Skip to content

METİNBÖL İşlevi – TEXTSPLIT Function

METİNBÖL İşlevi – TEXTSPLIT Function

METİNBÖL işlevi – TEXTSPLIT Function

Microsoft 365 için Excel Mac’te Microsoft 365 için Excel Web için Excel

 

Sütun ve satır sınırlayıcılarını kullanarak metin dizelerini böler.

METİNBÖL işlevi Metni Sütunlara Dönüştür sihirbazı ile aynı şekilde ancak formül biçiminde çalışır ve sütunlara veya satırlara bölmenize olanak sağlar.  METİNBİRLEŞTİR işlevinin tersidir.

Not: Bu özellik yalnızca Microsoft 365 aboneliğiniz varsa kullanılabilir. Microsoft 365 abonesiyseniz, en son Office sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

 

Söz dizimi

=METİNBÖL(metin;sütun_sınırlayıcı;[satır_sınırlayıcı];[boşları_yoksay];[şununla_doldur])

 

METİNBÖL işlevinin söz dizimi şu bağımsız değişkenlere sahiptir:

 • metin
  Bölmek istediğiniz metindir. Gerekli.
 • sütun_sınırlayıcı
  Metnin sütunlara bölünmesi gereken yeri gösteren bir veya daha fazla karakterdir.
 • satır_sınırlayıcı
  Metnin satırlara bölünmesi gereken yeri gösteren bir veya daha fazla karakterdir. İsteğe bağlı.
 • boşları_yoksay
  İki sınırlayıcı arka arkaya geldiğinde boş hücre oluşturmak için DOĞRU olarak ayarlayın. Varsayılan değer YANLIŞ olup, boş hücre oluşturma anlamına gelir. İsteğe bağlı.
 • pad_with
  Doldurulacak değer. Varsayılan değer #YOK‘tur.

 

Açıklamalar

Birden fazla sınırlayıcı varsa bir dizi sabiti kullanılmalıdır. Örneğin, hem virgül hem de nokta ile ayırmak için =METİNBÖL(A1;{“,”;”.”}) kullanın.

 

Örnekler

Örnek verileri kopyalayın ve yeni Excel çalışma sayfasındaki A1 hücresine yapıştırın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

 

Örnek 1

Veri
1,2,3;4,5,6
Formüller
=METİNBÖL(A2;”,”;”;”)

 

Örnek 2

Veri
Ya yaparsın. Ya da yapmazsın. Deneme diye bir şey yok. -Anonim
Formüller
=METİNBÖL(A2;”.”)
=METİNBÖL(A2;{“.”;”-“})
=METİNBÖL(A2;{“.”;”-“};;YANLIŞ)

 

Örnek 3

Veri
Ya yaparsın. Ya da yapmazsın. Deneme diye bir şey yok. -Anonim
Formüller
=METİNBÖL(A2;;”.”)

 

Örnek 4

Veri
Ya yaparsın. Ya da yapmazsın. Deneme diye bir şey yok. -Anonim
Formüller
=METİNBÖL(A2;;{“.”;”-“})

 

Örnek 5

Veri
Ya yaparsın. Ya da yapmazsın. Deneme diye bir şey yok. -Anonim
Formüller
=METİNBÖL(A2;;{“.”;”-“};DOĞRU)

 

Örnek 6

İpucu      #YOK! hatasını gidermek için EĞERYOKSA işlevini kullanın. Alternatif olarak, şununla_doldur bağımsız değişkenini ekleyin.

 

Veri
Ya yaparsın. Ya da yapmazsın. Deneme diye bir şey yok. -Anonim
Formüller
=METİNBÖL(A2;” “;”.”;DOĞRU)