ÖNCEKİMETİN İşlevi – TEXTBEFORE Function

ÖNCEKİMETİN işlevi – TEXTBEFORE Function

Microsoft 365 için Excel Mac’te Microsoft 365 için Excel Web için Excel

Bu dizedeki belirli bir alt dizeden önce oluşan bir metin dizesi döndürür. Bu, SONRAKİMETİN işlevinin tersidir.

Not: Bu özellik yalnızca Microsoft 365 aboneliğiniz varsa kullanılabilir. Microsoft 365 abonesiyseniz, en son Office sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

Söz dizimi

=ÖNCEKİMETİN(metinsınırlayıcı, [instance_num], [ignore_case])

ÖNCEKİMETİN işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

 • metin
  İçinde arama yapmakta olduğunuz metin. Joker karakterlere izin verilmiyor. Metin boş bir dizeyse Excel boş metin döndürür. Gerekli.
 • sınırlayıcı
  Öncesini ayıklamak istediğiniz noktayı işaretleyen metin. Gerekli.
 • instance_num
  Ayıklamak istediğiniz sınırlayıcının öğesinin n. örneği.  Varsayılan olarak, instance_num = 1.  Negatif bir sayı, sonundan metin aramaya başlar. İsteğe bağlı.
 • ignore_case
  Aramayı büyük/küçük harfe duyarsız hale getirmek için DOĞRU işlevini belirtin. Varsayılan değer YANLIŞ değeridir, bu da aramanın büyük/küçük harfe duyarlı olduğu anlamına gelir. İsteğe bağlı.
Açıklamalar

Boş bir sınırlayıcı değeriyle arama yaparken, ÖNCEKİMETİN hemen eşleşir. Önden arama yapıldığında boş metin (instance_num pozitifse) ve sondan arama yapıldığında metnin tamamını (instance_num negatifse) döndürür.

Örnek Sonuç
=ÖNCEKİMETİN(“Kırmızı başlıklı kızın, kırmızı başlığı”; “başlık”) Kırmızı
=ÖNCEKİMETİN(“Kırmızı başlıklı kızın, kırmızı başlığı”; “”)
=ÖNCEKİMETİN(“Kırmızı başlıklı kızın, kırmızı başlığı”;””; -1) Kırmızı başlıklı kızın, kırmızı başlığı
Hatalar
  • instance_num ‘da 0 yazılırsa bir #DEĞER hatası döndürür!
  • İnstance_num, metindeki sınırlayıcı oluşum sayısından büyükse Excel bir #YOK hatası döndürür.

 

GENİŞLET İşlevi – EXPAND Function

GENİŞLET İşlevi – EXPAND Function

Microsoft 365 için Excel Mac’te Microsoft 365 için Excel Web için Excel

Bir diziyi belirtilen satır ve sütun boyutlarına genişletir veya doldurur.

Söz Dizimi

=GENİŞLET(dizi; satırlar; [sütunlar]; [pad_with])

GENŞİLET işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler vardır:

 • dizi
  Genişletilecek dizi.
 • satırlar
  Genişletilmiş dizideki satır sayısı. Yoksa, satırlar genişletilmez.
 • sütunlar
  Genişletilmiş dizideki sütun sayısı. Yoksa, sütunlar genişletilmez.
 • pad_with
  Doldurulacak değer. Varsayılan #YOK’tur.
Açıklamalar
 • Satırlar sağlanmadıysa veya boşsa, varsayılan değer dizi bağımsız değişkeninin satır sayısıdır.
 • Sütunlar sağlanmadıysa veya boşsa, varsayılan değer dizi bağımsız değişkeninin sütun sayısıdır.
 • Dizinin bu boyut için tek bir değeri varsa ve pad_with sağlanmadıysa, bu değer kullanılır. Bu işlem genellikle dizi “yayınlama” olarak adlandırılır.

Hatalar
 • Excel, satılar veya sütunlar bağımsız değişkeni dizi bağımsız değişkenindeki satırlardan veya sütunlardan daha az olduğunda hata verir.
 • Excel, pad_with tek bir sütun veya satırdan büyük olduğunda #YOK hatası döndürür.
 • Dizi çok büyük olduğunda Excel bir #SAYI döndürür.

Örnekler

Aşağıdaki tablodaki örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliklerini ayarlayabilirsiniz.

Örnek 1

Veri
1 2
3 4
Formüller
=GENİŞLET(A2:B3;3;3)

Örnek 2

Veri
1 2
3 4
Formüller
=GENİŞLET(A2:B2;3;3)

Örnek 3

Veri
1 2
3 4
Formüller
=GENIŞLET(A2;3;3; “-“)

 

SÜTUNSEÇ İşlevi – CHOOSECOLS Function

SÜTUNSEÇ işlevi – CHOOSECOLS Function

Microsoft 365 için Excel Mac’te Microsoft 365 için Excel Web için Excel

Bir diziden belirtilen satırları döndürür.

Not: Bu özellik yalnızca Microsoft 365 aboneliğiniz varsa kullanılabilir. Microsoft 365 abonesiyseniz, en son Office sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

Söz dizimi

=SÜTUNSEÇ(dizi;sütun_sayısı1;[sütun_sayısı2],…)

SÜTUNSEÇ işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

 • dizi
  Eklenecek diziler. Gerekli.
 • sütun_sayısı1
  Döndürülecek sütun numarası. Gerekli.
 • sütun_sayısı2
  Döndürülecek ek sütun numaraları. İsteğe bağlı.

Hatalar

Eğer sütun_sayısı1 bağımsız değişkenlerinden herhangi birinin mutlak değeri sıfırsa veya dizideki sütun sayısını aşarsa Excel bir #DEĞER hatası döndürür.

Örnekler

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Örnek 1

Veri
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Formüller
=SÜTUNSEÇ(A2:E7;1;3;5;1)

Örnek 2

Veri
1 2 13 14
3 4 15 16
5 6 17 18
7 8 19 20
9 10 21 22
11 12 23 24
Formüller
=SÜTUNSEÇ(A2:D7;3;4)

Örnek 3

Veri
1 2 13 14
3 4 15 16
5 6 17 18
7 8 19 20
9 10 21 22
11 12 23 24
Formüller
=SÜTUNSEÇ(A2:D7;-1;-2)

METİNBÖL İşlevi – TEXTSPLIT Function

METİNBÖL işlevi – TEXTSPLIT Function

Microsoft 365 için Excel Mac’te Microsoft 365 için Excel Web için Excel

 

Sütun ve satır sınırlayıcılarını kullanarak metin dizelerini böler.

METİNBÖL işlevi Metni Sütunlara Dönüştür sihirbazı ile aynı şekilde ancak formül biçiminde çalışır ve sütunlara veya satırlara bölmenize olanak sağlar.  METİNBİRLEŞTİR işlevinin tersidir.

Not: Bu özellik yalnızca Microsoft 365 aboneliğiniz varsa kullanılabilir. Microsoft 365 abonesiyseniz, en son Office sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

 

Söz dizimi

=METİNBÖL(metin;sütun_sınırlayıcı;[satır_sınırlayıcı];[boşları_yoksay];[şununla_doldur])

 

METİNBÖL işlevinin söz dizimi şu bağımsız değişkenlere sahiptir:

 • metin
  Bölmek istediğiniz metindir. Gerekli.
 • sütun_sınırlayıcı
  Metnin sütunlara bölünmesi gereken yeri gösteren bir veya daha fazla karakterdir.
 • satır_sınırlayıcı
  Metnin satırlara bölünmesi gereken yeri gösteren bir veya daha fazla karakterdir. İsteğe bağlı.
 • boşları_yoksay
  İki sınırlayıcı arka arkaya geldiğinde boş hücre oluşturmak için DOĞRU olarak ayarlayın. Varsayılan değer YANLIŞ olup, boş hücre oluşturma anlamına gelir. İsteğe bağlı.
 • pad_with
  Doldurulacak değer. Varsayılan değer #YOK‘tur.

