WordMail) iletisinin yakınlaştırılırken veya uzaklaştırılırken beyaz arka planla yanıp sönmesi sorunu düzeltildi.
 • Benzerlik Denetleyicisi kullanılabilir olmadığında kullanıcı davranışının günlüğe kaydedilme sorunu düzeltildi.

Outlook

Önemli düzeltmeler

 • Şablonların düzgün yüklenmemesine neden olan duyarlılık etiketi şablonlarının sayısında sınırlamayla ilgili bir sorun düzeltildi.
 • Outlook Arama’da yanıtlanmış e-postaların yanında yeşil renkli Yanıtlandı simgesinin görünmemesiyle ilgili bir sorun düzeltildi.

 

Kaçırdıysanız

Sürüm 2208 (Derleme 15511.20000)

Office Paketi

Kullanıcı tanımlı izinler şimdi etki alanı adı kısıtlamalarını destekliyor

Kullanıcı, kullanıcı tanımlı izinler için yapılandırılmış bir duyarlılık etiketi seçtiğinde, etki alanı adlarını kullanarak artık belirli kişilere veya bu etki alanındaki tüm kişilere dosya erişimini kısıtlayabilir. Örneğin, “[email protected]” veya “@example.com” olarak belirttiğinizde izinler bu parametrelere göre kısıtlanır.

Office Paketi'nde kullanıcı tanımlı izinlerde etki alanı adlarını gösteren iletişim kutusu.

Excel

Power BI’da veri modellerinde yapılan geliştirmeler

Excel’de veri modellemede ve Power Pivot’ta kullanılan analiz hizmetleri bileşenlerinde yükseltmeler yapıldı. Bu, veri modelleme altyapısı için bir bakım güncelleştirmesidir ve Excel veri modeliyle ilgili etkileşimleri önemli ölçüde değiştirmez.

 

15 Temmuz 2022 , Sürüm 2208 (Derleme 15511.20000)

Outlook

Önemli düzeltme

 • EDP e-posta adreslerini almaya çalışırken Windows Bilgi Koruması’nı (WIP) etkileyen bir sorunu düzelttik.

Project

Önemli düzeltme

 • Yerel özel alanların çalışmayı durdurarak “Özel Alanları Sil” iletişim kutusunun görüntülenmesine ve düzenleyici aracılığıyla silinememesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Word

Önemli düzeltme

 • “Bağlantı olarak yapıştır”ın otomatik olarak güncelleştirilmediği bir sorunu düzelttik.

 

8 Temmuz 2022 , Sürüm 2208 (Derleme 15505.20000)

Outlook

Yeni Bildirimler bölmesinde ilgili uyarıları alın

Önemli bilgilerin gelen kutunuzda gözünüzden kaçıp gitmesine izin vermeyin. Outlook’un yeni Bildirimler bölmesi, normal e-postalarınızın bağlamına göre size uygun bildirimler almanızı sağlar. Bu bölme, e-posta ve belgelerdeki @bahsetmeler, seyahat güncelleştirmeleri, teslimatlar ve daha fazlası dahil olmak üzere almak istediğiniz bildirimlerin türlerini özelleştirmenize olanak sağlar. Yeni bölmeyi etkinleştirmek için Outlook pencerenizin sağ üst köşesindeki Bildirimler simgesini seçmeniz yeterli. (Not: Bu özellik başlangıçta yalnızca kurumsal müşteriler için kullanılabilir.)

Daha fazla bilgi edinin

Outlook’un Bildirimler bölmesi ilgili uyarıları gösterir.

Word

Önemli düzeltmeler

 • Uygulama kapatıldığında uygulamanın bir belgeye erişimi engellemesiyle ilgili bir sorunu, OneDrive’ın belgeyi uygulamadan çıkılana kadar eşitleyemeyeceği şekilde düzelttik.
 • Bir belgeyi PDF olarak dışarı aktardıktan sonra o belgedeki açıklamaların (ikinci sayfadan başlayarak) kaybolmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Bir Word belgesinde bir sayfa aralığının birden çok kopyası yazdırılırken Word’ün çalışmaması ile ilgili bir sorunu düzelttik.
 • Alan içeren bazı daha uzun belgelerin daha yavaş performans sergilemesi ile ilgili bir sorunu düzelttik.

