Skip to content

Bize ulaşın, şirketinizin dijital ayak izini birlikte tasarlayalım.

Çalışanlar arası iletişim ve bilgi akışındaki etkileşimi ölçmek kurumunuza neler kazandırır?

AIM, çalışanlar arası iletişim ve bilgi akışındaki etkileşimi ölçmek için tasarlanmış bir envanter uygulamasıdır.

Bu anketin amacı organizasyondaki inovasyon ağlarının araştırılmasıdır. Bu amaç için çalışanların birbirleriyle olan etkileşimlerini 5 temel boyutta ele alan bir model (AIM) kullanılmaktadır.

Organizasyonuzda kurum içi iletişimi güçlendirmek, bağlılığı arttırmak, kilit yetenekleri tespit etmek ve buna göre stratejiler hazırlamak için öncelikle organizasyon kültürünü iyi tanımak ve anlamak gerekir.

AIM ile organizasyon ağlarındaki yetenekler, gizli liderlerler, kilit isimler bulunarak şirketlerin doğru bir strateji ile yönetilmesini sağlar.

AIM modeli ile çalışanların etkileşimi; bilgi paylaşımı, uzman görüşü için danışma, inovasyon işbirliği, en çok ilham verenler ve sosyal iletişim boyutlarıyla analiz edilecektir. Bu araştırma sayesinde organizasyon inovasyon ağlarının geliştirilmesi konusunda öneriler geliştirilecektir.

AIM ile organizasyonunuzdaki iletişim süreçlerini analiz etmek, iletişimin tasarımını ve yönetimini sağlamak için uygulayacağınız adımlar;

AIM ile şirketiniz için hangi sorulara cevap bulacaksınız?

Hemen Bize Ulaşın