 

Açıklamalar

Birden fazla sınırlayıcı varsa bir dizi sabiti kullanılmalıdır. Örneğin, hem virgül hem de nokta ile ayırmak için =METİNBÖL(A1;{“,”;”.”}) kullanın.

 

Örnekler

Örnek verileri kopyalayın ve yeni Excel çalışma sayfasındaki A1 hücresine yapıştırın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

 

Örnek 1

Veri
1,2,3;4,5,6
Formüller
=METİNBÖL(A2;”,”;”;”)

 

Örnek 2

Veri
Ya yaparsın. Ya da yapmazsın. Deneme diye bir şey yok. -Anonim
Formüller
=METİNBÖL(A2;”.”)
=METİNBÖL(A2;{“.”;”-“})
=METİNBÖL(A2;{“.”;”-“};;YANLIŞ)

 

Örnek 3

Veri
Ya yaparsın. Ya da yapmazsın. Deneme diye bir şey yok. -Anonim
Formüller
=METİNBÖL(A2;;”.”)

 

Örnek 4

Veri
Ya yaparsın. Ya da yapmazsın. Deneme diye bir şey yok. -Anonim
Formüller
=METİNBÖL(A2;;{“.”;”-“})

 

Örnek 5

Veri
Ya yaparsın. Ya da yapmazsın. Deneme diye bir şey yok. -Anonim
Formüller
=METİNBÖL(A2;;{“.”;”-“};DOĞRU)

 

Örnek 6

İpucu      #YOK! hatasını gidermek için EĞERYOKSA işlevini kullanın. Alternatif olarak, şununla_doldur bağımsız değişkenini ekleyin.

 

Veri
Ya yaparsın. Ya da yapmazsın. Deneme diye bir şey yok. -Anonim
Formüller
=METİNBÖL(A2;” “;”.”;DOĞRU)

OFFICE INSIDER’DA MART AYINDA NELER OLDU?

YENİLİK/DÜZELTME

 

Aylık tüm Office İnsider  yenilik ve düzeltmeleri (güncellemeleri) bloğumuzda bulabilir ve takip edebilirsiniz. 👍🏻 Office insider devamlı olarak güncellemeler ve yenilikler ekliyor, bu yeniliklerin takip edilmesi ve mümkünse uygulanabilmesi bilginizi artırmanız açısından önemli. Haydi şimdi Mart ayında Office insider ‘da ne gibi yenilikler olmuş onlara bir göz atalım.

Mart 2022

25 Mart 2022 , Sürüm 2204 (Derleme 15121.20000)

Word

Önemli Düzeltmeler

 • Çevrimiçi Premium içerik kitaplığında öğe seçmeyle ilgili bir sorunu düzelttik.
 • SVG dosyalarının bozuk bağlantı olarak görüntülenmesi sorununu düzelttik.
 • E-postaya eklendiğinde animasyonu görüntülenemeyen sıfır kare gecikmeli GIF’lerle ilgili bir sorunu düzelttik.
 • Mac’e ve Windows’da farklı temalara eklenen yorumlar için yanlış yazı tipi renginin gösterilmesi sorununu düzelttik.
 • Excel’den bir tablo yapıştırdıktan ve filtrelenmiş HTML’yi kaydettikten sonra metin bölümlerinin beyaz olarak değişmesi sorununu düzelttik.

Excel

Önemli Düzeltmeler

 • Kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra çok kısa bir süre içinde açıldığında, korumasız dosyalardaki yeni eklenen etiketlerin kaybolması ile ilgili bir sorunu düzelttik.
 • Veri Al altında PowerBI veri türünün eksik olmasıyla (yalnızca GCC kiracısı) ilgili sorunu düzelttik.
 • OnPrem’de hassas bir etikete ve tam denetim dışındaki tüm izinlere sahip bir belgede Veri Al’ın devre dışı bırakılmasıyla ilgili bir sorunu düzelttik.
 • Çevrimiçi Premium içerik kitaplığında öğe seçmeyle ilgili bir sorunu düzelttik.
 • Önerilen Grafik işlemi tarafından grafik eklenirken uygulamanın beklenmedik şekilde kapatmasına sebep olan bir sorunu düzelttik.
 • Tüm Grafikleri Göster düğmesi için bir araç ipucunun yanıltıcı olması (“”tüm grafik türlerini göster) ile ilgili sorunu düzelttik. Aslında bu davranış Önerilen Grafiklerle sınırlıdır.

Outlook

Önemli Düzeltmeler

 • Animasyonlu GIF’lerin görüntülenmesinde yaşanan yanıtlama hızıyla ilgili bir sorunu düzelttik.
 • Klasör Çevrimiçi Arşiv’e taşındığında eşitleme penceresinin dışındaki klasör öğelerinin kaybolmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Odaklanmış gelen kutusundan Diğer gelen kutusuna veya Diğer gelen kutusundan Odaklanmış gelen kutusuna birden çok posta öğesi taşırken iletilerin bir alt kümesinin taşınmasını engelleyen bir sorunu düzelttik.
 • E-posta gönderenin de Kime: veya Bilgi: satırında olduğu zaman paylaşılan posta kutusundaki bir iletiyi yanıtlarken oluşan bir sorunu düzelttik. Kullanıcının e-posta adresi yanıt üzerinde alıcı listesinden kaldırılacak ve bu da birincil e-posta gönderenin yazışmaya yanıt alamamasına neden olur.

PowerPoint

Önemli Düzeltmeler

 • 3B özelliklerinin uygulandığı bir şekil için metin seçimiyle ilgili bir sorunu düzelttik.
 • Çevrimiçi Premium içerik kitaplığında öğe seçmeyle ilgili bir sorunu düzelttik.
 • Düzenleme görünümünde ve Sunucu görünümünde yapıştırma davranışının tutarlı hale getirilmesi için bir sorunu düzelttik.

Project

Önemli Düzeltmeler

 • Uygulamadaki özelleştirilmiş görünümlerin görüntülenmesini etkileyen bir sorunu düzelttik.
 • PDF Olarak Kaydet komutu gerçekleştirilirken ilerleme çizgilerinin görüntülenmemesi sorununu düzelttik.
 • Kullanıcının belirli projeleri açamamasıyla ilgili bir sorunu düzelttik. Bu sorun uygulamanın beklenmedik şekilde kapanmasına neden oluyordu.
 • Filtrelerde ayırıcı olarak kullanılan yıldız işaretinin (*) hatalara ve beklenmeyen davranışlara neden olmasıyla ilgili sorunu düzelttik. Bunun yerine kanal işaretini (,) koyduk.
 • Dengeleme tamamlanmadığı durumlarda uygulamanın yanıt vermeyi durdurması sorununu düzelttik.
 • Uygulamanın artık kullanılabilir olmayan bir ekrana açılarak projeyi gizli durumuna getirmesi sorununu düzelttik.

Access

Önemli Düzeltme

 • Bellek gereksinimlerinin, DAO veya OLEDB arabirimleri kullanan uygulamaların Access veritabanlarını okuyamayacakları kadar hızlı büyümesi durumunda uygulamanın beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilecek bir sorunu düzelttik.

