Power BI Servisinde Veri Ağ Geçidi Yapılandırma Ayarları

Merhaba BI Fanları,

Önceki yazılarımızda veri ağ geçidini tanımlamıştık ve localde kurduğumuz veri ağ geçidini incelemiştik. Bu yazımızda Power BI Servisinde ağ geçidi ile ilgili nasıl ayarlar olduğuna bakacağız.

App.powerbi.com adresinde makinelere kurulan veri ağ geçitlerine ilişkin tamamlayıcı ayarlar bulunmaktadır. Bu ayarlar ile raporlardaki veri setleri ve lokal makinedeki veri kaynağı arasında bağlantı tamamen sağlanmış olur ve zamanlanmış yenileme ayarları aktif olur.

Eğer servis tarafında aşağıdaki ayarlar yapılmadıysa lokal makinelerdeki veri kaynaklarında zamanlanmış yenileme alanı aktif olmayacaktır.

Power BI Serviste Veri Ağ Geçidi Yapılandırma Ayarları Nereden Yapılır?

Veri ağ geçitleri ile ayarlara Power BI Serviste sağ tarafta bulunan ayarlar ikonundan “Ağ Geçitlerini Yönet” komutuyla erişilir.

Bu alanda portala giriş yapan hesabın erişebileceği tüm ağ geçitleri ve bu ağ geçitlerine kayıtlı olan veri kaynakları bulunur.

Veri Ağ Geçidine Yeni Kaynak Ekleme

Veri kaynakları gene bu alandan ağ geçitlerine kaydedilir. Henüz hiçbir veri kaynağı yoksa yalnızca ağ geçidinin ismi görünür. Ağ geçitlerinin yanlarında ünlem işareti bulunuyorsa, bu durum ağ geçidinin düzgün çalışmadığını ifade eder.

Ağ geçidine yeni veri kaynağı eklemek için ağ geçidinin üzerine gelindiğinde 3 noktadan “Veri kaynağı ekle” seçeneğine tıklanır. Aynı seçeneğe sol üst alandan da tıklanabilir.

İlgili ağ geçidini veya veri kaynaklarını kaldırma işlemi yine aynı şekilde ilgili ağ geçidinin veya veri kaynağının üzerine gelip sağ taraftaki 3 noktadan yapılabilir.

Raporlarda bağlanılan her lokal veri kaynağı için ağ geçitlerinde bu bağlantının yapılması zorunludur. Ağ geçitleri veri tabanı duyarlıdır. Bu sebeple de aynı serverda olsa dahi farklı veri tabanları için ağ geçitleri alanında farklı veri kaynaklarının oluşturulması gerekmektedir.

Veri kaynağı ekleme alanında bu veri kaynağına yeni bir isim verilebilir. Raporun yenileme ayarları yapılırken kolay seçilebilmesi açısından ilgili kaynağın kullanılan ismi tercih edilir. “A Satis DBsi”, “Proje Kaynakları”, “LOGO” …

Bu alanda ilgili ağ geçidi ile bağlanılacak olan veri kaynağı türü seçilir.

Eklenen veri kaynağına göre bu kaynağın bağlantı ayarları ayarlanır. Bu alanda bu kaynağa bağlanırken kullanıcı adı & şifre bilgileri de girilir. 3 çeşit kimlik doğrulama metodu vardır: Temel, Windows ve Oauth2.

Temel, bir kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılan doğrulama metodudur.

Windows, Windows kimliğiyle (ABCtestaccount) ve şifresiyle giriş yapılan doğrulama metodudur.

Oauth2, organizasyon e-mail adresiyle ve şifresiyle yapılan doğrulama metodudur.

Kullanıcılar sekmesinden bu veri kaynağını kimlerin kullanabileceği bilgisi eklenir. Böylelikle bu veri kaynağını kullanarak rapor yayınlayan ve raporlarında zamanlanmış yenileme yapmak isteyen kullanıcılar bu kaynağı kullanabilir olur.

Bağlantı sağlandıktan sonra bağlantı için sağlanan bilgilerde sorun yoksa “Bağlantı Başarılı” ifadesi bulunur.

Raporun Veri Ağ Geçidi Ayarlarının Yapılandırılması

Yayınlanan bir raporun veri kaynağı yapılandırma ayarları için raporun yayınlandığı çalışma alanında bulunan veri setinin ayarlarına gelinir. Bu ayarlara veri setinin 3 noktasına tıklanıp “Ayarlar” ifadesine tıklanarak veya veri setinin üzerine gelindiğinde çıkan “Zamanlanmış Yenileme” ikonuna tıklayarak da erişilebilir.

