Skip to content

SATIRLARISAR İşlevi – WRAPROWS Function

SATIRLARISAR İşlevi – WRAPROWS Function

SATIRLARISAR işlevi – WRAPROWS Function

Microsoft 365 için Excel Mac’te Microsoft 365 için Excel Web için Excel

Belirtilen sayıda öğeden sonra sağlanan vektörü satırlarla kaydırır.

Söz Dizimi

=SATIRLARISAR(vektör;sarma_sayısı;[şununla_doldur])

SATIRLARISAR işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler vardır:

 • vektör
  Kaydırmak için vektör veya başvuru.
 • sarma_sayısı
  Her satır için en fazla değer sayısı.
 • şununla_doldur
  Doldurulacak değer. Varsayılan #YOK’tur.
Açıklamalar

Vektör öğeleri satıra göre 2 boyutlu bir diziye yerleştirilir. Her satırda wrap_count vardır. Yeterli öğe yoksa satır, pad_with ile doldurulur. wrap_count ı vektördeki öğelerin sayısından büyük veya eşitse, o zaman vektör, işlevin sonucu olarak basitçe döndürülür.

Hatalar
 • Vektör tek boyutlu bir dizi olmadığında Excel bir #DEĞER hatası döndürür.
 • Excel, sarma_sayısı 1’den büyük olduğunda veya tam sayı olmadığında bir #DEĞER döndürür.
Örnekler

Aşağıdaki tablodaki örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliklerini ayarlayabilirsiniz.

Örnek 1

Veri
A B C D E F G
Formüller
=SATIRLARISAR(A2:F2;3)

Örnek 2

Veri
A B C D E F G
Formüller
=SATIRLARISAR(A2:G2;3;”x”)