 

18 Mart 2022 , Sürüm 2204 (Derleme 15109.20000)

Word

Önemli Düzeltmeler

 • Belge için işbirliği modunu devre dışı bırakan bir sorunu düzelttik. 
 • Word’in denklemlerde kullanıldığında görünür isteğe bağlı kısa çizgileri (Alt+173) yazdıramama sorununu düzelttik. 

Excel

Önemli Düzeltmeler

 • Kurtarılan bir dosyanın salt okunur olarak açılması sorununu düzelttik. 
 • Bağlantıyı Düzenle diyaloğu aracılığıyla bağlantıyı değiştirmeye çalışırken uygulamanın beklenmedik şekilde kapanma sorununu düzelttik.
 • Uygulamanın adlandırılmış biçimleri Power BI’den çevirmemesi sorununu düzelttik. 
 • Bağlam menüleri içinde arama komutunu seçmenin ortak klavye kısayol kombinasyonlarını devre dışı bırakması sorununu düzelttik. 

PowerPoint

Önemli Düzeltmeler

 • SVG dosyalarında birden çok bitişik alanın düzgün bir şekilde işlenmemesiyle ilgili bir sorunu düzelttik.
 • Kayıtlı bir sunuyu dışarı aktarmayla ilgili bir kararlılık sorununu düzelttik.

Outlook

Önemli Düzeltmeler

 • İletiyi yeniden göndermenin ileti gövdesini düz metne döndürmesi ve tüm değişikliklerin kaybolması (veri kaybı) sorununu düzelttik. 
 • RMS ile korunan iletileri etkileyen bir sorunu düzelttik. 
 • Birleşik Krallık tabanlı takvimlerde yeni bir Birleşik Krallık tatilini içerecek şekilde bir veri değişikliği yapıldı. 
 • Kullanıcıların Konuşma görünümünü devre dışı bırakamamasına sebep olabilecek bir sorunu düzelttik. 
 • Daha önceden kaldırılmış paylaşılan takvimlerin, REST paylaşılan takvim özelliği etkinleştirildiğinde yeniden görüntülenmesi sorununu düzelttik.

Project

Önemli Düzeltmeler

 • Yüksek DPI’ya sahip sistemlerde, bir Ağ Diyagramındaki düğümlerin çakışma veya ölçeklenmeyecek olarak görüntülenmesi ve düzgün yazdırılamaması ile ilgili sorunu düzelttik.
 • Project Client’dan proje kaydetmenin veya yayımlamanın değişiklikleri özel alanlara kaydetmemesi sorununu düzelttik. 

Access

Önemli Düzeltme

 • Access Veritabanı Altyapısı OLEDB API’sini SharePoint listelerine bağlantılar içeren bir veritabanıyla kullanırken uygulamanın beklenmedik bir şekilde kapanmasına neden olabilecek bir sorunu düzelttik. 

 11 Mart 2022 , Sürüm 2203 (Derleme 15028.20022)

PowerPoint

Modern yorumlar artık tüketici kitlesi tarafından kullanılabilir

PowerPoint’teki modern yorumlar, sununuzdaki işbirliği sürecini iyileştiren birçok geliştirme sunar. Bunlar arasında belirli bir metne sabitlenmiş yorumlar, kenar boşluğunda ve yorumlar bölmesinde görünen yorumlar, yazışmaları çözümleme özelliği, gelişmiş @bahsetmeler işlevselliği ve daha fazlası yer alır. Daha önce Office’in ticari lisansları ile sınırlı olan modern yorumlar, artık PowerPoint tüketici kitlesi tarafından da kullanılabilir!

Daha fazla bilgi edinin

Windows için Microsoft PowerPoint'te modern yorumlar işlevselliğini gösteren sunu slaydı.

Önemli Düzeltme

 • PowerPoint’te yeni bir belge oluştururken varsayılan duyarlılık etiketinin düzgün uygulanmamasına neden olan bir sorunu düzelttik.

Word

İyileştirilmiş birlikte yazma hatası kurtarma deneyimi

Word’de başkalarıyla işbirliği yaparak çalışmak birçok kullanıcı için önemli bir üretkenlik aracıdır ve kesintiler son derece can sıkıcı olabilir. Şimdi birlikte yazma hatalarıyla karşılaşan kullanıcıları hızlı bir şekilde bağlı durumuna geri yüklemek için iyileştirilmiş bir kurtarma deneyimi oluşturduk. Bu otomatik yenileme, farklı yazarlar arasındaki tüm değişiklikleri eşitleyerek mümkün olan en güncel belgeyi görmenizi sağlar. Farklı yazarlar arasındaki çakışmalar ve sunucuya kaydedilmeyen değişiklikler, izlenen değişiklikler olarak görünür.

Microsoft Word'de birlikte yazma çakışmaları ve kurtarması ile ilgili mesaj.

Excel

Hücreler benzersiz veya yinelenen kurallar içerdiğinde daha hızlı filtreleme

Çalışma kitabınız birçok benzersiz veya yinelenen koşullu biçimlendirme kuralı içeriyorsa bu durum genellikle uygulamanın performansını düşürür. Artık böyle değil! Temel alınan karşılaştırma algoritmasını iyileştirerek performansı artırdık ve filtreleme sürecini hızlandırdık.

Önemli Düzeltmeler

  • Bir değer yazmaya başladığınızda özel filtre iletişim kutusundaki metin alanlarının otomatik olarak tamamlanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
  • Çift baytlık karakterler yazarken iki öneri olduğunda birinin otomatik olarak eklenmesine neden olan bir sorunu düzelttik.
  • Satırları veya sütunları ekledikten veya sildikten sonra düğme formu denetiminin konumunu kaybetmesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Word, Excel, PowerPoint

Önemli Düzeltme

 • Kullanıcı, bir belgenin duyarlılık etiketini değiştirdiğinde Excel, Word ve PowerPoint’in zaman zaman beklenmedik şekilde kapanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

Outlook

Önemli Düzeltmeler

 • Eksik bir yazar yazışması nedeniyle uygulamanın yanıt vermeyi durdurmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • “Kimden” hesap seçici açılır menüsünde aşağı kaydırma düğmesinin eksik olması sorununu düzelttik.
 • Özel simge beklenirken ekli iletiler için varsayılan simgenin görüntülenmesine neden olan sorunu düzelttik.
 • Bozuk bir görünüm ayarı nedeniyle klasörler arasında geçiş yapılırken kullanıcıların performans sorunları yaşamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Üyelik listesinin kişi kartları için düzgün görüntülenmemesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Project

Önemli Düzeltme

 • Kullanıcıların Gantt grafiğindeki İlerleme Çizgilerini yazdırırken sorun yaşamaması için bir sorunu düzelttik.

Access

Önemli Düzeltme

 • Bir grafik veri serisi için Görünen Ad ve Eğilim Çizgisi Adının Grafik Ayarları bölmesinde düzenlenememesine neden olan bir sorunu düzelttik.

 

4 Mart 2022

Yayımlanmış derleme yok.

Office insider ‘da Mart ayında gelen tüm yenilik ve güncellemeleri sizler için derledik.
Bu yazımızı çevrenizle paylaşarak birçok kişinin de Office insider için Mart ayında gelen yeniliklerle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. 👍🏻

OFFICE INSIDER’DA ŞUBAT AYINDA NELER OLDU?

YENİLİK/DÜZELTME

Aylık tüm Office İnsider  yenilik ve düzeltmeleri (güncellemeleri) bloğumuzda bulabilir ve takip edebilirsiniz. 👍🏻 Office insider devamlı olarak güncellemeler ve yenilikler ekliyor, bu yeniliklerin takip edilmesi ve mümkünse uygulanabilmesi bilginizi artırmanız açısından önemli. Haydi şimdi Şubat ayında Office insider ‘da ne gibi yenilikler olmuş onlara bir göz atalım.

