Office 365 Auto Expanding Archive Nedir? Nasıl Etkinleştirilir?

Office 365 arşiv posta kutuları, kullanıcılara ek olarak mail depolama alanı sunmaktadır. Örn; Bir kullanıcının arşiv posta kutusunu etkinleştirildikten sonra, 100 GB’a kadar ek depolama alanı kullanılabilir. 100 GB depolama alanı sınırına ulaşıldığında, kullanıcı bir arşiv posta kutusu için ek depolama alanı talep etmek üzere Microsoft ile bağlantı kurması gerekiyordu. Artık süreçimiz bu şekilde ilerlememektedir.

 Office 365’deki yeni sınırsız arşivleme özelliği (otomatik genişleyen arşivleme) ile birlikte kullanıcıların arşiv posta kutularına sınırsız bir miktarda saklama alanı sunmaktadır.Arşiv posta kutusundaki depolama kotasının sınırına erişildiğinde, Office 365 otomatik olarak arşivin boyutunu arttırır; bu da kullanıcıların posta kutusu depolama alanı dolmaz ve yöneticiler arşiv posta kutuları için ek depolama alanı istemek zorunda kalmazlar.


  1. Arşivleme, bir kullanıcı posta kutusu veya paylaşılan bir posta kutusu için aktif edilebilir. 100 GB depolama alanına sahip bir arşiv posta kutusu oluşturulur.
  2. Bir yönetici, posta kutusu için otomatik olarak genişleyen arşivlemeyi etkinleştirir. Ardından, arşiv posta kutusu (Kurtarılabilir Öğeler klasörü dahil) 90 GB’a ulaştığında otomatik olarak genişleyen bir arşiv haline dönüştürülür ve Office 365 arşiv için depolama alanı ekler. Ek depolama alanının hazırlanması 30 gün kadar sürebilir.
  3. Office 365, gerektiğinde otomatik olarak arşive daha fazla depolama alanı ekler.

Otomatik olarak genişletilmiş bir arşivdeki öğelere erişmek için Outlook gereksinimleri

Otomatik olarak genişletilmiş bir arşivde saklanan iletilere erişmek için kullanıcıların aşağıdaki Outlook istemcilerinden birini kullanmaları gerekir:

  • Windows için Outlook 2016
  • Web’de Outlook
  • Mac için Outlook 2016

Not:

Outlook 2013 kullanıcıları, yalnızca arşiv kutusunda saklanan öğelere erişebilir. Ek bir arşiv deposuna taşınan öğelere erişemezler.

Not: Otomatik genişletme arşivlemesi ayrıca paylaşılan posta kutularını da destekler. Paylaşılan bir posta kutusunun arşivini etkinleştirmek için, Exchange Online Arşiv 2 lisansına sahip bir Exchange Online Plan 2 lisansı veya Exchange Online Plan 1 lisansı gereklidir.

Auto-Expanding Online Archive özelliği

Tüm firma içinde Auto-Expanding Online Archive özelliğini etkinleştirmek için ;

  1. Set-OrganizationConfig -AutoExpandingArchive

Belirli kullanıcılar için Auto-Expanding Online Archive özelliğini etkinleştirmek için ;

  1. Enable-Mailbox -AutoExpandingArchive

Kaynak: https://support.office.com/en-us/article/enable-unlimited-archiving-in-office-365-admin-help-e2a789f2-9962-4960-9fd4-a00aa063559e