PowerPoint

Önemli düzeltme

 • Akıllı Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nda küçük güncelleştirmeler yaparak bir sorunu düzelttik.

Project

Önemli düzeltmeler

 • Zaman çizelgeleri içinde gerçek saat toplamlarının her zaman doğru şekilde yeniden hesaplanamaması ile ilgili bir sorunu düzelttik.
 • Gantt türündeki bir görünüm yukarı ve aşağı kaydırıldığında ilerleme çizgilerinin görevleriyle birlikte dikey olarak kaydırmasını sağlamak için bir sorunu düzelttik.

Office Paketi

Önemli düzeltme

 • Güvenlik etiketi tarafından belirtilen korumanın ve belgeye uygulanan fiili korumanın yanlış hizalanması ile ilgili bir sorunu düzelttik.

 

1 Temmuz 2022 , Sürüm 2207 (Derleme 15427.20000)

Excel

Veri dönüştürmelerinizi denetleyin

Excel’in verilerinizi otomatik olarak belirli biçimlere nasıl dönüştüreceği konusunda daha fazla denetim istediniz. Biz de bunu yaptık! Artık belirli otomatik veri dönüştürme türlerini devre dışı bırakma olanağına sahipsiniz; bu şekilde, Excel’in verilerinizi istemediğiniz ve beklemediğiniz bir biçime dönüştürmesi konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak. Bunu yapmak için Dosya > Seçenekler > Gelişmiş > Otomatik Veri Dönüştürme‘yi seçin ve devre dışı bırakmak istediğiniz dönüştürmeleri seçin.

Daha fazla bilgi edinin

Gelişmiş sekmesinin seçili olduğu Excel Seçenekleri iletişim kutusu.

Önemli düzeltmeler

 • Excel’i Başlat ekranı devre dışıyken başlattıktan sonra bir çalışma kitabını açarken bazı durumlarda formül çubuğunun arka planının bazı bölümlerinin yanlışlıkla beyaz olarak görünmesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Kullanıcı uygulamayı kaydettikten ve kapattıktan hemen sonra yeniden açtığında korumalı etiketlerin çalışmayı durdurmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Grafiklerdeki hücre başvurularının yanlış görüntülenmesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Outlook

Önemli düzeltmeler

 • Room Finder’ın GCC High ortamında yüklenmesini engelleyen bir sorunu düzelttik.
 • Bir kullanıcının varsayılan bağlantı izin türü “belirli kişiler” olarak ayarlanmışsa, Outlook’un Bağlantı Ekle seçeneği kullanılarak eklenen bir bağlantıdaki izinlerin alıcılara istendiği gibi verilmemesine (ve bir hatanın oluşturulabilmesine) neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Uygulamanın, profildeki ek Exchange hesapları için yanlışlıkla yeni bir grup yapılandırması oluşturmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Bir kullanıcı, yanıt istenmediğinde okuma bölmesinden bir toplantı için Belirsiz yanıt düğmesine çift tıkladığında uygulamanın beklenmedik bir şekilde kapanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

Word

Önemli düzeltmeler

 • Kullanıcı arayüzünün bazen ARM64 cihazlarda oluşturulmayı durdurmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Uygulamadaki resimlere 3B efektler uygularken oluşan bir sorunu düzelttik.
 • Uygulamanın doğru şekilde yenilenmemesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Bir dosyayı Adobe PDF olarak kaydederken uygulamanın beklenmedik bir şekilde kapanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Kullanıcı boşlukları gizlemek için çift tıkladığında içeriğin gizlenmesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Yerleşik etiketleme ile eklenen alt bilginin, var olan, el ile eklenen alt bilgileri yanlış bir şekilde taşımasına neden olan bir sorunu düzelttik.

OneNote

Önemli düzeltmeler

 • Uygulamanın beklenmedik şekilde kapanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Tuvale bir şekil veya çizgi ekledikten sonra, şekil veya çizgi taşımak ya da yeniden boyutlandırmak için seçildiğinde imlecin değişmemesine neden olan bir sorunu düzelttik.