Şubat 2022

25 Şubat 2022 , Sürüm 2203 (Derleme 15018.20008)

Excel

Önemli Düzeltmeler

 • Yakınlaştırma düzeyi arttığında, bir veri türü görüntüsünün yanındaki boş bir hücrede metnin görünmesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Özel komut çubuklarının kullanılmasının Excel’in beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabileceği bir sorunu düzelttik.
 • Duyarlılık etiketi için ipucunun etiketin kendisinden çok uzakta görüntülenmesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Outlook

Önemli Düzeltmeler

 • Kullanıcıların, yinelenen bir görevi sildikten sonra beklenmedik bir şekilde tek seferlik bir görevin göründüğünü görmelerine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Belirli bir kişiye gönderilen giden posta kurallarının Önbelleğe Alınmış Exchange Modunda düzgün çalışmamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Taslak modunda görüntülenmedikçe büyük resimlerin bir mesajda görünmemesine neden olan bir sorunu düzelttik.

PowerPoint

Önemli Düzeltmeler

 • PowerPoint’in Dosya > Bilgi altında şirket adını göstermemesine neden olan bir sorunu düzelttik .
 • Duyarlılık etiketi için ipucunun etiketin kendisinden çok uzakta görüntülenmesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Word

Önemli Düzeltmeler

 • Taslak modunda görüntülenmedikçe büyük resimlerin bir mesajda görünmemesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Duyarlılık etiketi için ipucunun etiketin kendisinden çok uzakta görüntülenmesine neden olan bir sorunu düzelttik.

18 Şubat 2022 , Sürüm 2203 (Derleme 15012.20000)

Word

Önemli Düzeltmeler

 • Güncelleştirmeler denetlenirken uygulamanın aralıklı olarak yanıt vermeyi durdurması sorunu düzeltildi.
 • Dış içerik içeren SVG görüntülerinin bazı durumlarda görünmemesine neden olan bir sorun düzeltildi.
 • Değişiklikleri İzle ile ilgili düzeltme işaretlerinin beklendiği gibi çalışmama sorunu düzeltildi.
 • Kullanıcı arabirimi aracılığıyla Tekrarla veya Enter tuşuna basıldıktan sonra VBA’nın yeni eklenen paragrafa ek olarak geçerli paragrafın tamamını eklemesi sorunu düzeltildi.
 • Belgeyi düzenlerken Farklı Kaydet iletişim kutusunun beklenmedik bir şekilde görünmesine neden olan sorun düzeltildi.

Excel

Önemli Düzeltmeler

 • İspanya’daki ilçelerinin harita grafiklerindeki görünümünü düzeltmeye yönelik bir sorun düzeltildi.
 • Kullanıcının kopyalanan bir hücreyi Özel Filtre iletişim kutusundaki metin alanına yapıştırmasını engelleyen bir sorun düzeltildi.
 • Şelale grafiğinde gradyanların seri dolgu biçiminin sütun grafikteki seri dolgu biçimiyle hizalanma sorunu düzeltildi.

Outlook

Önemli Düzeltme

 • Alınan bir e-postanın iletiyi açmak için bağlantı içermemesi sorunu düzeltildi.

PowerPoint

Önemli Düzeltme

 • Bir belge hak yönetimiyle şifrelenirken bazı metin rengi işlemlerinin hatalı olarak devre dışı bırakılma sorunu düzeltildi.

Project

Önemli Düzeltmeler

 • Fiziksel Tamamlanma Yüzdesi izleme yöntemini kullanırken bir görevde 10.000.000.000’dan büyük GÇBM değerlerini hesaplamanın mümkün olmaması sorunu düzeltildi.
 • Kullanıcının projenin etkin bağlantısı olmasa bile bir veya daha fazla veri kaynağına bağlantıları olduğunu belirten bir güvenlik iletişim kutusu görüntülemesi sorunu düzeltildi. Artık iletişim kutusu yalnızca etkin bağlantılar olduğunda görüntülenir.
 • Çeşitli temel alanlar için kaydedilirken aralıklı veri kaybı oluşması sorunu düzeltildi.
 • PDF Olarak Kaydet (*.pdf) komutu kullanılırken ağ sürücüsüne kaydetme işleminin çok yavaş olması sorunu düzeltildi.

Office Paketi

Önemli Düzeltmeler

 • Çalışmayan SVG görüntü kayıtlarının sayısını azaltan bir sorun düzeltildi.
 • Kullanıcının Application Guard’da dosya açamama sorunu düzeltildi.

11 Şubat 2022 , Sürüm 2203 (Derleme 15003.20004)

Word

Önemli Düzeltme

 • Microsoft 365 sürümünde bir dosyanın açılamaması, ancak Word’ün önceki sürümlerinde açılabilmesi sorununu düzelttik.

Project

Önemli Düzeltme

 • Bir kullanıcı sunucu tabanlı bir projeyi MPP dosyası olarak kaydettiğinde yerel biçimlendirme ayarlarının üzerine yazılması sorununu düzelttik.

Access

Önemli Düzeltme

 • Veritabanında SharePoint listelerine bağlantılar varsa, PowerBI’ın bazen Access veritabanındaki verileri yenileyememesi sorununu düzelttik.

Office Paketi

Önemli Düzeltmeler

 • Kişi kartlarının gösterilememesi sorununu düzelttik.
 • Outlook önizleme bölmesinde SVG görüntülerinin düzgün işlenmesini engelleyen bir sorunu düzelttik.

4 Şubat 2022 , Sürüm 2202 (Derleme 14931.20010)

Word

Önemli Düzeltmeler

 • Bir Outlook kişisinden gelen adres mektup birleştirme işleminin “Bellek veya sistem kaynakları yetersiz” hatası oluşturmasına neden olan sorunu düzelttik.
 • Belge Baskı Önizleme modundayken İçindekiler sayfa numaralarının tek bir haneye dönüşmesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Şeritteki menü simgelerinin yanlış yerleştirilmiş gibi görünmesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Excel

Önemli Düzeltmeler

 • Kullanıcı şeritten uzaklaştıysa, Erişilebilirlik denetleyicisi bölmesinin tıklanmasının artık odağı Erişilebilirlik şeridine kaydırmaması sorununu düzelttik.
 • Bir formül çok uzun olduğunda görünen bir uyarıdaki yazım hatasını düzelttik.
 • PivotTable’da gizli alanlar olduğunda oluşan bir sorunu düzelttik.
 • Şeritteki menü simgelerinin yanlış yerleştirilmiş gibi görünmesine neden olan bir sorunu düzelttik.

PowerPoint

Önemli Düzeltme

 • Şeritteki menü simgelerinin yanlış yerleştirilmiş gibi görünmesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Outlook

Önemli Düzeltmeler

 • Outlook’un çok sayıda klasöre (ör. 10.000’den fazla klasör) sahip posta kutuları için tam klasör hiyerarşisini eşitlememesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Kuruluş şeması görünümünde birden çok kullanıcının kişi kartlarına tıklandığında uygulamanın yanıt vermemesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Yeni REST tabanlı takvim paylaşım modelinde bir toplantı davetinden takvimi açarken bir temsilcinin hangi yöneticinin paylaşılan takviminde olduğunu anlayamamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Toplantı serisinin bir örneği Teams toplantısına dönüştürüldüğünde Katıl düğmesinin kullanılamaması sorununu düzelttik.
 • Sunucu tarafında veri içeren “boş” bir klasörü silerken kullanıcının veri kaybetmesine neden olan bir sorunu düzelttik; artık bu senaryoda bir uyarı görünecektir.
 • Uygulamanın bir RTF e-postasını iletirken yanıt vermemesine neden olan bir sorunu (yalnızca 64 bit istemci makinelerini etkileyen) düzelttik.

