... Skip to content

VSTACK İşlevi – VSTACK Function

VSTACK İşlevi – VSTACK Function

VSTACK işlevi – VSTACK Function

Microsoft 365 için Excel Mac’te Microsoft 365 için Excel Web için Excel

Bir aralığın altındaki ilk boş hücreye veri ekler.

Not: Bu özellik yalnızca Microsoft 365 aboneliğiniz varsa kullanılabilir. Microsoft 365 abonesiyseniz, en son Office sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

Söz dizimi

=VSTACK(dizi1;[dizi2],…)

VSTACK işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişken bulunur:

  • dizi
    Eklenecek diziler.
Açıklamalar

VSTACK, dizi bağımsız değişkenlerinin her birinin satır bazında eklenmesiyle oluşturulan diziyi döndürür. Elde edilen dizi aşağıdaki boyutlara sahip olur:

Satırlar: Dizi bağımsız değişkenlerinin her biri için tüm satırların birleşik sayısı.

Sütunlar: Dizi bağımsız değişkenlerinin her biri için sütun sayısı üst sınırı.

Hatalar

Bir dizide, seçilen herhangi bir dizideki en yüksek değerden daha az satır veya sütun varsa, Excel bir #YOK hatası verir. Hataları kaldırmak için EĞERHATA işlevini kullanın.

Örnekler

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Örnek 1

Veri
1 2 A B X Y
3 4 C D
5 6
Formüller
=VSTACK(A2:B4;C2:D3;E2:F2)

Örnek 2

Veri
1 2 A B C #DEĞER!
3 4 D E Ş
5 6
Formüller
=VSTACK(A2:B4;C2:E3;F2)