PowerPoint

Önemli düzeltmeler

 • Özel belge özelliklerinde yapılan değişikliklerin her zaman kullanıcı arabirimine yansımamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Bilgi Hakları Yönetimi ile Tablo Stili Seçeneklerinin bazen yanlışlıkla devre dışı bırakılmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

Access

Önemli düzeltme

 • Benzersiz tanımlayıcı sütununda Unicode karakterleri desteklemeye çalışırken oluşan bir sorunu düzelttik.

Publisher

Önemli düzeltme

 • Uygulamadaki resimlere 3B efektler uygularken oluşan bir sorunu düzelttik.

Office Paketi

Önemli düzeltmeler

 • Matematik yapmak için mürekkep kullanıldığında uygulamanın beklenmedik bir şekilde kapanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • CLP korumalı dosyalar için arka planda yapılan yüklemelerin bazı durumlarda veri kaybına veya koruma kaybına yol açmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • SharePoint Online veya OneDrive’da depolanan dosyalarda çalışırken, CPU belleğinin makinenin tüm kapasitesini tüketene kadar artmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Şerit seçenekleri menüsünün Excel’de oluşturulmamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Office uygulamalarında, Backstage açılırken Dosya sekmesine tıklandığında oluşan görsel bir hatayı düzelttik.
 • Kırpılan görüntülerin Baskı Önizleme’de bulanık görüntülenmesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Adobe ve Inkscape’deki SVG biçimlerinin doğru şekilde tanınması ve eklenmesi için bir sorunu düzelttik.
 • Çeşitli web sitelerinden SVG dosyalarının tanınmasını ve eklenmesini etkileyen bir sorunu düzelttik.
 • Birlikte yazma özelliğinin çevrimiçi kullanıcılarının, erişim iznine sahip olmadıkları bir duyarlılık etiketi başka bir kullanıcı tarafından uygulandığında bilgilendirilmesi için bir sorunu düzelttik.
 • OneDrive ve SharePoint Online’da depolanan Excel dosyalarını açarken uygulamanın beklenmedik bir şekilde kapanmasına ve veri kaybının oluşabilmesine neden olan bir sorunu düzelttik.
Office insider ‘da Temmuz ayında gelen tüm yenilik ve güncellemeleri sizler için derledik.
Bu yazımızı çevrenizle paylaşarak birçok kişinin de Office insider için Temmuz ayında gelen yeniliklerle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. 👍🏻

OFFICE INSIDER’DA MAYIS AYINDA NELER OLDU?

YENİLİK/DÜZELTME

 

Aylık tüm Office İnsider  yenilik ve düzeltmeleri (güncellemeleri) bloğumuzda bulabilir ve takip edebilirsiniz. 👍🏻 Office insider devamlı olarak güncellemeler ve yenilikler ekliyor, bu yeniliklerin takip edilmesi ve mümkünse uygulanabilmesi bilginizi artırmanız açısından önemli. Haydi şimdi Mayıs ayında Office insider ‘da ne gibi yenilikler olmuş onlara bir göz atalım.

OFFICE INSIDER’DA MAYIS AYINDA NELER OLDU?

 

Mayıs 2022

27 Mayıs 2022 , Sürüm 2206 (Derleme 15321.20000)

Word ve Outlook

Verimlilik ve daha temiz bir görünüm için yeniden tasarlanan dikte araç çubuğu

Office dikte araç çubuğu, yeni görseller, daha hızlı yanıt veren bir kullanıcı arabirimi ve önemli olanın, yani içeriğinizin önüne geçmemek için daha küçük bir boyutla yeniden tasarlandı! Yeni dikte araç çubuğunu etkinleştirmek için Ana Sayfa sekmesindeki Dikte düğmesini tıklamanız yeterlidir.

Yeni Dikte araç çubuğunu gösteren Word ekran görüntüsü.