Ayarlar alanına gelindiğinde eğer ağ geçidi ayarları yapılandırılmadıysa bu sayfada bulunan zamanlanmış yenileme sekmesi pasif olarak görünür. Aktif hale gelmesi için bu ayarların yapılması gerekmektedir.

Ağ geçidi ayarlarına gelindiğinde öncelikle ağ geçitlerinin ismi görünür. Aşağı ok işaretine tıklayarak ilgili ağ geçidindeki bulunan veri kaynakları ile raporun veri kaynaklarının eşleşmesi sağlanması gerekmektedir. Sol taraftaki isimler raporda bağlanılan kaynaklar; sağ taraftaki isimler ise ağ geçitlerini yönet sayfasında eklenen veri kaynaklarının isimleridir. Bu eşleşmeleri kullanıcının kendisinin yapması gerekmektedir. Eşleşmeler tamamlandığında “Uygula” ifadesine basılır. Eşleşmede herhangi bir sorun yoksa zamanlanmış yenileme alanı aktif hale gelmiş olur ve veri setinin otomatik olarak yenileneceği zaman aralıkları belirlenebilir.

Bir yazının daha sonuna geldik, başka bir yazımızda görüşmek dileğiyle..

Good game well played.

Power BI Veri Ağ Geçidi (Gateway) Nedir ve Nasıl Kurulur ?

Merhaba BI Fanları,

Bu yazımızda raporlarımızın yenilenmesi için oldukça önemli olan bir konuya değineceğiz: Veri ağ geçitleri. Localde bir sisteme bağlantı yapıp bu bağlantının istenen aralıklarla Power BI Services ‘de yenilenmesini istiyorsanız mutlaka veri ağ geçidini kurmanız gerekiyor.

Veri ağ geçidi, şirket içi bir ağda bulunan verilere güvenli bir şekilde erişmek için gerekli olan bir yazılımdır. Şirket içi veri kaynağı için bir ağ geçidi görevi görür. Herhangi birinin bir buluttan veya web tabanlı uygulamadan şirket içi verilere erişmesi gerekirse, istek ağ geçidinden geçer. Tüm bağlantı isteklerine ağ geçidi katılır ve erişim, kimlik doğrulama ve gereksinimlerine göre verilir.

Ağ geçitleri, şirket içi kaynaktan istemci platformuna veri aktarmaz. Ancak bu platformu doğrudan şirket içi veri kaynağına bağlar. Müşteri, raporlar, gösterge panoları ve veri analizi yapmak için kullanmak üzere şirket içi konumundan doğrudan verilere erişebilir. Ağ geçidi, tek bir veri kaynağı veya birden çok veri kaynağı ile şirket içi veri kaynağı arasındaki bağlantıları kolaylaştırmak için kullanılır.

 

Microsoft’un sağladığı bu ağ geçidini aşağıda da gösterilen  Azure Analysis Services, Azure Logic Apps, Power BI, Power Apps ve Power Apps için kullanabilirsiniz. Çalışma mantığının görselleştirilmiş hali şu şekildedir:

 • Power BI gibi bir bulut hizmeti, şirket içi veri kaynağından veri gerektiren bir sorgu oluşturur.
 • Bulut hizmetlerinden gelen bu sorgu, şifrelenmiş kimlik bilgileriyle Ağ Geçidi Bulut Hizmetine gider.
 • Ağ Geçidi Bulut Hizmeti, isteği işler, analiz eder ve şirket içi ağ geçidine gönderir.
 • Şirket içi veri ağ geçidi, veri kaynağı için kimlik bilgilerinin şifresini çözer ve kullanıcıyı veri kaynağına bağlar. Ayrıca, şirket içi veri ağ geçidi, bulut hizmetlerinden gönderilen sorguyu şirket içi veri kaynağına iletir.
 • Veri sorgusu, SQL Server, dosyalar, SharePoint, SSAS vb. olabilen veri kaynağında yürütülür.
 • Sorgunun sonucu, veri kaynağı tarafından şirket içi veri ağ geçidine döndürülür. Şirket içi veri ağ geçidi, sonucu bulut hizmetine geri gönderir.
 • Yeni veriler ilgili bulut hizmetine yansımış olur.

