Skip to content

Office 365 ile gelen MaxIfs ve MinIfs Fonksiyonları

Office 365 ile gelen MaxIfs ve MinIfs Fonksiyonları

Office 365 ile gelen MaxIfs ve MinIfs fonksiyonları Excel kullanıcıları için büyük kolaylıklar sağlıyor…

Bu makalemizde Office 365 ile yeni gelen Maxifs ve Minifs fonksiyonlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Bu fonksiyonların çıkışı ile eskiden Excel eğitimlerinde tek seferde yapamadığımız bu fonksiyon yapısını artık tek seferde yazabileceğiz.

Birçok Excel kullanıcısının ihtiyacı olan bu fonksiyonları oluşturmak için normal Excel fonksiyonları ile yazmak oldukça zahmetlidir. Özellikle bu fonksiyonları normal Excel fonksiyonları ile yazmak için Dizi fonksiyonlar dediğimiz fonksiyon yapılarını kullanarak uzunca formüller yazmamız gerekiyor. Ayrıca bu yapıyı başka bir şekilde de PivotTable ile elde edebiliyoruz ama buda bir fonksiyon değil hazır bir PivotTable özelliğidir…

SumIfs (ÇokEtopla) mantığına çok benzer şekilde çalışan bu fonksiyonlar ile işlemlerimizi yapmak artık çok daha kolaydır. Bunun yanı sıra bilmeniz gereken bir konuda bu fonksiyonları sadece Office 365 aboneliğiniz varsa kullanılabilirsiniz.

MAXIFS (ÇokEğerMak) işlevi, verilen koşullar veya ölçütler grubu tarafından belirtilen hücreler arasında maksimum değeri döndürür.

MINIFS (ÇokEğerMin) işlevi, verilen koşullar veya ölçütler grubu tarafından belirtilen hücreler arasında minumun değeri döndürür.

Sözdizimi

MAXIFS (max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

MINIFS (max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

Argüman Açıklama
Maks_range
(gerekli)
Maksimum belirlenecek gerçek hücre aralığı.
Criteria_range1
(gerekli)
Kriterlere göre değerlendirilecek hücreler dizisi.
Criteria1
(zorunlu)
Kriterler, hangi hücrelerin maksimum veya minumun olarak değerlendirileceğini tanımlayan bir sayı, ifade veya metin biçimindedir.
Criteria_range2,
Criteria2, … (isteğe bağlı)
Ek aralıklar ve bunlarla ilişkili kriterler. 126 aralık / ölçüt çiftine kadar girebilirsiniz.

Bu fonksiyonları kullanırken Max_range ve Criteria_range ifadelerinin boyutu ve şekli aynı olmalıdır aksi takdirde bu işlevler #DEĞER! hatasını döndürür.
Aşağıdaki örnekler ile fonksiyonumuzu pekiştirelim.
Örnek 1: Ali isimli kişinin yapmış olduğu en yüksek Satış Adet’ini bulalım.

Örnek 2: Ali isimli kişinin İstanbul’da yapmış olduğu en yüksek Satış Adet’ini bulalım.

Başka bir makalede görüşmek dileğiyle,

Hoşçakalın.