Word

Önemli düzeltmeler

 • Word Stilleri penceresinin/bölmesinin boş görünmesi sorununu düzelttik.
 • SVG nesneleriyle ilgili bir sorunu düzelttik, böylece metin bağlantısı bitiş özniteliklerini işleyebilirler ve geçerli metin konumunu doğru şekilde koruyabilirler.
 • SVG içeriğinin düzgün görünmesi için Panodan Resmi Değiştir’i kullanırken oluşan bir sorunu düzelttik.
 • Özel durum listesi yalnızca e-postaları içerdiğinde, “Sonraki Bölgeyi Bul…” ve “Tüm Bölgeleri Göster…” komutlarının düzgün çalışmayı durdurabileceği bir belge koruma sorununu düzelttik.
 • Dosya, Değişiklikleri İzle açıkken PDF olarak kaydedildiğinde silinen bir görüntüde üstü çizili kırmızı çizginin görünmemesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Çince (Tayvan) Windows görüntüleme diliyle PDF’ye dışarı aktarırken belirli özel karakterler için alternatif bir yazı tipinin görüntülenmesi sorununu düzelttik.

Outlook

Önemli düzeltme

 • Bir e-postayı yanıtlarken başvuruların ve yanıt başlıklarının kaldırılmasına ve konunun değiştirilmesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Excel

Önemli düzeltmeler

 • Şifreli varsayılan duyarlılık etiketi uygulandığında grafiklerin PowerPoint slayt gösterilerine veya Word belgelerine eklenememesi sorununu çözdük.
 • Sağdan sola yönlendirmeye sahip bir çalışma sayfasına satır eklerken oluşan şekil sabitlemeyle ilgili bir sorunu düzelttik.
 • SVG içeriğinin düzgün görünmesi için Panodan Resmi Değiştir’i kullanırken oluşan bir sorunu düzelttik.
 • Kaydettikten ve yeniden açtıktan sonra görünürlüğü korumak için simgeleri şekillere dönüştürmeyle ilgili bir sorunu düzelttik.
 • “Geçerli kayıt yok” hatasını ve diğer iletileri gösteren bir sorunu düzelttik.

Access

Önemli düzeltme

 • .csv dosyalarını Access’e içeri aktarırken performansı etkileyen bir sorunu düzelttik.

 

20 Mayıs 2022 , Sürüm 2206 (Derleme 15313.20000)

Excel

Önemli düzeltmeler

 • Arka planda (Windows kilit ekranında) bir Office güncelleştirmesinden sonra Excel’de Veri sekmesindeki kullanıcı profili resminin ve veri türleri bölümünün eksik olmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Excel’in yanıt vermeyi durdurmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Bir grafiğin canlı önizlemesini gösterirken Excel’in beklenmedik şekilde kapanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

Outlook

Önemli düzeltmeler

 • Toplantı davetlerinde 12 saat/0,5 güne eşit veya bu süreden daha fazla olan bir bitiş zamanı belirlendiğinde, toplantının bitiş zamanının gelecekte bir zamana (12 saatten daha ileriye) atlamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Kullanıcıların düzenleyici veya temsilci izinlerine sahip oldukları paylaşılan kişiler klasörünü açmaya çalışırken hata iletisi görüntülemelerine neden olan bir sorunu düzelttik.

Word

Önemli düzeltmeler

 • Kullanıcıların belgelerine bir köprü eklediklerinde bellek hatası görüntülemelerine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Kullanıcıların Etkileşim modlarında Gözden Geçirme Modu’na geçememesine neden olan bir sorunu düzelttik.

 

13 Mayıs 2022 , Sürüm 2206 (Derleme 15310.20004)

Office Paketi

Maksimum form yanıtı sayısı 5 milyona çıkarıldı

Forms’daki tek bir formda veya testte izin verilen toplam yanıt sayısı 50.000’den 5 milyona yükseltildi. Bu değişiklik, 50.000’den fazla yanıt toplamak için birden çok form kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır. Form sahipleri artık tek bir formda 5 milyona kadar yanıt toplayabilir ve ayrıca daha fazla analiz için sonuçları bir .csv dosyası olarak dışarı aktarabilir.

Büyük bir yanıt testi gösteren Microsoft Forms uygulamasının ekran görüntüsü (maksimum yanıt 50.000'in üzerinde).

Excel

Önemli Düzeltmeler

 • VBA makrosunda Application.ScreenUpdating’i kapatmak için kodu çalıştırırken etkin çalışma sayfasının boş görünmesine neden olan sorun düzeltildi.
 • Bağlı bir Excel dosyası açıkken kullanıcının PowerPoint’te bağlantıları güncelleyememe sorunu düzeltildi.
 • SharePoint listesinden dışarı aktarılan bir .iqy dosyası açılırken uygulamanın beklenmedik bir şekilde kapanma sorunu düzeltildi.
 • .xls biçimindeki paylaşılan çalışma kitaplarında değişiklikleri yanlış birleştirme sorunu düzeltildi.
 • Bir AMSI taramasının uygulamanın beklenmedik bir şekilde kapanmasına neden olması sorunu düzeltildi.

