Skip to content

SATIRA İşlevi – TOROW Function

SATIRA İşlevi – TOROW Function

SATIRA işlevi – TOROW Function

Microsoft 365 için Excel Mac’te Microsoft 365 için Excel Web için Excel

Kaynak dizideki tüm öğeleri içeren bir satır vektörü döndürür.

Söz dizimi

=SATIRA(dizi;[yoksay];[scan_by_column])

SATIRA işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

  • dizi
    Sütun olarak döndürülecek dizi veya başvuru.
  • yoksay
    Belirli değer türlerini yoksayıp yoksaymama. Varsayılan olarak, hiçbir değer göz ardı edilmez.
  • scan_by_column
    Diziyi sütuna göre tarayın. Varsayılan olarak, dizi satıra göre taranır.
Açıklamalar

scan_by_column atlanırsa veya YANLIŞ ise, dizi satıra göre taranır; DOĞRU ise, dizi sütuna göre taranır.

Hatalar

Bir dizi sabiti, tam sayı olmayan bir veya daha fazla sayı içerdiğinde #DEĞER! hatası verir.
Dizi çok büyük olduğunda Excel bir #SAYI/0! hatası verir.

Örnekler

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Örnek 1

Veri
Ben Peter Mary Sam
Hüseyin Hillary Jenny James
Agnes Haluk Felicity Tamer
Formüller
=SATIRA(A2:D4)

Örnek 2

Veri
Ben Peter Mary Sam
Hüseyin Hillary Jenny James
Agnes Haluk
Formüller
=SATIRA(A2:D4)

Örnek 3

Veri
Ben Peter Mary Sam
Hüseyin Hillary Jenny James
Agnes Haluk
Formüller
=SATIRA(A2:D4;1)

Örnek 4

Veri
Ben Peter Mary Sam
Hüseyin Hillary Jenny James
Agnes Haluk
Formüller
=SATIRA(A2:D4;1;DOĞRU)