GENİŞLET İşlevi – EXPAND Function

GENİŞLET İşlevi – EXPAND Function

Microsoft 365 için Excel Mac’te Microsoft 365 için Excel Web için Excel

Bir diziyi belirtilen satır ve sütun boyutlarına genişletir veya doldurur.

Söz Dizimi

=GENİŞLET(dizi; satırlar; [sütunlar]; [pad_with])

GENŞİLET işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler vardır:

 • dizi
  Genişletilecek dizi.
 • satırlar
  Genişletilmiş dizideki satır sayısı. Yoksa, satırlar genişletilmez.
 • sütunlar
  Genişletilmiş dizideki sütun sayısı. Yoksa, sütunlar genişletilmez.
 • pad_with
  Doldurulacak değer. Varsayılan #YOK’tur.
Açıklamalar
 • Satırlar sağlanmadıysa veya boşsa, varsayılan değer dizi bağımsız değişkeninin satır sayısıdır.
 • Sütunlar sağlanmadıysa veya boşsa, varsayılan değer dizi bağımsız değişkeninin sütun sayısıdır.
 • Dizinin bu boyut için tek bir değeri varsa ve pad_with sağlanmadıysa, bu değer kullanılır. Bu işlem genellikle dizi “yayınlama” olarak adlandırılır.

Hatalar
 • Excel, satılar veya sütunlar bağımsız değişkeni dizi bağımsız değişkenindeki satırlardan veya sütunlardan daha az olduğunda hata verir.
 • Excel, pad_with tek bir sütun veya satırdan büyük olduğunda #YOK hatası döndürür.
 • Dizi çok büyük olduğunda Excel bir #SAYI döndürür.

Örnekler

Aşağıdaki tablodaki örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliklerini ayarlayabilirsiniz.

Örnek 1

Veri
1 2
3 4
Formüller
=GENİŞLET(A2:B3;3;3)

Örnek 2

Veri
1 2
3 4
Formüller
=GENİŞLET(A2:B2;3;3)

Örnek 3

Veri
1 2
3 4
Formüller
=GENIŞLET(A2;3;3; “-“)