Skip to content

TOCOL İşlevi – TOCOL Function

TOCOL İşlevi – TOCOL Function

TOCOL işlevi

Microsoft 365 için Excel Mac’te Microsoft 365 için Excel Web için Excel

Kaynak dizideki tüm öğeleri içeren bir sütun vektörü döndürür.

Söz dizimi

=TOCOL(dizi; [yoksay]; [scan_by_column])

TOCOL işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

 • dizi
  Sütun olarak döndürülecek dizi veya başvuru.
 • yoksay
  Belirli değer türlerini yoksayıp yoksaymama. Varsayılan olarak, hiçbir değer göz ardı edilmez.
 • scan_by_column
  Diziyi sütuna göre tarayın. Varsayılan olarak, dizi satıra göre taranır.
Açıklamalar

scan_by_column atlanırsa veya YANLIŞ ise, dizi satıra göre taranır; DOĞRU ise, dizi sütuna göre taranır.

Hatalar
 • Bir dizi sabiti, tam sayı olmayan bir veya daha fazla sayı içerdiğinde Excel #DEĞER! hatası verir.
 • Dizi çok büyük olduğunda Excel bir #SAYI/0! verir.
Örnekler

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Örnek 1

Veri
Ben Peter Mary Sam
Hüseyin Hillary Jenny James
Agnes Haluk Felicity Tamer
Formüller
=TOCOL(A2:D4)

Örnek 2

Veri
Ben Peter Mary Sam
Hüseyin Hillary Jenny James
Agnes Haluk
Formüller
=TOCOL(A2:D4)

Örnek 3

Veri
Ben Peter Mary Sam
Hüseyin Hillary Jenny James
Agnes Haluk
Formüller
=TOCOL(A2:D4;1)

Örnek 4

Veri
Ben Peter Mary Sam
Hüseyin Hillary Jenny James
Agnes Haluk
Formüller
=TOCOL(A2:D4;1;DOĞRU)