Skip to content

Office 365 Admin Center Preview’e Genel Bakış

Office 365 Admin Center Preview’e Genel Bakış

Yakın zamanda Office 365 Admin Center’ın değişeceği anons edilmişti. Microsoft yeni Office 365 Admin Center Preview ile yöneticilerin deneyimlerini geliştireceği, yönetimini kolaylaştıracağı, bilgilendirici ve ölçeklenebilir bir arayüz tasarlamıştır. Basit dashboardların bulunduğu arayüzde yöneticiler Office 365 toollarına kolay erişim sağlamaktadır. Home bölümü genel yapılan işlemlerin bulundurur. Buradaki ana hedeflerden birisi kullanıcılar buradaki seçeneklerden birisinde çalışırken dashboard’dan ayrılmak durumunda kalmamaktadır. Örneğin bir kullanıcı eklerken hoem sayfası kapanmadan işlemini gerçekleştirmesi ve işleminin tamamlanmasından sonra home sayfasındaki saçeneklere erişip çalışabilmesidir. Home bölümünde “Users”,” Billing”, “Service Health”, “What’s new”, “Message center”, “Do you know” ve “Discovery and learn” başlıkları ve bu başlıkların altında da bu başlıklar ile ilgili alt başlıklar bulunmaktadır. Başlıklardan anlaşılacağı gibi bu seçenekler aslında yöneticilerin sıklıkla kullandığı araçlardır. Dikkat edildiği durumda ana hedeflerden biri de bilgilendirme bölümleridir. Gerek yenilikler, gerek güncelleştirmeler, gerekse de soru cevap ile kullanıcıları Office 365 hakkında bilgilendirici ve eğitici başlıklar ve videolar bulunmaktadır. Böylelikle Office 365 yöneticilerinin deneyimlerinin ve Office 365 hakkındaki bilgi düzeylerinin artması sağlanacaktır. Aynı zamanda yenilikleri takip süreçleri de hızlanacaktır.


“Home” sekmesi dışında tüm ayarların bulunduğu bölüme erişmek için sol paneldeki üç çizgi ikonunun olduğu bölüme tıklanmalıdır. Bu bölümde Office 365 Admin Panelinde yapılabilecek tüm ayarlar gözlemlenmektedir. Her başlığın altında alt başlıklar yer almaktadır. Bu alt başlıklara tıklandığında Office 365 yöneticileri ilgili işlemleri gerçekleştirebileceklerdir.


“Users and Groups” başlığının altında üç alt başlık yer almaktadır: “Active users”, “Groups” ve “Deleted users”. Office 365′deki aktif kullanıcıların ve bu kullanıcılara ait özelliklerin yönetileceği, grupların gözlemlenip gruplara ait ayarların yapılacağı ve silinen kullanıcılara ait ayarların yapılacağı seçenekler bu bölümde yer almaktadır.


“Settings” bölümünde de 3 ana başlık yer almaktadır: “Apps”, “Security”, “What’s new”. Apps bölümü yöneticiler açısından en çok kullanılacak bölümlerden birisidir. Burada Office 365′e ait uygulamalar ve bu uygulamalara ait ayarlar yer almaktadır. Mail,Calendar, Microsoft Azure Right Management, Office Online, Sway, Skype for Business, Cortona başlıkları yine Apps bölümünde yer almaktadır. Örneğin maillere ait Auditing, Mail Flow ya da Protection gibi ayarlar yapılmak istenilirse bu bölümden erişim sağlanacaktır veyahut takvimin paylaşım izinleri ile ilgili ayar yapılacaksa Calendar başlığına tıklanılmaktadır. Kısaca Apps bölümü Office 365′in sağladığı hizmetlere dair ayarları alt başlıklar altında barındırmaktadır. “Security” bölümünde ise parola kuralalrı ya da audit loğlarına güvenlik ayarlarının yapıldığı bölümdür. “What’s new” bölümünde ise Office 365 ile ilgili gelen yenilikler ve bu yeniliklere ait linkler bulunur. Aylık yenilikleri görüntüleneceği başlıklar yer almaktadır.


“Health” bölümünde ise iki ana başlık yer almaktadır: “Service Health” ve “Message center”. “Service Health” bölümünde Office 365 servislerine ait durum bilgilerinin gözlemlenmesi sağlanır. Zaman detayları ile beraber servisler sağlıklı mı değil mi değilse de neden olduğuna dair bilgilere erişim sağlanır. “Message Center” bölümünde ise Office 365 ile ilgili gelen ya da gelecek olan yeniliklere ait mesajlar yer almaktadır. Böylelikle panele ne zaman yeniliğin düşeceği ya da düştüğü bilgisine yöneticiler erişebileceklerdir.


“Support” bölümünde Microsoft’a yaşanılan sorun ile ilgili ticket açma işlemi gerçekleştirilir. Böylelikle Office 365 hizmetleri ile yaşanılan sorunlara karşı Microsoft’a her zaman erişimiz olacak ve açmış olduğunuz ticket’larda takip edilebilecektir.


“Billing” bölümünde iki ana başlık bulunur: “Subscriptions” ve “Bills”. “Subscriptions” bölümünde sahip olunan lisans tipleri ve lisanslara ait detaylara erişim söz konusudur. “Bills” bölümünde ise faturaların gözlemlenmesi mümkündür.


“Organization Profile” bölümünde ise firmaya ait bilgiler yer almaktadır. Buradaki ayarlar değiştirilebilir. Aynı zamanda Office 365 ile ilgili gelen yeniliklerin organizasyonunda ne zaman uygulanması gerektiği ya da kimlere hemen uygulanacağına dair bilgilerin girildiği seçeneklerde bu başlık altında bulunur.


“Migration” bölümünde “Email” alt başlığı yer almaktadır. Burada maillerin taşınması ile ilgili ayarlar bulunmaktadır. Maillerin taşınacağı IMAP kaynak sunucularına (Gmail, Outlook) gibi bilgilerin olduğu ve kolaylıkla buradaki maillerin taşınmasına olanak sağlayan seçenekler yer almaktadır.


“Admin Center” bölümünde ise Office 365 hizmetlerinin yönetici panellerine erişim sağlanacak başlıklar bulunmaktadır. Bunlar “Exchange”, “Skype for Business”, “SharePoint”, “Compliance”, “Azure AD” seçeneğidir. Bu sayede istenilen servisin admin paneline erişim gerekli ayarların yapılması sağlanacaktır.


Yeni Office 365 Admin Center ile artık yönetim kolaylaşacaktır. Belirli noktalarda geliştirilecek olan yeni panel ile artık yönetim anlamında verimlilik sağlanacaktır.