Project

Önemli Düzeltmeler

 • Çevrimdışı dosyadaki kaynakların kurumsal kaynaklarla eşleşen adları olsa bile, kullanıcıların artık projeleri Project Web Uygulamasına kaydedebilmesi için bir sorunu düzelttik.
 • Kullanıcıların kaydetmenin işe yaramayacağı bir duruma girmesine neden olan bir sorunu düzelttik. Bu düzeltme, kullanıcıların çalışmalarını her zaman kaydedebilmelerini sağlar.

Office Paketi

Önemli Düzeltmeler

 • Küçük büyük harf özelliğini kullanırken metnin yanlış oluşturulmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Kullanıcı görsel yenilemeye eriştikten sonra, bir kerelik açılır pencerenin (Office uygulamalarının ilk açılışında) Çok Yakında özelliğinin grup ilkesi ayarına göre beklendiği gibi etkinleştirilmemesi sorununu düzelttik.
Office insider ‘da Şubat ayında gelen tüm yenilik ve güncellemeleri sizler için derledik.
Bu yazımızı çevrenizle paylaşarak birçok kişinin de Office insider için Şubat ayında gelen yeniliklerle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. 👍🏻

 

YENİ DİNAMİK FORMÜLLER GELİYOR – METİN ve DİZİ FORMÜLLERİ

YENİ DİNAMİK METİN VE DİZİ FORMÜLLERİ

16 Mart 2022 ‘de 14 yeni dinamik metin ve dizi formüllerinin duyurusu yapıldı ve gerçekten de harika yeni işlevler setine sahip oluyoruz. Metinsel fonksiyonlarda şu ana kadar birçok formülü iç içe kullanarak yapabildiğimiz işleri artık çok kolayca yapabiliyor olacağız. Aynı zamanda farklı verileri alt alta veya yan yana getirme ile ilgili de çok basit çözümler geliyor. 

YENİ FORMÜLLER

 • TEXTBEFORE  – Karakterleri sınırlandırmadan önceki metni döndürür
 • TEXTAFTER – Karakterleri sınırlandırdıktan sonraki metni döndürür
 • TEXTSPLIT – Sınırlayıcıları kullanarak metni satırlara veya sütunlara böler
 • VSTACK – Dizileri dikey olarak birleştirir
 • HSTACK – Dizileri yatay olarak birleştirir
 • TOROW – Diziyi bir satır olarak döndürür
 • TOCOL – Diziyi bir sütun olarak döndürür
 • WRAPROWS  – Bir satır dizisini 2B diziye döndürür
 • WRAPCOLS  – Bir sütun dizisini 2B diziye döndürür
 • TAKE  – Dizinin başlangıcından veya sonundan satırları veya sütunları döndürür
 • DROP – Dizinin başlangıcından veya sonundan satırları veya sütunları bırakır
 • CHOOSEROWS – Bir diziden belirtilen satırları döndürür
 • CHOOSECOLS – Bir diziden belirtilen sütunları döndürür
 • EXPAND – Bir diziyi belirtilen boyutlara genişletir

KULLANIM ÖRNEKLERİ

thumbnail image 1 of blog post titled Announcing New Text and Array Functions thumbnail image 2 of blog post titled Announcing New Text and Array Functions thumbnail image 3 of blog post titled Announcing New Text and Array Functions thumbnail image 4 of blog post titled Announcing New Text and Array Functions

KULLANABİLİRLİK

Bu işlevler şu anda, Windows’ta Insider Beta Kanalı, Sürüm 2203 (Derleme 15104.20004) veya sonraki bir sürümünü ve Mac’te Sürüm 16.60 (Derleme 22030400) veya sonraki bir sürümünü çalıştıran kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Beta kanaldaki testlerden sonra işlevlerin kullanımları ile ilgili farklı makale ve videolar için tekrar bir paylaşım yapıyor olacağım.

Faydalı olması dileğiyle.

 

OFFICE INSIDER’DA OCAK AYINDA NELER OLDU?

YENİLİK/DÜZELTME

 

Aylık tüm Office İnsider  yenilik ve düzeltmeleri (güncellemeleri) bloğumuzda bulabilir ve takip edebilirsiniz. 👍🏻 Office insider devamlı olarak güncellemeler ve yenilikler ekliyor, bu yeniliklerin takip edilmesi ve mümkünse uygulanabilmesi bilginizi artırmanız açısından önemli. Haydi şimdi Ocak ayında Office insider ‘da ne gibi yenilikler olmuş onlara bir göz atalım.

Ocak 2022

26 Ocak 2022 , Sürüm 2202 (Derleme 14922.20000)

Word

Önemli Düzeltmeler

 • Vurgu özelliğine sahip olmak için vurgu renkleriyle tam olarak eşleşen beyaz olmayan arka plan renklerini değiştirerek bir sorunu düzelttik.
 • Gezinti bölmesini kullanarak belirli bir sayfa seçildiğinde, yazdırma düzeni modunda sayfanın yalnızca ilk bölümünün görüntülenmesi sorununu düzelttik.
 • Büyük belgelerle performansın Word 365 veya Windows 10’da Word 2013 veya Windows 7’ye göre daha yavaş olmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Vaka ifadelerini veri boyutuna karşılık gelecek şekilde güncelleştiren bir sorunu düzelttik.

Excel

Önemli Düzeltme

 • Web için Excel’e kaydedildikten sonra filtre uygulanmış grafiklerin biçimlendirmesinin değişmesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Outlook

Önemli Düzeltmeler

 • Bir kullanıcı, yeni oluşturmada herhangi bir değişiklik yapmadan Kimden alanını değiştirirse, etiket doğrulama isteminin yanlış gösterilmesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • RunContactLinking normal anahtarı 0 olarak ayarlandığında Outlook’un kişi bilgilerini birleştirmesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • İlk kaydırmayı etkinleştirmek için Randevu Hızlı Görünümünün (AQV) gizli pencere kontrolünden kaldırılmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

Proje

Önemli Düzeltme

 • Kurumsal metin türü alanındaki metin bilgileri soru işareti (?) veya yıldız işareti (*) içeriyorsa otomatik filtrelerin çalışmamasına neden olan sorunu düzelttik. Oluşturulan hata, “Giriş geçerli değil. Test değeri, bulmak veya filtrelemek istediğiniz veriler için alanla birlikte kullanılamaz.” Otomatik filtreler artık ayrılmış karakterlere sahip değerlerin dahil edilmesine izin veriyor.

Office Paketi

Önemli Düzeltme

 • Gerçek zamanlı birlikte yazmayı desteklemek için mevcut WOPI protokolünde bir sorunu düzelttik; burada bir belge üzerindeki istemci kilidi, yenilemeye çalışırken süresi dolarsa, istemci kilidi alır.

 

21 Ocak 2022 , Sürüm 2202 (Derleme 14912.20000)

Excel

Power BI bağlantılı PivotTable’lar iyileştirildi

Birçok kullanıcı Power BI veri kümelerine bağlı PivotTable’larda iyileştirmeler yapılmasını, örneğin alanları PivotTable’ın Değerler alanına sürükleyerek toplamaları kolayca sürükleyip bırakmaya olanak tanınmasını istiyordu. Şimdi bu özellikleri sunuyoruz! Bu çalışma, Excel’den ayrılmaya gerek kalmadan Power BI bağlantılı PivotTable’lar oluşturmayı kolaylaştıran son iyileştirmelere dayanmaktadır.