Gateway Türleri

2 farklı gateway türü vardır:

 • Standart Mod -Önerilen-
 • Kişisel Mod

Standart Mod

Veri Ağ Geçidinin (Gatewayin) bu sürümü, birden fazla kullanıcı için birden çok şirket içi veri kaynağıyla bağlantıya erişim izinlerini sağlar ve izinleri düzenler. Veriler, Power BI, Azure Analysis Services, Azure Logic Apps, Microsoft Flow, PowerApps vb. uygulamalarda kullanılabilir. Bu tür bir veri ağ geçidini kurarak birden çok veri kaynağına doğrudan bağlantı kurabilirsiniz. Bu veri ağ geçidi, birden çok kullanıcının birden çok veri kaynağına erişmesi gereken karmaşık senaryolar için önerilir.

Kişisel Mod

Şirket içi veri ağ geçidinin kişisel modu, farklı veri kaynaklarına bağlanmak için yalnızca bir kullanıcı tarafından kullanılmasına izin verir. Veri kaynaklarına yalnızca bir kişinin erişmesi gerektiğinde önerilir. Power BI kullanarak raporlar ve panolar oluşturmak için kullanıcı, erişim ayrıcalığını diğer kullanıcılarla paylaşamaz. Standart mod ne kadar önerilse de bazı bağlanılan veri kaynakları yalnızca Kişisel Mod’u desteklemektedir.

Power BI Veri Ağ Geçidi Kurulumu

Ağ geçidi uygulamasını yerel bir etki alanındaki herhangi bir sunucuya yükleyebilirsiniz. Tavsiye edilen, veri kaynağının bulunduğu yerel makinedir.

Ağ geçidinin yüklenmesi ile ilgili olarak önerilen ve minimum gereksinimler için buraya tıklayabilirsiniz.

 • Windows kimlik doğrulaması kullanmayı planlıyorsanız, ağ geçidini veri kaynakları ile aynı Active Directory ortamına üye olan bir bilgisayara yüklediğinizden emin olun.
 • İnternete bağlı olmayan, kapalı veya uyku modundaki bir bilgisayara (dizüstü bilgisayar gibi) ağ geçidi yüklemeyin. Ağ geçidi bu durumların hiçbirinde çalıştırılamaz.
 • Ağ geçidi kablosuz ağ kullanıyorsa performansı düşebilir.
 • Tek bir bilgisayara en çok iki ağ geçidi yükleyebilirsiniz: biri kişisel modda ve diğeri standart modda çalışır. Aynı bilgisayara aynı modda çalışan birden fazla ağ geçidi yükleyemezsiniz.

Veri Ağ Geçidini İndirme

Veri Ağ Geçidini indirme sayfasına gitmek için Power BI Portal’dan (app.powerbi.com) adresinden yararlanabilirsiniz:

Direkt olarak ilgili ağ geçidini indirme sayfasına gitmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

Veri Ağ Geçidinin Kurulumu

İlgili linklerden veri ağ geçidi kurulum dosyası indirildikten sonra dosya çalıştırılır.

Adım 1: Ağ geçidinin kurulum yeri seçilir ve kullanım koşullarını kabul etme tikine tıklanarak “Install” ifadesine tıklanır.

Maksimum bir dakika için temel kurulum yapılır.

 Adım 2: Veri Ağ Geçidi kullanacak & yönetecek ana hesaba ait e-mail ve şifre bilgileri girilir.

Adım 3: Yeni bir veri ağ geçidi oluşturmak üzere üstteki seçenek seçilir.

*Makinede mevcutta bulunan bir veri ağ geçidi var ise kurulumu başlatarak bu adımda ikinci seçeneği seçip ağ geçidiyle ilgili aksiyonları alabilirsiniz.

Adım 4: İlgili veri ağ geçidinin kimlik bilgileri girilir. Bu ağ geçidinin ismi, ağ geçidini onarırken ihtiyaç duyulan şifre girilir.

Bu işlemlerden Veri Ağ Geçidi kullanıma hazır hale gelir ve app.powerbi.com adresinde bulunabilir.

Diğer yazılarımıza da göz atmak isterseniz buradan başlayabilirsiniz. Başka bir yazımızda görüşmek dileğiyle.

Good game well played.

Veri Ağ Geçidi (Gateway) sekmeleri oluşturun ve çalıştıklarını kontrol edin

Merhaba BI Fanları,

Bu yazımızda veri ağ geçidi yazımızın devamı niteliğinde olacak kurulan veri ağ geçidindeki parçaları inceleyeceğiz ve çalıştığından emin olacağız.

