Skip to content

Mutlu çalışan, şirketini de mutlu ediyor

Mutlu çalışan, şirketini de mutlu ediyor

Pandemi nedeniyle dijital iş yeri kavramının hayatımızın merkezinde yer aldığı günümüzde, kurum içi iletişim süreçleri de dijitale taşındı. Evden çalışanlara kurum kültürü, motivasyon, ekip ve birliktelik gibi önemli duyguları aktarmak artık daha da kritik. Dijital platformların önemi bu kapsamda daha da arttı. Dijital iletişim ve bağlılık uygulamaları başarılı olursa çalışanların hem kendi aralarında hem kurumla olan etkileşimi artırılıyor hem de verimlilik seviyesi yükseliyor. Araştırmalar, bu dönemde dijital platformları etkin ve doğru kullanarak kurum içi iletişime yatırım yapan şirketlerin rakiplerine göre daha başarılı ve mutlu olduğunu gösteriyor.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte uzaktan çalışmaya hızlı şekilde adapte olmamız gerekti. Kurumların, çalışanlarının sağlıklarını tehlikeye atmamak ama bir yandan da iş süreçlerini devam ettirmek zorunda kalması dijital platformlara olan ilgiyi artırdı. Yapılan araştırmalar, duygusal zekayı geliştirerek şirket başarısını artırmayı hedefleyen uygulamaları kullanan kurumların diğerlerine göre çalışanlarını çok daha mutlu ettiğini gösteriyor.

Araştırmalar kanıtlıyor

Gallup Group tarafından yapılan araştırmaya göre, işine ve kurumuna bağlılığı yüksek olan çalışanlar, çalışmaya hevesli ve iş ortamlarını seven kişilerden oluşuyor. Yöneticilerin etkisiyle ve yetenek yönetimi ile çalışan bağlılığını artıran şirketlerin kazançları da rakiplerine kıyasla ortalama %147 artış gösteriyor. Benzer şekilde, Aberdeen Group’un yaptığı araştırmada, çalışan bağlılığı yüksek şirketlerin müşteri sadakati oranında %233’lük, yıllık gelir artışı oranındaysa %26’lık bir yükselme olduğu raporlandı. Bu başarının ana nedeni, kurum içi iletişimin başarılı yürütülmesi ve bunun için dijital platformların etkin ve doğru kullanımı.

Etkili iletişim, çalışan bağlılığındaki en temel unsur. Çalışanların %70’inden fazlası şirket hedefleri, değerleri, amaçları ve işleyişinin açıkça aktarıldığı iş ortamlarında şirkete daha da bağlı hale geliyor. Newsweaver araştırmasına katılan iç iletişim uzmanlarının %64’ü, en çok zorlandıkları konunun kurum içerisindeki iletişimi yönetmek olduğunu söylüyor. İletişimi merkezileştirmek ve iç iletişimi sağlamlaştırmak için kurum içi iletişim platformlarını tercih eden şirketler etkili iletişim konusunda daha başarılı oluyor. Araştırma, çalışanların iş yerlerinde sadece para kazanma odağında olmadıklarını aynı zamanda çalıştıkları işten “mutlu” olma eğiliminde olduğunu da gözler önüne seriyor.

 Toprakçı: “Dijitalde de mutlu etmek mümkün”

Teknoloji firması PEAKUP’ın CEO’su Ahmet Toprakçıyeni dönemde iş dünyasında mutluluk kavramının çok daha fazla konuşulacağının altını çizdi. Toprakçı’ya göre pandemiyle mutsuz olan çalışanlar mutluluğu çalıştıkları kurumda aradılar. Toprakçı; “Pandemiyle birlikte dijitalleşme rutin hızından çıkarak her alanda yaygınlaştı ve etkinleşti. Bu alanlardan biri de salgın sebebiyle evinden çalışmak zorunda kalan şirket çalışanlarının işlerine ve kurumlarına olan bağlılıklarını, motivasyonlarını canlı tutmak yani kurum içi iletişim oldu. Bu dönemde İnsan Kaynakları Uzmanları ve Bilişim Teknolojileri profesyonelleri hiç olmadıkları kadar yakın çalıştılar. Ve kurum içi dijital iletişim platformları geliştirildi. Bu alana hızlı ve doğru yatırım yapan şirketlerin verimliliği önemli ölçüde yükselirken, araştırmacılar sebep olarak mutlu çalışan kavramını gösterdi” dedi.

“Mutluluk iş hayatında da bulaşıcıdır”

Bu da gösteriyor ki iş dünyasında gelecek dönemin en önemli konusu “dijital dünyada çalışan mutluluğu” olacak. Çalışanını mutlu etmek için yatırım yapan şirketler karşılığını fazlasıyla alırken, bu şirketlerden hizmet ya da ürün satın alan müşteriler de mutlu olacaklar” dedi.