... Skip to content

PEAKUP olarak E-Turquality programına kabul edildik!

PEAKUP olarak E-Turquality programına kabul edildik!

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı, ülkemizin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak yürütülmektedir. Bilişim sektörüne özel yeni destek unsurlarını içeren E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı, tüm bilişim ve alt sektörlerdeki katma değeri yüksek firmaların desteklenmesi amacı doğrultusunda hazırlanmıştır.

✓ Marka odağından uzaklaşarak bilişim sektörü hizmet/ürünleri destek modelinin odağına yerleştirilmiştir.

✓ Şirketlerin kapsama alınma ve ön inceleme süreçleri ile kapsama alınma kriterleri bilişim sektörünün dinamiklerine özgü olarak yeniden ele alınmıştır.

✓ Şirketlerin bir stratejik plan dahilinde kurumsal kapasitelerini güçlendirmeleri ve yurtdışında büyümeleri için yıllık stratejik iş planı zorunluluğu getirilmiş ve buna yönelik hizmet alımı da destek kapsamına alınmıştır.

✓ Desteklerin etkin ve verimli kullanımının takibi amacıyla yıllık izleme-değerlendirme sistemi getirilmiştir.

Bu programa katılmaya hak kazanan 15. firma PEAKUP oldu.

🚀 Bu büyük başarıya ulaşmamızda bizimle birlikte olan tüm takımımıza teşekkür ediyoruz. 🙌 E-Turquality programına katılmaktan gurur duyuyoruz ve Türkiye’nin teknoloji alanındaki yükselen yıldızı olmaya devam edeceğiz.