Daha fazla bilgi edinin

Power BI bağlantılı PivotTable’larda sürükle ve bırak işlevini gösteren GIF.

Word

Önemli Düzeltme

 • “Bu şablona dayalı yeni belgeler” seçeneği etkin durumdayken liste stili içeren bir belge kapatılırken hataya neden olan sorun düzeltildi.

Outlook

Önemli Düzeltmeler

 • Outlook’ta klasörler listesinin bir kişi profil kartının açılmasından sonra fare tıklamalarına yanıt vermeyi durdurması sorunu düzeltildi.
 • Outlook kullanılarak paylaşılan OneDrive bağlantısında bir değişiklik olduğunda köprü eklenmiş URL’nin otomatik olarak değişmemesi sorunu düzeltildi.

Access

Önemli Düzeltme

 • Kullanıcı bir varchar(max) alanına 8.000 bayttan fazla veri eklemeye çalıştığında bazı SQL Server sürücülerinin “Dize verisi, sağdan kesilme (#0)” hatası göstermesine neden olan sorun düzeltildi.

Office Paketi

Önemli Düzeltme

 • Aylık Office güncelleştirmesinden sonra bazı varsayılan uygulamaların kaybolmasına neden olan sorun düzeltildi.

 

14 Ocak 2022 , Sürüm 2202 (Derleme 14907.20000)

Word

İyileştirilmiş birlikte yazma hatası kurtarma deneyimi

Word’de başkalarıyla işbirliği yaparak çalışmak birçok kullanıcı için önemli bir üretkenlik aracıdır ve kesintiler son derece can sıkıcı olabilir. Şimdi birlikte yazma hatalarıyla karşılaşan kullanıcıları hızlı bir şekilde bağlı durumuna geri yüklemek için iyileştirilmiş bir kurtarma deneyimi oluşturduk. Bu otomatik yenileme, farklı yazarlar arasındaki tüm değişiklikleri eşitleyerek mümkün olan en güncel belgeyi görmenizi sağlar.

Birlikte yazma hataları oluştuğunda Değişiklikleri Gözden Geçir iletisini gösteren Word ekran görüntüsü.

Önemli Düzeltme

 • Belgedeki ilk açıklama için Açıklamaya Git seçildiğinde uygulamanın beklenmedik bir şekilde kapanma sorununu düzelttik.

Outlook

Ara sunucu hesabından e-posta gönderin

Siz istediniz! Bilindiği üzere Outlook, varsayılan adresiniz (ara sunucu adresi veya diğer ad olarak bilinir) dışındaki adreslere e-posta almayı destekler. Artık istenilen giden adresi seçerek bu ara sunucu hesaplarından da posta gönderebilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için Giriş > Yeni E-posta’ya tıklayın. İleti penceresinde, Kimden düğmesinin sağ tarafında bulunan oka tıklayın ve Listeyi Yönet‘i seçin. Daha sonra açılan menüye ek olarak Kimden adresleri ekleyebilirsiniz. Bu işlem tamamlandıktan sonra, e-postayı göndermek istediğiniz adrese tıklayın (Kimden menüsünden). E-postanızı yazın ve ardından Gönder düğmesine tıklayın. Kullanıcıların bundan yararlanması için kiracı yöneticinizin bu özelliği kullanıcılar adına etkinleştirmesi gerekir.

Kimden (ara sunucu adresi) seçeneğini, Kimden adres seçeneklerinin olduğu Listeyi Yönet iletişim kutusu ile birlikte gösteren Outlook e-posta iletisi.

Önemli Düzeltmeler

 • Outlook Arama’da şirket içi hizmet araması kullanılırken tamamlanmamış sonuçlara neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Dijital Haklar Yönetimi (DRM) kullanan bir iletinin açılamama sorununu düzelttik.

Excel

Açılan listeler için Otomatik Tamamlama ile veri doğrulamanızı kolaylaştırın

Açılan listeler, Excel’de veri girişini ve doğrulamayı daha verimli hale getirmek için kullanışlı bir yöntemdir. Şimdi Otomatik Tamamlama işlevini ekledik. Bu işlev, bir hücreye yazılan metni açılan listede yer alan tüm öğelerle otomatik olarak karşılaştırarak yalnızca eşleşen öğeleri görüntüler. Listeler boyunca kaydırmak, veri doğrulama hatalarıyla uğraşmak veya bu işi yapmak için karmaşık kod yazmaya daha az zaman harcayacaksınız.

PowerPoint

Önemli Düzeltme

 • Bir sunuyu programlama yoluyla penceresiz modda açarken bağlantılı görüntülerin yüklenememe sorununu düzelttik.

Access

Önemli Düzeltme

 • DFS Ad Alanları, kısa dosya adları veya eşlenmiş sürücüler içeren ağ yollarını kullanırken birden çok kullanıcının bir veritabanı açmasını engelleyen sorunu düzelttik. Daha fazla bilgi edinin

Word, Excel, PowerPoint

Önemli Düzeltme

 • Visio’dan dışarı aktarılan SVG dosyalarının metni doğru görüntülememesi sorununu düzelttik.

 

7 Ocak 2022 , Sürüm 2202 (Derleme 14901.20000)

Proje

Önemli Düzeltme

 • Ana Hat Gruplandırma filtrelemenin çalışmama sorunu düzeltildi.
Office insider ‘da Ocak ayında gelen tüm yenilik ve güncellemeleri sizler için derledik.
Bu yazımızı çevrenizle paylaşarak birçok kişinin de Office insider için Ocak ayında gelen yeniliklerle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. 👍🏻

 

OFFICE INSIDER’DA KASIM AYINDA NELER OLDU?

YENİLİK/DÜZELTME

 

Aylık tüm Office İnsider  yenilik ve düzeltmeleri (güncellemeleri) bloğumuzda bulabilir ve takip edebilirsiniz. 👍🏻 Office insider devamlı olarak güncellemeler ve yenilikler ekliyor, bu yeniliklerin takip edilmesi ve mümkünse uygulanabilmesi bilginizi artırmanız açısından önemli. Haydi şimdi Kasım ayında Office insider ‘da ne gibi yenilikler olmuş onlara bir göz atalım.

Kasım 2021

29 Kasım 2021 , Sürüm 2112 (Derleme 14718.20000)

Excel

Önemli Düzeltmeler

 • SpreadsheetCompare aracında bir XLSM dosyasının açılmasının aracın yanıt vermemesine neden olabileceği bir sorunu düzelttik.
 • Özet Tablolar için verilerin yenilenmesi, verilerde filtre uygulanmış değerler artık mevcut olmadığında çalışmayı durdurabilir. Yenileme isteğini yeniden denemek için geçersiz filtrelenmiş değerler olmadan oluşturulan sonraki bir sorgu deyimi geçici olarak devre dışı bırakıldı ve şimdi yeniden etkinleştirildi.
 • Wincomp kapalıyken Windows 11’de Mica’nın açılmasının sonucu olan bir regresyonu düzelttik.
 • Ender durumlarda, kullanıcı tarafından hesaplamalar iptal edildiğinde Excel’in çalışmasını durduran WEBSERVICE çalışma sayfası işleviyle ilgili bir sorunu düzelttik.

