Skip to content

Verimlilik Proje Ödüllerine Katıldık!

Verimlilik Proje Ödüllerine Katıldık!

[mk_page_section][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][mk_fancy_title color=”#000000″ size=”20″ font_family=”none”]Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından; verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımın artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacına yönelik olarak her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” düzenlenmektedir.

2014 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen organizasyona gösterilen ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Hem özel sektör işletmelerinin hem de kamu kurum ve kuruluşlarının başvuru yapabildiği yarışmada dereceye giren proje sahiplerine ödüller verilmiştir.

Başvurulara bir çok kurum ve kuruluştan; ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler, iş süreçlerinin performansını artırmaya yönelik projeler, ham madde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini artırmaya yönelik projeler, işletmenin kârlılığını artırmaya veya maliyetlerini azaltmaya yönelik projeler ve çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler kabul edilmiştir.

PEAKUP olarak sürdürebilirlilik ve verimlilik konularına verdiğimiz önemle hep gurur duymuş bu konularda kendimizi ve projelerimizi geliştirmeyi önemli bir misyon haline getirmişizdir. Bunun bir sonucu olarak “2022 Verimlilik Proje Ödüllerine” yapmış olduğumuz başvurumuzda, TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenen “Mikro-İşlemcili Devreler ve Sensör Setleri ile Nesnelerin İnterneti Destekli Temassız Ofis Yönetimi Uygulamalarının Geliştirilmesi” projemiz ile finale kalmayı başardık ve Proje Ödülleri Kitapçığında projemiz yerini aldı.[/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/mk_page_section]