Skip to content

SÜTUNSEÇ İşlevi – CHOOSECOLS Function

SÜTUNSEÇ İşlevi – CHOOSECOLS Function

SÜTUNSEÇ işlevi – CHOOSECOLS Function

Microsoft 365 için Excel Mac’te Microsoft 365 için Excel Web için Excel

Bir diziden belirtilen satırları döndürür.

Not: Bu özellik yalnızca Microsoft 365 aboneliğiniz varsa kullanılabilir. Microsoft 365 abonesiyseniz, en son Office sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

Söz dizimi

=SÜTUNSEÇ(dizi;sütun_sayısı1;[sütun_sayısı2],…)

SÜTUNSEÇ işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

  • dizi
    Eklenecek diziler. Gerekli.
  • sütun_sayısı1
    Döndürülecek sütun numarası. Gerekli.
  • sütun_sayısı2
    Döndürülecek ek sütun numaraları. İsteğe bağlı.

Hatalar

Eğer sütun_sayısı1 bağımsız değişkenlerinden herhangi birinin mutlak değeri sıfırsa veya dizideki sütun sayısını aşarsa Excel bir #DEĞER hatası döndürür.

Örnekler

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Örnek 1

Veri
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Formüller
=SÜTUNSEÇ(A2:E7;1;3;5;1)

Örnek 2

Veri
1 2 13 14
3 4 15 16
5 6 17 18
7 8 19 20
9 10 21 22
11 12 23 24
Formüller
=SÜTUNSEÇ(A2:D7;3;4)

Örnek 3

Veri
1 2 13 14
3 4 15 16
5 6 17 18
7 8 19 20
9 10 21 22
11 12 23 24
Formüller
=SÜTUNSEÇ(A2:D7;-1;-2)