Skip to content

Azure App Service ve Genel Özellikleri

Azure App Service ve Genel Özellikleri

Azure App Service web uygulamalarını ve mobil API’larınızı barındırmak için kullanabileceğiniz altyapı yönetiminin Microsoft tarafından sağlandığı bir Paas servistir. Java, C#, Php, Python gibi birçok platformda çalışan uygulamlarınızı app service üzerinde çalıştırabilirsiniz. Uygulamanıza ait veritabanını App Service’ye bağlayarak kolaylıkla web sayfanızı Azure’da barındırabilirsiniz.

 .

App service bir plan ile birlikte çalışır. Bu planda uygulamanın çalışacağı bölge, işletim sistemi, kullanacağı RAM ve CPU kaynakları ve fiyatlandırması bulunur. Ölçeklenebilen bir servis olduğu için bu kaynakları ihtiyacınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz.

 .

Fiyatlandırma Katmanları

 .

 Free ve shared fiyatlandırma katmanları ücretsizdir. Bu katmanlarda uygulama belirli bir Cpu kullanır, ölçeklendirme yapılmaz.
 Basic katman demo çalışmalarında tercih edilebilen bir katmandır.
 Standard katman üretim iş yükleriniz için tercih edilebilir.
 Premium katmanlarda gelişmiş performans ve ölçeklendirme sunulur. Standard fiyatlandırma katmanına göre daha hızlı işlemcilere, depolama alanlarına sahiptir.
 Isolated katmanlar ise yüksek performans, güvenlik ve yalıtım sunar.

 .

İhtiyaçlarınıza göre bu katmanlarda değişiklik yapabilirsiniz.

 .

 .

Genel Özellikleri

 .

 Her katmanda App service özelliklerinin belirli bir alt kümesi sunulur. Bu özellikler custom domain, TLS/SSL sertifikaları, auto scale, slot, Traffic manager tümleştirmesi olabilir. Fiyatlandırma katmanı arttıkça daha fazla özellik sunulur.

 .

 Aynı kaynakları kullanan birden fazla App Service’niz varsa bunlara ayrı ayrı plan oluşturmak yerine aynı planda çalıştırabilirsiniz. Böylece tek bir plan maliyetinde birden fazla uygulama çalıştırmış olursunuz. Uygulamalarınızın kaynak kullanımı arttığında auto scale özelliğinden yararlanarak kaynakların artmasını veya azalmasını sağlayabilirsiniz.

 .

 Mevcut domainlerini Azure App Service ile eşleyebilirsiniz ve domainin güvenliğin sağlamak adına SSL sertifkanızı ekleyebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştireceğiniz uygulamanın ücretli bir katmanda çalışıyor olması gerekir.

 .

 Prod ortamda çalışan uygulamaların üzerinde test yapmak hata veya kesinti almanıza sebep olabilir. Bunun yerine Slot özelliğinden yararlanarak testlerinizi gerçekleştirebilir ve Prod’a geçirmek istediğinizde bunu hızlıca yapabilirsiniz.

 .

 Access restriction özelliği ile uygulamanıza erişim sağlayacak kişileri kısıtlayabilirsiniz.

 .

 Uygulamaya gelen istekleri yönetmek için Application Gateway ya da Front Door ile çalıştırabilir ve daha güvenli bir mimari elde etmek için Web Application Firewall konumlandırabilirsiniz. Gelen bu istekleri Log Analytics üzerinden gözlemleyerek saldırı olarak gördüğünüz istekleri yazdığınız kurallar sayesinde engelleyebilirsiniz.

 .

 Canlı bir şekilde uygulamayı izlemek için Application Insight servisini kullanabilirsiniz. Bu sayede şunları izlemiş olursunuz:
 Uygulamaya gelen istekler ve yanıt süreleri
 Hatalı dönüşler ve hata tipleri
 Sayfa görüntülenmeleri ve yüklenme süreleri
 Gelen isteklerin konumu, kullanıcı ve oturum bilgileri
 Host bilgileri ve logları

 .

 Azure Backup ile uygulamanın backup’ını sizin belirlediğiniz aralıklarda alınmasını sağlayabilirsiniz. Herhangi bir kriz anında geri dönebilirsiniz.

 .

 .

 .

.