HSTACK İşlevi – HSTACK Function

HSTACK işlevi – HSTACK Function

Microsoft 365 için Excel Mac’te Microsoft 365 için Excel Web için Excel

HSTACK, her bir dizi bağımsız değişkeninin sütun şeklinde eklenmesiyle oluşturulan diziyi döndürür.

Not: Bu özellik yalnızca Microsoft 365 aboneliğiniz varsa kullanılabilir. Microsoft 365 abonesiyseniz, en son Office sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

Söz dizimi

=HSTACK(dizi1;[dizi2],…)

HSTACK işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişken bulunur:

  • dizi
    Eklenecek diziler.
Açıklamalar

HSTACK, her bir dizi bağımsız değişkeninin sütun şeklinde eklenmesiyle oluşturulan diziyi döndürür. Elde edilen dizi aşağıdaki boyutlara sahip olur:

  • Sütun sayısı
    Her bir dizi bağımsız değişkenindeki en yüksek sütun sayısı.
  • Satır sayısı
    Her bir dizi bağımsız değişkenindeki tüm satırların toplam sayısı.
Hatalar

Bir dizide, seçilen herhangi bir dizideki en yüksek değerden daha az satır veya sütun varsa, Excel bir #YOK hatası verir. Hataları kaldırmak için EĞERHATA işlevini kullanın.

Örnekler

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Örnek 1

Veri
1 2 A B X Y
3 4 C D
5 6
Formüller
=HSTACK(A2:B4;C2:D3;E2:F2)

Örnek 2

Veri
1 2 A B C #DEĞER!
3 4 D E Ş
5 6
Formüller
=HSTACK(A2:B4;C2:D3;E2:F3)