Skip to content

Stream ‘i Video Eğitim Platformu Olarak Kullanmak

Stream ‘i Video Eğitim Platformu Olarak Kullanmak

Genellikle eğitim departmanlarının sıklıkla ihtiyaç duyduğu video eğitim portali, temel anlamda Stream kullanılarak yönetilebilir. Özellikle uzaktan çalışma modelinde video eğitimler ön plana çıkmakta. Stream üzerine videolar yüklendikten sonra eğitim süreçleri hızla başlatılabilir. Office365’in sunduğu birçok ürün ve hizmet mevcut. Görev takibi için Planner, raporlama için Power BI, mobil uygulamalar için Power Apps ürünleri kullanılabilir ve tüm bu ürünler Teams çatısı altında toplanabilir.

Stream ile Eğitim Platformu Oluşturma

Eğitim Platformu oluşturmak için Stream içerisinde farklı ekipler ya da farklı kategoriler altında videolar eklenebilir. Personel gelişimi, teknik eğitimler gibi farklı konulardaki eğitimleri online yönetmek mümkün.

Video eğitim platformunda edinilen bilgiyi ölçmek için Forms ile entegre çalıştırılabilir. İstenilen videolara Forms anketleri eklenerek kullanıcılardan yanıt toplanabilir. Seçilen videonun, istenilen saniyesine Forms anketi eklenebilir.

Stream Videosuna Forms Ekleme

NOT: portal.office.com sayfası içerisinden Stream’i açabilirsiniz.

İçeriğim menüsünde Videolar’ın içerisinden Video seçilir. Etkileşim sekmesinde +Yeni Ekle seçilir.

Hazırlanan Forms anketinin linki ve ismi  bu ekranda yazılır ve videoda görüntülenmesi istenen saniye belirtilerek konumlandırılır.

Stream Time Line

Forms Linki

Anket linki formun düzenleme ekranında Paylaş butonunun altında yer almaktadır.

Forms

Forms entegrasyonu olan diğer ürünleri öğrenmek için MS Forms Tüm Platformlarla Entegre yazısına göz atabilirsiniz.

MS Stream’in tanıtım sayfasını incelemek için linke tıklayınız.