Skip to content

SÜTUNLARISAR İşlevi – WRAPCOLS Function

SÜTUNLARISAR İşlevi – WRAPCOLS Function

SÜTUNLARISAR işlevi – WRAPCOLS Function

Microsoft 365 için Excel Mac’te Microsoft 365 için Excel Web için Excel

Belirtilen sayıda öğeden sonra sağlanan vektörü sütunlarla kaydırır.

Söz dizimi

=SÜTUNLARISAR(vektör;sarma_sayısı;[şununla_doldur])

SÜTUNLARISAR işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

  • vektör
    Kaydırılacak vektör veya başvuru.
  • sarma_sayısı
    Her sütun için en fazla değer sayısı.
  • şununla_doldur
    Doldurulacak değer. Varsayılan değer #YOK‘tur.
Açıklamalar

Vektörün öğeleri, sütuna göre 2 boyutlu bir diziye yerleştirilir. Her sütunda sarma_sayısı öğeleri vardır. Doldurmak için yeterli öğe yoksa, sütun şununla_doldur ile doldurulur. sarma_sayısı vektördeki öğelerin sayısından büyük veya eşitse, o zaman vektör, işlevin sonucu olarak basitçe döndürülür.

Örnekler

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Örnek1

Veri
A B C D E Ş G
Formüller
=SÜTUNLARISAR(A2:F2;3)

Örnek 2

Veri
A B C D E Ş G
Formüller
=SÜTUNLARISAR(A2:G2;3;”x”)