Word

Önemli düzeltmeler

 • Sağa hizalama ile yeni bir yorum gönderirken önceki bir yorumun hizalamasının sağdan sola değişmesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Yeniden açıldığında içerik kontrollerinin geri alınmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

 

19 Kasım 2021 , Sürüm 2112 (Derleme 14712.20000)

PowerPoint

PowerPoint’teki yeni Kayıt deneyimi, hikayenizi anlatmanıza yardımcı olur

PowerPoint’teki yeni Kayıt deneyimi ile hikayeyi kendi sözlerinle anlatmanızı sağlayan anlatımlı videolar kaydederek sunularınızı daha etkili hale getirebilirsiniz. Bu özellik, kolay paylaşım ve görüntüleme için sununun tüm bileşenlerini bir araya getirmenizi sağlar. Dışa aktarılabilir video, kaydedilen tüm zamanlamaları, anlatımları, mürekkebi ve lazer işaretçisi hareketlerini içerir ve ayrıca tüm animasyonları, geçişleri ve medyayı korur. Yeni deneyime girmek için üst uygulama çubuğundaki Kayıt düğmesine tıklayın veya Kayıt sekmesine tıklayın ve ardından Baştan (veya Geçerli Slayttan) öğesini seçin.

Daha fazla bilgi edinin

PowerPoint'te tam kayıt video deneyimini gösteren GIF.

Excel

Önemli Düzeltmeler

 • Varsayılan denetimin metin alanı olması ve kullanıcıların iletişim kutusu açılır açılmaz yazmaya başlayabilmesi için bir sorunu düzelttik.
 • Form denetimleriyle etkileşimin Excel’in beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabileceği bir sorunu düzelttik.

Word

Önemli Düzeltme

 • Bir yoruma metin yapıştırmanın gereksiz yeni satır eklemesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Office Paketi

Önemli Düzeltme

 • Bir dosya açıldığında uygulamanın beklenmedik bir şekilde kapanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

 

12 Kasım 2021 , Sürüm 2112 (Derleme 14706.20000)

Excel

Önemli Düzeltmeler

 • Sayfa yakınlaştırıldığında filtre açılan oklarının çalışmasının durmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Veri kaynağı aralığı değiştirildiğinde yeni oluşturulan PivotTable’ların özel ayarları kaybetmesi sorununu düzelttik.
 • Girdiler değiştirildikten sonra belirli formül sonuçlarının güncelleştirilmemesi sorununu düzelttik.
 • LOGEST çalışma sayfası işleviyle ilgili, geçici bir taşma hatasının ele alınmama ve silinmeme ve ilişkisiz sıralı hesaplamalar için yanlışlıkla işlenme sorununu düzelttik.

Outlook

Önemli Düzeltme

 • Kullanıcıların kendilerine (aynı e-posta adresine) göndermiş olduğu alınan e-postaların boş bir ileti gövdesi oluşturması sorununu düzelttik.

Word

Önemli Düzeltme

 • Belgenin sağ tarafında herhangi bir bölme açıksa, yeni bir açıklama eklerken imlecin yanıt kutusunda görüntülenmemesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Proje

Önemli Düzeltmeler

 • %0’daki özet görev tamamlandığında ilerleme çizgilerinin düzgün çizilmemesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Project’te görevler yeniden zamanlandığı zaman, elle zamanlanmış görevlerin olması gerekenden daha erken zamanlanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

Office Paketi

Önemli Düzeltme

 • TrialNotificationBarDismissed, DateHigh ve DateLow DWORDS açıklamalarının kaldırılmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

 

5 Kasım 2021 , Sürüm 2111 (Derleme 14630.20000)

PowerPoint

Erişilebilirlik şeridi: Erişilebilirlik kolaylaştı

Sunumunuzu engelli kişiler için erişilebilir kılmak bilgi, şefkat ve özel araçlar gerektirir. PowerPoint’teki yeni Erişilebilirlik şeridi, ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir yerde bir araya getirerek bunu gerçekleştirmenize yardımcı olur. Erişilebilirlik şeridini açmak için İncele sekmesindeki Erişilebilirliği Denetle’ye tıklayın.PowerPoint'te Erişilebilirlik şeridini gösteren ekran görüntüsü.

Önemli düzeltme

 • Otomatik Kaydet kapalıyken Farklı Kaydet işleminin, yeni bir sürüm oluşturmak yerine değişiklikleri orijinal bulut dosyasına kaydetmesi sorununu düzelttik.

Excel

Önemli düzeltmeler

 • Bir Excel dosyasına Excel, Word veya PowerPoint ekli nesne eklerken kaynak dosya bir OneDrive konumundan geliyorsa ve dosya adı HTML kodlama karakterleri içeriyorsa uygulamanın orijinal simgesinin doğru görüntülenmemesi sorununu düzelttik.
 • Tanımlı ad için uygulama adının dinamik dizi için çalışmamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Belirli koşullar altında bir Excel hücresindeki metnin canlı önizlemede görülememesi sorununu düzelttik.
 • Sayfa değiştirmenin sayfa sekmelerinin düzgün görüntülenmemesine neden olabileceği bir sorunu düzelttik.
 • Bir hücre aralığını seçmek için tıklayıp sürüklerken oluşan görsel bir hatayı düzelttik.

Outlook

Önemli düzeltmeler

 • Tam senkronizasyon yaparken takvimin sorun yaşamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Outlook iletilerinin bir SharePoint belge kitaplığına kaydedilmesinin, bir İnternet bağlantı testi nedeniyle hata oluşturmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Farklı etki alanlarından iki LDAP Adres Defteri olduğunda oluşan bir LDAP Adres Defteri arama hatasını düzelttik.

Word

Önemli düzeltmeler

 • Dil yönergelerini (İngilizce ve İbranice gibi) karıştıran bir yorum yazmanın sözcük sırasının yanlış görünmesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Uzunluğu belirli bir karakter sınırını aşan bir bağlantının açılamamasına neden olan büyük URL’lerle ilgili bir sorunu düzelttik.
 • Farklı yakınlaştırma düzeylerinde kaydedilen belgeleri yeniden başlatırken ve açarken kalıcı bir yakınlaştırma düzeyi sorununu düzelttik.
 • Sayfa genişliği yakınlaştırma seçiliyken yorumlar bölmesini kapatırken sayfa genişliğiyle ilgili bir sorunu düzelttik.
 • İmleç ondan uzaklaştığında, bağlantı vurgularının modern bir yorumdan kaldırılmamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Silme işlemine karşı kilitlenmiş bir içerik denetimi seçildiğinde ve sağ tıklatıldığında Word’ün yanıt vermemesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Proje

Önemli düzeltme

 • Projedeki bilgiler değiştikçe yapıştırma bağlantılarının güncelleştirilmemesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Office Paketi

Önemli düzeltme

 • Excel’in Application Guard ile açılan bir çalışma kitabından kaydedilmiş bir çalışma kitabını açamamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
Office insider ‘da Kasım ayında gelen tüm yenilik ve güncellemeleri sizler için derledik.
Bu yazımızı çevrenizle paylaşarak birçok kişinin de Office insider için Kasım ayında gelen yeniliklerle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. 👍🏻

 

OFFICE INSIDER’DA ARALIK AYINDA NELER OLDU?

YENİLİK/DÜZELTME

Aylık tüm Office İnsider  yenilik ve düzeltmeleri (güncellemeleri) bloğumuzda bulabilir ve takip edebilirsiniz. 👍🏻 Office insider devamlı olarak güncellemeler ve yenilikler ekliyor, bu yeniliklerin takip edilmesi ve mümkünse uygulanabilmesi bilginizi artırmanız açısından önemli. Haydi şimdi Aralık ayında Office insider ‘da ne gibi yenilikler olmuş onlara bir göz atalım.

Aralık 2021

27 Aralık 2021 , Sürüm 2201 (Derleme 14816.20004)

Office Paketi

Haptics Geri Bildirimi

Bu özellik, kalem için Haptics geri bildirimini etkinleştirir.