Outlook

Önemli Düzeltmeler

 • Tümünü Yeniden Oynat düğmesinin kullanılmasının işlemin başarısız olduğunu belirten bir hatayla sonuçlanması sorunu düzeltildi.
 • Paylaşılan Takvim İyileştirmeleri özelliği etkinleştirildiğinde, oda posta kutuları temsilcileri için iletilen tüm toplantı davetlerinde “Yanıt gerekli değil” ifadesinin gösterilmesine neden olan sorun düzeltildi.

Project

Önemli Düzeltmeler

 • İletişim kutularındaki (Görev Bilgileri gibi) sütunların İbranice gibi sağdan sola yazılan dillerde görünmemesine neden olan sorun düzeltildi.
 • Azure Uygulama Ara Sunucusu ile form tabanlı kimlik doğrulama kullanıldığında uygulamanın Project Server’a bağlanamamasına neden olan sorun düzeltildi.

 

6 Mayıs 2022 , Sürüm 2206 (Derleme 15227.20000)

OneNote

Dikte ile yalnızca sesinizi kullanarak not alın

İçeriği dikte etmek için sesinizi kullanmak, düşüncelerinizi nota aktarmanın hızlı ve elleri kullanmayan bir yoludur – yazmaktan üç kat daha hızlı olduğu gösterilmiştir! OneNote için Dikte ile artık içerik oluşturmak için düşüncelerinizi konuşabilirsiniz. Bu özelliğe erişmek için giriş sekmesindeki Dikte mikrofonu simgesine tıklamanız ve notlarınızı dikte etmeye başlamanız yeterlidir.

Daha fazla bilgi edinin

Dikte düğmesini ve notlarınızı dikte etmek için arabirimi gösteren OneNote ekran görüntüsü.

Excel

Kısıtlı kaynaklara sahip cihazlarda iyileştirilmiş yeniden hesaplama

Kısıtlı kaynaklara sahip cihazlarda (iki çekirdek veya daha az ve sekiz gigabayt veya daha az RAM), Excel artık varsayılan olarak tek bir iş parçacığı üzerinde hesaplama çalıştırarak yeniden hesaplamayı daha iyi hale getirdi. Çoğu durumda, kullanıcılar bu cihazlarda gözle görülür şekilde daha hızlı hesaplama görmelidir. Yoğun hesaplama gerektiren bazı durumlarda, kullanıcıların Dosya >Seçenekler öğesini seçip ardından Gelişmiş sekmesinin Formüller bölümüne giderek ve hesaplama iş parçacığı sayısını “2” olarak ayarlayarak bu varsayılanı geçersiz kılmayı düşünmek isteyebileceğini unutmayın.

Daha fazla bilgi edinin

Formül girişini hızlandırma

Bellek kullanımını azaltarak, daha verimli bellek ayırma çağrıları yaparak ve düzenlenmekte olan hücre etrafındaki görünür aralığın yeniden çizilmesini iyileştirerek bir hücreye formül girmek için gereken süreyi hızlandırdık. Bu iyileştirmeler, düşük maliyetli cihazlar gibi daha yavaş belleğe veya daha yavaş CPU bellek aktarım hızına sahip cihazlarda daha belirgindir.

Otomatik Filtre daha hızlı ve daha verimlidir

Otomatik Filtre işlevi artık gözle görülür şekilde daha hızlı! Bu iyileştirmeler, bellek kullanımını azaltarak ve filtrenin karşılaştırma algoritması tarafından yapılan çağrıları iyileştirerek elde edildi. İyileştirmeler, özellikle daha az belleğe veya daha yavaş CPU bellek verimine sahip düşük kaliteli cihazlarda fark edilir.

Önemli Düzeltme

 • Grafik sayfası içeren bir çalışma kitabında VBA betiği/eklentisi çalıştırmanın uygulamanın beklenmedik bir şekilde kapanmasına neden olabilen sorun düzeltildi.