Veri ağ geçidi kurulduktan sonra açılan pencerede ilgili ağ geçidine özel 6 sekme bulunmaktadır:

 • Status
 • Service Settings
 • Diagnostics
 • Network
 • Connectors
 • Recovery Keys

1- Status

Durum sekmesi, veri ağ geçidinin mevcuttaki durumunu gösterir: Veri ağ geçidinin adı, versiyonu, çalışır durumda olup olmadığı bilgisi.

2- Service Settings

Veri ağ geçidini resetleme ve hizmet hesabını değiştirme seçenekleri bu sekmede bulunur.

Şirket içi veri ağ geçidi, Windows hizmeti oturum açma kimlik bilgileri için NT SERVICEPBIEgwService kullanacak şekilde yapılandırılmıştır. Ağ geçidini kurduğunuz makine bağlamında, hesabın varsayılan olarak hizmet olarak oturum açma hakkı vardır. Kurulumda otomatik olarak sağlanan bu özellikle ekstra bir kimlik doğrulama gerekmez.

Bu hizmet hesabı, şirket içi veri kaynaklarına bağlanmak için kullanılan hesap değildir. Bulut hizmetlerinde oturum açtığınız iş veya okul hesabı da değildir.

Bu hizmet için varsayılan hesap NT SERVICE PBIEgwService şeklindedir. Bu hesabı özel olarak değiştirilmek istenirse Windows Server Active Directory etki alanınızdaki bir etki alanı kullanıcı hesabıyla (DOMAIN/testaccount) değiştirilebilir veya parolayı değiştirmek zorunda kalmamak için bir yönetilen hizmet hesabı kullanılabilir.

3- Diagnostics

Veri ağ geçidiyle ilgili bütün günlük bilgilerin alınabileceği alandır. İstendiği takdirde ektra günlük bilgileri ekleme seçeneği de buradadır. Bu alanda ayrıca ağ geçidinin portlara bağlanma testleri de yapılır.

Ağ geçidi, ağ bağlantı noktaları testini çalıştırdığında, Hizmet Veriyolundan bir bağlantı noktası ve sunucu listesi alır ve ardından hepsine bağlanmaya çalışır. Yeni test başlat bağlantısı yeniden göründüğünde, ağ bağlantı noktaları testi bitmiştir.

Testin özet sonucu “Tamamlandı (Başarılı)” veya “Tamamlandı (Başarısız)” şeklindedir. Test başarılı olursa, ağ geçidiniz gerekli tüm bağlantı noktalarına bağlanır. Test başarısız olduysa, ağ ortamınız gerekli bağlantı noktalarını ve sunucuları engellemiş olabilir.

4- Network

HTTPS modu otomatik olarak açık gelir. Bu özellik bu sekmedeki ayardan kapatılabilir. Önerilen, bu modun açık olmasıdır.

5-Connectors

Power BI üzerinde kurulan custom connector için (özel veri bağlantıları için) dosya yolunun belirtildiği alandır. Özel veri bağlantıları, Power BI’da varsayılan olarak bağlantı bulunmayan kaynaklara bağlantı yapmayı sağlayan bağlayıcılardır. Veri ağ geçidinin bu veri kaynağı bağlantıları için de çalışabilmesi için dosya uzantısının doğru olarak girilmesi gerekmektedir.

6-Recovery Keys

Veri ağ geçidi kurulurken kurtarma anahtarı yerine yenisini girme alanıdır.

Veri Ağ Geçidinin Çalıştığından Emin Olma

 • Çeşitli durumlardan dolayı lokal makineniz ulaşılamaz olmuş olabilir. Bu durumların başında makinenin resetlenmesi ve internet bağlantısındaki fazla çöküş veya kopuk olması gelir. Bu işlemlerin ardından ağ geçidinin yeniden başlatılması gerekir. Bu işlem için makinede On-Premises Data Gateway uygulamasını çalıştırıp bu ağ geçidini kullanan e-mail ve şifreyi girmeniz yeterlidir.

 • Ağ geçidinde aşağıdaki görsele benzer olarak ağ geçidinin adını ve kullanıma hazır olduğu ifadesinin gözükmesi gerekmektedir. Üst taraftaki ekranı görüyorsanız sign in olarak bu ekrana erişebilirsiniz.

Bir sonraki yazımızda Power BI Service’de ağ geçidi ayarlarını nasıl yapacağımızdan bahsedeceğiz. O yazımıza kadar görüşmek üzere.

Good game well played.