Önemli Düzeltmeler

 • Office sürüm 2109’a (geçerli kanal) yapılan bir güncelleştirmeden sonra uygulamanın yanıt vermeyi durdurmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Kullanıcının In Space içinde durum çubuğu Normal düğmesini bulamamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Office’in SSO ve ADFS DRS ortamında bir hesap hatası göstermesi sorununu düzelttik.

Word

Önemli Düzeltmeler

 • Bir kullanıcı, OneDrive istemcisi tarafından eşitlenen bir CICO kitaplığındaki bir sunucu yolunu kullanarak bir konuma Farklı Kaydet eylemi gerçekleştirdiğinde hatasız veri kaybı olasılığı olan bir sorunu düzelttik.
 • Kişi kartlarının Office’te çalışmamasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Yeni veriler girilirken tablodaki değerlerin bazen yenilenmemesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Outlook

Önemli Düzeltmeler

 • Otomatik Yanıtlar başlığının görünmesini engellemek için bir tasarım değişikliği isteği uyguladık.
 • RunContactLinking regkey 0 olarak ayarlandığında Outlook’un kişi bilgilerini birleştirmesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Paylaşılan bir takvime giderken Outlook’un yanıt vermemesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Proje

Önemli Düzeltmeler

 • Uygulamanın yanıt vermeyi durdurmasına ve veri kaybına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Görev tamamlandıktan sonra atanan görevin süresi sıfıra ayarlandığında Malzeme Kaynakları için zaman aşamalı verilerin görünmemesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Windows Server 2008’den Windows Server 2016/2019’a geçirilen yükseltme projelerinin kaydetme sırasında çalışmamasına neden olan bir sorunu düzelttik.

PowerPoint

Önemli Düzeltme

 • Slaydı Sıfırla’nın bazı durumlarda belirli resim dolgusu özelliklerine uyum sağlamamasına neden olan bir sorunu düzelttik.

Erişim

Önemli Düzeltme

 • Bir uygulamanın arka arkaya birden çok iş parçacığı kullanarak bir Access veya Jet veritabanına bağlanırken yanıt vermemesine neden olabilecek bir sorunu düzelttik.

17 Aralık 2021 , Sürüm 2201 (Derleme 14809.20000)

Word

Önemli Düzeltmeler

 • SVG işlemede metin sabitlemeyle ilgili bir sorunu düzelttik.
 • Kullanıcı, Sesli Okuma özelliğini tekrar tekrar açıp kapatmak için tıkladığında veya kısayol tuşlarını kullandığında uygulamanın beklenmedik şekilde kapanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

Excel

Önemli Düzeltmeler

 • Belgeyi korumak için bir duyarlılık etiketi uygulandıktan sonra Otomatik Kaydet’in geçici olarak devre dışı bırakılabileceği bir sorunu düzelttik.
 • Liste boş değerler içeriyorsa, bir hücredeki veri doğrulama açılır listesinden bir değer seçememenize neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Özet tablo alan listesi görev bölmesinde arama sonuçlarının kaybolmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Çoklu monitörlü bir kurulumda, hücreler seçilirken iletişim kutularındaki bazı verilerin kullanıcıdan gizlendiği bir sorunu düzelttik.
 • Başka bir uygulamanın içine eklenmiş bir Microsoft Excel 97-2003 Çalışma Sayfası nesnesine (Word belgesi gibi) sahip olduğunuzda, Microsoft Excel Çalışma Sayfası (Office OpenXML) nesnesine dönüştürmek için Dönüştür özelliğini kullanmanın, eklenmiş nesneyi açıp değişiklik yapana kadar dönüşümü tamamlamamasına neden olan bir sorunu giderdik. Şimdi Dönüştür özelliği kullanılırken nesne tamamen dönüştürülecek.
 • SVG işlemede metin sabitlemeyle ilgili bir sorunu düzelttik.
 • ACE.OLEDB.12.0 veya ACE.OLEDB.16.0 sağlayıcısı ile OLEDB API’sini kullanan bir uygulamanın beklenmedik şekilde kapanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

PowerPoint

Önemli Düzeltmeler

 • Dokunmatik yüzeyi kullanırken iki kez dokunarak metin seçmeyle ilgili bir sorunu düzelttik.
 • SVG işlemede metin sabitlemeyle ilgili bir sorunu düzelttik.
 • Bir sunuya Vimeo videoları ekleme sırasında hataya neden olan bir sorunu düzelttik.

Outlook

Önemli Düzeltmeler

 • Kişileri bir CSV’ye aktarırken kullanıcıların bazı alanlarda bozuk metin görmesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Gönderen adresi Yanıtlama adresinden farklı olduğunda, tümünü yanıtlarken bir postayı gönderen kişinin dahil edilmemesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Kullanıcının indirme tercihi Üst Bilgileri İndir olarak ayarlandığında, bir hatırlatıcı aracılığıyla bir ileti açılırken uygulamanın beklenmedik bir şekilde kapanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Kullanıcıların “Paylaşılan Takvim Geliştirmeleri” etkinken kişilerinden paylaşılan bir takvim ekleyememesine neden olan bir sorunu düzelttik.

Erişim

Önemli Düzeltme

 • SharePoint listelerine bağlantılar içeren bir veritabanı ile Access Veritabanı Altyapısı OLEDB API’sini kullanan uygulamaların beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilecek bir sorunu düzelttik.

OneNote

Önemli Düzeltme

 • Tablet öykünücülerinde normal bir kement seçiminin uygulamanın beklenmedik bir şekilde kapanmasına neden olması sorununu düzelttik.

Office Paketi

Önemli Düzeltme

 • EnableAudit ayarı kapatıldığında Microsoft Bilgi Koruması duyarlılığı etiketleme denetim verilerinin artık oluşturulmamasına neden olan bir sorunu düzelttik.

10 Aralık 2021 , Sürüm 2112 (Derleme 14729.20038)

Word

Önemli Düzeltmeler

 • Çok sayfalı bir belgede kaydırma sırasında imlecin yorumdan kaybolmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • İşbirliği sırasında yazarın adı yerine bir GUID’in görüntülenmesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • İçindekiler tablosu yenilenirken uygulamanın bazen yanıt vermeyi durdurması sorununu düzelttik.
 • Bir belgedeki madde işaretleri rengini değiştirdikten sonra Geri Al komutunun çalışmamasına neden olan bir sorunu düzelttik.

Proje

Önemli Düzeltmeler

 • Özelleştirilmiş bir rapor yüklenirken uygulamanın beklenmedik bir şekilde kapanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Kullanıcı farklı bir adla Farklı Kaydetme işlemi yapılmış projeleri açtığında elle zamanlanmış görevlerin önceki tarihlere yeniden zamanlanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

Office Paketi

Önemli Düzeltmeler

 • Şifrelenmiş Etiketli yeni bir dosya kaydedildiğinde ve OneDrive Eşitleme’nin yapılandırıldığı bir ortamda yeniden açıldığında Karşıya Yükleme Engellendi uyarı penceresinin görüntülenmesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Mevcut yüklemelerin kaldırılmasını tamamlamak için yeniden başlatmanın tetiklenmesine neden olan bir sorunu düzelttik.
 • Sesli Okuma’nın art arda başlatılıp durdurulduğunda beklenmedik bir şekilde kapanmasına neden olan bir sorunu düzelttik.

3 Aralık 2021

Yayımlanmış derleme yok.

Office insider ‘da Aralık ayında gelen tüm yenilik ve güncellemeleri sizler için derledik.
Bu yazımızı çevrenizle paylaşarak birçok kişinin de Office insider için Aralık ayında gelen yeniliklerle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. 👍🏻