Access

Önemli Düzeltme

 • ADO kayıt kümesine bağlı bir forma kayıt eklerken önceden oluşturulmuş kaydın boş görünmesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Office Paketi

Paylaşılan belgelere masaüstünde kolayca erişin

Kuruluşta oturum açma seçeneği, konuk kullanıcıların bir kerelik geçiş kodu veya üçüncü taraf federasyonu kullanarak masaüstü Office uygulamalarında kendileriyle paylaşılan belgelere erişmesine olanak tanır. Daha önce Web için Office’te bulunan bu işlevsellik, artık Office masaüstü uygulamalarınız için de bir seçenektir.

Office insider ‘da Mayıs ayında gelen tüm yenilik ve güncellemeleri sizler için derledik.
Bu yazımızı çevrenizle paylaşarak birçok kişinin de Office insider için Mayıs ayında gelen yeniliklerle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. 👍🏻

 

OFFICE INSIDER’DA HAZİRAN AYINDA NELER OLDU?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

YENİLİK/DÜZELTME

 

Aylık tüm Office İnsider  yenilik ve düzeltmeleri (güncellemeleri) bloğumuzda bulabilir ve takip edebilirsiniz. 👍🏻 Office insider devamlı olarak güncellemeler ve yenilikler ekliyor, bu yeniliklerin takip edilmesi ve mümkünse uygulanabilmesi bilginizi artırmanız açısından önemli. Haydi şimdi Haziran ayında Office insider ‘da ne gibi yenilikler olmuş onlara bir göz atalım.

OFFICE INSIDER’DA HAZİRAN AYINDA NELER OLDU?

 

Haziran 2022

24 Haziran 2022

Yayımlanmış derleme yok.

 

17 Haziran 2022 , Sürüm 2207 (Derleme 15407.20000)

Excel

Önemli düzeltme

 • Uygulamanın, belirli bilgisayarlardaki belirli dosyalar için “Dosya Korumalı Görünümde açılamadı” şeklinde bir hata oluşturmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

Outlook

Önemli düzeltmeler

 • Uygulamanın, bir LDAP adres defterini ararken “Yapılan işlem başarısız oldu. Bir nesne bulunamadı” şeklinde bir hata iletisi oluşturmasına neden olan sorunu düzelttik.
 • Etkinleştirilmemesi gereken senaryolarda “Telefonda yürüt” düğmesinin etkinleştirilmesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Office Paketi

Önemli düzeltme

 • Aksan içeren karakterlerle küçük büyük harfler kullanılırken karakterlerin boyutunun yanlış olmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

 

10 Haziran 2022 , Sürüm 2207 (Derleme 15402.20002)

Office Paketi

Office oluşturma işlemlerinize SketchUp dosyalarını ekleme

SketchUp, tümüyle dokulu mimari modellerini ve endüstriyel tasarımda, ürün tasarımında, inşaat ve makine mühendisliğinde kullanılan diğer grafikler gibi paylaşılabilir kavramsal tasarımları oluşturmayı kolaylaştıran popüler bir 3B grafik programıdır. Artık SketchUp grafikleri (.skp dosyaları) ilk kez Word, Excel, PowerPoint ve Outlook’ta oluşturma işlemlerinizle tümleştirilebilir! İçeriğinize SketchUp dosyası eklemek için Ekle > 3B Modeller > Bu Cihaz’a tıklayın, istediğiniz .skp dosyasını seçin ve Ekle’ye tıklayın.

Daha fazla bilgi edinin

Word belgesinde 3B animasyonla kaydırma ve yakınlaştırma efektlerini gösteren GIF.

Excel

Resimden Veri özelliğiyle bir resimdeki tablo verilerini ekleme

Verileri kağıttan Excel’e yazmak yavaş ve sıkıcı bir işlem olabilir. Bilgilerin resmini çekmek ve bunu çalışma sayfanıza aktarmak çok daha kolay olmaz mı? Artık Resimden Veri özelliğiyle bunu yapabilirsiniz! Bu güçlü özellikten yararlanmak için Veri sekmesine gidip Resimden öğesini ve ardından kaynağı seçmeniz yeterlidir. Ayrıca verileri çalışma sayfasına eklemeden önce gerekirse gözden geçirebilir ve düzeltebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinin

Resimden düğmesinin vurgulandığı Excel veri düğmeleri.

