Organizasyon Ağları Analizi
AIM

Bize ulaşın, şirketinizin dijital ayak izini birlikte tasarlayalım.

Çalışanlar arası iletişim ve bilgi akışındaki etkileşimi ölçmek kurumunuza neler kazandırır?

AIM, çalışanlar arası iletişim ve bilgi akışındaki etkileşimi ölçmek için tasarlanmış bir envanter uygulamasıdır.

Bu anketin amacı organizasyondaki inovasyon ağlarının araştırılmasıdır. Bu amaç için çalışanların birbirleriyle olan etkileşimlerini 5 temel boyutta ele alan bir model (AIM) kullanılmaktadır.

Organizasyonuzda kurum içi iletişimi güçlendirmek, bağlılığı arttırmak, kilit yetenekleri tespit etmek ve buna göre stratejiler hazırlamak için öncelikle organizasyon kültürünü iyi tanımak ve anlamak gerekir.

AIM ile organizasyon ağlarındaki yetenekler, gizli liderlerler, kilit isimler bulunarak şirketlerin doğru bir strateji ile yönetilmesini sağlar.

AIM modeli ile çalışanların etkileşimi; bilgi paylaşımı, uzman görüşü için danışma, inovasyon işbirliği, en çok ilham verenler ve sosyal iletişim boyutlarıyla analiz edilecektir. Bu araştırma sayesinde organizasyon inovasyon ağlarının geliştirilmesi konusunda öneriler geliştirilecektir.
TAVSİYE PAYLAŞIM AĞI

TAVSİYE PAYLAŞIM AĞI

İş süreçlerinde fikir danışma ihtiyaçlarını analiz eder.
İNOVASYON VE İŞBİRLİĞİ AĞI

İNOVASYON VE İŞBİRLİĞİ AĞI

Yenilikçi fikir üretimi ve öneri süreçlerinde organizasyonun davranışını inceler.


İLHAM AĞI

İLHAM AĞI

Fikir üretimi süreçlerinde ilham verici rolleri inceler ve kritik kaynakları tanımlar.SOSYAL AĞ

SOSYAL AĞ

Organizasyonun informal davranış tercihlerini ve bireylerin iletişimini tanımlar

BİLGİ PAYLAŞIM AĞI

BİLGİ PAYLAŞIM AĞI

Bilginin organizasyon içi yayılımını gösterir.

AIM ile organizasyonunuzdaki iletişim süreçlerini analiz etmek, iletişimin tasarımını ve yönetimini sağlamak için uygulayacağınız adımlar;

AIM ile şirketiniz için hangi sorulara cevap bulacaksınız?

1

Üyeliği Başlat

2

Verileri Topla

3

Analizi İncele

4

Çalıştaya Katıl

5

Stratejini Belirle

Hemen Bize Ulaşın

Start typing and press Enter to search

X