Skip to content

SONRAKİMETİN İşlevi – TEXTAFTER Function

SONRAKİMETİN İşlevi – TEXTAFTER Function

SONRAKİMETİN işlevi – TEXTAFTER Function

Microsoft 365 için Excel Mac’te Microsoft 365 için Excel Web için Excel

Bir dizedeki bir alt dizeden sonra oluşan bir metin dizesi döndürür. Bu, ÖNCEKİMETİN işlevinin tersidir.

Not: Bu özellik yalnızca Microsoft 365 aboneliğiniz varsa kullanılabilir. Microsoft 365 abonesiyseniz, en son Office sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

Söz dizimi

=SONRAKİMETİN(metinsınırlandırıcı, [instance_num], [ignore_case])

SONRAKİMETİN işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

 • metin
  İçinde arama yapmakta olduğunuz metin. Joker karakterlere izin verilmez. Gerekli.
 • sınırlandırıcı
  Sonrasını ayıklamak istediğiniz noktayı işaretleyen metin. Gerekli.
 • instance_num
  Ayıklamak istediğiniz instance_num öğesinin n. örneği.  Varsayılan olarak, instance_num = 1.  Negatif bir sayı, sonundan metin aramaya başlar. İsteğe bağlı.
 • ignore_case
  Aramayı büyük/küçük harfe duyarlı hale getirmek için YANLIŞ olarak belirtin. Varsayılan değer DOĞRU‘dur, bu da aramanın büyük/küçük harfe duyarlı olmadığı anlamına gelir. İsteğe bağlı.
Açıklamalar

Boş bir sınırlayıcı değeriyle arama yaparken, SONRAKİMETİN hemen eşleşir. Önden arama yapıldığında metnin tamamını (instance_num pozitifse) ve sondan arama yapıldığında boş metin (instance_num negatifse) döndürür.

Örnek Sonuç
=SONRAKİMETİN(“Kırmızı başlıklı kızın, kırmızı başlığı”; “başlık”) lı kızın, kırmızı başlığı
=SONRAKİMETİN(“Kırmızı başlıklı kızın, kırmızı başlığı”, “”) Kırmızı başlıklı kızın, kırmızı başlığı
=SONRAKİMETİN(“Kırmızı başlıklı kızın, kırmızı başlığı”, “”, -1)
Hatalar
 • Metinde sınırlayıcı yoksa Excel bir #YOK hatası verir.
 • instance_num ‘da 0 yazılırsa bir #DEĞER döndürür!
 • İnstance_num, sınırlayıcı oluşum sayısından büyükse Excel bir #YOK hatası döndürür.