Skip to content

Yeni Nesil Şirketler 2021’de Önem Kazanacak

Yeni Nesil Şirketler 2021’de Önem Kazanacak

Pandeminin herkesi zorladığı uzaktan çalışma dünyasında startup’ların sergilediği performans dikkati hak ediyordu. Konuyu incelerken artık startup ya da yeni başlayan şirketlerle köklü yapılar arasında ayrımın daraldığını fark etmek zor olmadı. Bu durum yeni normale yanıt verebilen yeni nesil şirketler üzerinden değerlendirme yapmaya zorluyor ve startup yerine bu tanımlamayı kullanmamız gereken günlere girdiğimiz anlaşılıyor. PEAKUP bu değişimi gösteren iyi bir örnek.

Pandemi sürecinin dijitalleşme ve daha spesifik olarak e-ticarette yarattığı sıçrama yakından takip ediliyor. Ancak pandemi döneminin zorladığı yeni iş modellerinin büyük ve küçük şirketlere eşit yaşama şansı sunan bir ortam yaratmasıyla birlikte startup dünyasının dijitalleşmenin zorunlu olduğu bu yeni normalden nasıl etkilendiğine bakmak gerekiyor. Uzaktan çalışmanın damgasını vurduğu bu yeni normalde görece küçük ekipleri ve çevik çalışma metodolojileriyle dikkat çeken bu şirketleri artık startup olarak değil ya da scale-up olarak değil yeni nesil şirketler olarak adlandırmak gerekiyor.

Eski normali ardımızda bırakıyoruz

Büyük şirketler eski normallerinin konfor alanından, planlarının çok ötesinde hızlarda koparken eski normalleri yani geleneksel şirket alışkanlıklarının yükleri sırtlarında yumurta küfesi gibi duruyor. Sadece bir yıl öncesine kadar “gözünü telefon ekranından ayırmayan nesil” olmakla eleştirilen gençlerle bugün aynı hayata adapte olmaya çalışan yaşlılar bu konuda iyi bir analoji oluşturuyor. Ben dahil, konuşmadan önce mikrofonunu açmayı unutan bu yaşlı kuşak, yetersiz webcam’leri ve yanlış ışıklarıyla ucuz filmleri aratmayacak halleriyle gençlerin yerlisi olduğu bu dünyada var olmaya çalışıyor. O zaman, geleceği anlamak için gençlerin şu anda kat ettiği mesafeyi ölçmekte yarar var. Bunu yaparken de, bir liste üzerinden herkesin ne yaptığını alt alta yazmak yerine birkaç örneğin işini nasıl yaptığını analiz etmek daha iyi bir yöntem olarak görünüyor.

Dijital dünyanın yeni iş modellerine geçiş başladı

Dijital dünyanın iş modellerinin özeti olan, bir iş fikrini yazılıma dönüştürerek dijitalleştirme ve daha sonra bunun ileri versiyonlarını oluşturarak kopyalarının sürekli bir adım önünde yer alma, buradaki başarılı şirketlerin ortak özelliği. Zaten öyle de olmak zorunda çünkü aksi takdirde, yer çekiminin yani sıradanlık kıskacının etkisiyle yere çakılmaları kaçınılmaz. Versiyonlamanın gereklerini yerine getiren yeni nesil şirketlerden biri PEAKUP oldu. Buradaki versiyonlama, reel sektörde gördüğümüzün ötesine geçen bir yaklaşım. Bu, reel sektörde ya da sanayide, otomotiv sanayicilerinin koronavirüs testlerinde numune alırken yaşanan riski azaltan negatif basınçlı odalar üretmeleri ya da savunma sanayii şirketlerinin solunum cihazı üretmesinden farklı bir boyutu barındırıyor. Bu boyut, versiyonlamanın, pandemi gibi olağanüstü dönemler yaşanmadan da iş dinamiklerine en iyi yanıtı oluşturacak şekilde oluşturulması. PEAKUP’ın pratiğinde bu durum, şirketin ofisleri yeni normale adapte eden yeni IoT çözümü, NOVA IoT’de kendisini gösteriyor. PEAKUP’ın teknoloji laboratuvarında geliştirilen NOVA IoT platformu ofislerin yeni baştan dizayn edilmesine gerek kalmadan online ve offline entegrasyonuyla yeni normale uyum göstermesini sağlıyor. Ancak bahsettiğim çözümleri versiyonlama özelliği NOVA IoT platformundan ibaret değil.