Visio

Başkalarının sizinle paylaştığı dosyaları görme

Artık Visio’da Benimle Paylaşılan listesi sayesinde önemli belgeler daha kolay bulunabilir. Sizinle paylaşılan tüm belgeler otomatik olarak listede gösterilir; normalde size en uygun belgeler listenin en üstünde görünür. Yalnızca başkalarının sizinle paylaşmayı seçtiği belirli dosyaları göreceğinizi, o kişilerin diğer dosyalarının güvenli kalacağını unutmayın. Bu özelliği kullanmak için Giriş sekmesine veya  sekmesine tıklayıp Benimle Paylaşılan’ı seçmeniz yeterlidir.

Benimle Paylaşılan listesinin seçili olduğu Visio Giriş sekmesi ekranı.

Outlook

Önemli düzeltme

 • Kullanıcının, kişi bilgilerini alıcının düzenlemesi için etkinleştirilmiş bir kişi klasörü oluşturup paylaşması ancak klasörün yalnızca görüntüleme izinleriyle alıcıya ulaşması sorunu düzeltildi.

 

3 Haziran 2022 , Sürüm 2206 (Derleme 15330.20004)

Word

Önemli düzeltmeler

 • Benzer ancak farklı resimlerin yanlış işlenmesiyle ilgili bir sorunu düzelttik.
 • Yüksek kontrastlı temalarda “Ekle” ve “İptal” etiketlerinin görünmemesine neden olan bir sorun düzeltildi.
 • Bir belge salt okunur moddayken etkileşim modunun “Düzenleme” göstermesine neden olan bir sorun düzeltildi.
 • Kullanıcının, kapatıldıktan sonra Otomatik Kaydet’i yeniden etkinleştirememesi sorununu düzeltildi.
 • Uygulamanın yanıt vermeyi durduran ve yinelenen bir eşitleme işlemine neden olan bir belgeyi atmasını engelleyen bir sorun düzeltildi.

Excel

Önemli düzeltmeler

 • Formül çubuğundaki görsel bir hata düzeltildi.
 • Benzer ancak farklı resimlerin yanlış işlenmesiyle ilgili bir sorunu düzelttik.
 • Yüksek kontrastlı temalarda “Ekle” ve “İptal” etiketlerinin görünmemesine neden olan bir sorun düzeltildi.

PowerPoint

Önemli düzeltmeler

 • Benzer ancak farklı resimlerin yanlış işlenmesiyle ilgili bir sorunu düzelttik.
 • Yüksek kontrastlı temalarda “Ekle” ve “İptal” etiketlerinin görünmemesine neden olan bir sorun düzeltildi.
 • Resimler, simgeler ve videolar PDF’ye aktarılırken boş bir slaydın görüntülenmesine neden olan sorun düzeltildi.

Outlook

Önemli düzeltme

 • Kullanıcıların belirli durumlarda oluşturulan paylaşılan bir takvimin birden çok kopyasını görmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

OneNote

Önemli düzeltme

 • Tuvale şekil veya çizgi ekledikten sonra kullanıcının öğeyi sürükleyip yeniden boyutlandıramaması sorunu düzeltildi.

Project

Önemli düzeltme

 • Kullanıcının daha önce %100 tamamlandı olarak ayarlanmış bir projeyi yalnızca ilerleme durumunun daha düşük bir değere döndüğünü bulmak için açmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Access

Önemli düzeltme

 • Daha önce olaysız çalışan bir kullanıcıdan gelen mevcut kodun çalıştırılmasının çok daha uzun sürmesine neden olan bir performans sorununu düzelttik.
Office insider ‘da Haziran ayında gelen tüm yenilik ve güncellemeleri sizler için derledik.
Bu yazımızı çevrenizle paylaşarak birçok kişinin de Office insider için Haziran ayında gelen yeniliklerle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. 👍🏻

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_image src=”https://peakup.org/wp-content/uploads/2021/01/office_imza_son.gif” image_size=”full” link=”https://peakup.org/global/office-training/” target=”_blank”][/vc_column][/vc_row]