Skip to content

Etik ve İtibar Derneği (TEİD) Genel Kuruluna Katıldık!

Etik ve İtibar Derneği (TEİD) Genel Kuruluna Katıldık!

Paydaşlarının etik ve uyum risk yönetimi konusunda farkındalığını artırırken, üyelerinin bu alanda en güncel bilgi ve en iyi uygulamalara erişmesini sağlamayı amaç edinen TEİD, 12. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nı, Tekfen Tower binasında 27 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıda 2023 yılı bütçe raporları sunumu ve iç denetim raporları sunumu gerçekleştirilirken üyeler farklı konu başlıklarında öneriler paylaştı. 

  

Temelinde iş etiği, uyum ve itibarın olduğu kurum kültürü anlayışını, hukuka dayalı ve sürdürülebilir bir ekonomik düzenin temel unsuru haline getirme vizyonuyla hareket eden TEİD, şeffaflık, adillik, sorumluluk, hesap verebilirlik değerleri çerçevesinde hizmetlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu değerli toplantıya katıldığımız ve üyelerle birlikte fikir alışverişinde bulunarak önemli raporların incelenmesine tanıklık ettiğimiz için oldukça mutluyuz. 

  

Toplantıda yer alan tüm üye ve paydaşlarla birlikte olma fırsatı elde ettiğimiz için Etik ve İtibar Derneği’ne (TEİD) teşekkürlerimizi sunuyoruz.