Pazarlamada Yükselen Trend E-posta İmzaları (E-BOOK)

Dijital çağın temelinde müşteri odaklı olmak için insan odaklı yaklaşımı kültürlerinin temeline yerleştirmek ve bu bakış açısıyla hareket etmek gerekli. Bu iletişim süreçlerinin de temelinde yatan bir konu haline geldi. Daha verimli, etkili ve sürdürülebilir iletişimin ilk adımı olarak görülebilir. Pazarlama iletişim stratejisini, toplumun ihtiyaçları üzerine kurmak ve fayda/değer sağlamak üzerine temellerini atmak gereklidir. Günümüz kurum ve firmaları müşteri odaklı olmanın yanı sıra “insan odaklı” stratejiler oluşturduğunda daha başarılı olaacaktır. Doğru hedef kitleye ulaşmada, marka bilinirliğini arttırmada ve pazarlama stratejilerini oluştururken iletişimi güçlü ve güvenilir kılmanın yollarında dijital araçların başarısı insanların ihtiyaçlarını anlayıp karşılayabilmekten geçiyor.

signandgo_imza_son

Start typing and press Enter to search

office insider ağustosmicrosoft lists cover
X