Bu çözümü geliştiren PEAKUP teknoloji laboratuarı, daha önce de dijital işyeri platformu Velocity, dijital imza uygulaması Sign&Go ve siber güvenlik çözümü PassGate gibi ürünleriyle geleceğin ofisleri için teknoloji geliştirirken NOVA IoT’nin ardından tüm bu ürünleri aynı platform altına entegre ederek uçtan uca bir süreç yönetimi platformu sunmuş oluyor. Uçtan uca süreçler inşa edebilmek dijital işletme yönetiminde, pandeminin ardından daha da önem kazanacak kilit bir faktör. Tüketiciye dokunan B2C tarafta lojistik tarafı aksayan e-ticaret uygulamalarının veya kurumsal tarafta dijital imzaya tam olarak geçilemediği için onay süreçlerinde sorunlar yaşayan uzaktan çalışma sistemlerinin varlığı, operasyonun başarısı için sürecin bütününün uçtan uca sürtünmesiz işleyecek şekilde tasarlanmasının önemine işaret ediyor. Tabii üretilen çözümün, ortadan kalkmayacak bir ihtiyacı karşılaması da aynı derecede zorunlu.

 

“iş gücünün yaklaşık yüzde 30’u evden çalışacak”

PEAKUP COO’SU KADIR CAN TOPRAKÇI, “Tüm dünyada 2021 yılı sonuna kadar iş gücünün yaklaşık yüzde 30’unun haftada birkaç
gün evden çalışacağı tahmini yapılıyor. Şu anda bu oran yüzde 3,6. Dışarıdan çalışan bir kişinin işverene sağladığı tasarruf yıllık, otalama 11 bin dolar civarında. Ofis düzeninden vazgeçmeyenlerin pandemi kurallarına uygun olarak ofislerini yeniden dizayn etmesi şart. Bu da işletmeler için ekstra masraf anlamına geliyor” şeklinde konuşuyor ve hayata geçirdikleri IoT platformu NOVA’nın, pandemi normları doğrultusunda teması minimize ederek ofisleri daha güvenli bir ortama dönüştürmenin yanında verimliliği ve tasarrufu artırdığını ekliyor. Bu, görünen bir ihtiyaç karşısında çevik metodolojiyle hızlı çözüm üretmekle sınırlı değil; iş modeline ve algoritmaya odaklı bir süreç tasarımı yaklaşımının farklı durumlara uyarlanması söz konusu. Şirketteki genç
ve agresif ekipler, şirketin üretimden satışa kadar bütün süreçlerini aynı şekilde yeni normallere uyarlıyor. “İşleri oluruna bırakmazsak başarılı olacağımızı biliyoruz” ve “şirketleri geleceğe hazırlayacak çözümleri geliştiriyoruz” sözleri, şirketin içindeki çevik ve agresif yapının ilk anda dikkat çeken sloganları. Bu durum şirketin tepesindeki analiz yeteneğiyle birleştiğinde ortaya, 500 müşteriyi tatmin eden güçlü sonuçlar çıkıyor.

 

Ofislerde temas noktaları Nova ile minimalize edilecek

PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı iş sürekliliğinin ve çalışan sağlığının korunması için ofise dönüşte alışageldiğimiz pek çok sürecin yeniden tanımlanacağına ilişkin sözleri, bu analiz yeteneğini ortaya koyuyor. Ahmet Toprakçı “Pek çok sektörde çalışanların tümünün uzaktan çalışmaya geçmesi henüz mümkün değil. Şu bir gerçek ki pandemi döneminde de pek çok şirket büyük oranda uzaktan çalışmaya geçse de ofislerde dönüşümlü çalışmaya devam eden ekipler oldu. Yeni normale geçtiğimiz bu dönemde ya da sonrasında ofislerde eş zamanlı çalışanlar azalsa da ofislerde çalışmaya devam edeceğiz. Çalışanlarımızın ve gerekli durumlarda dışarıdan gelecek ziyaretçilerin sağlıklarını korumak için sosyal mesafe başta olmak üzere pek çok önlem alınmakla birlikte, iş sürekliliğinin de sağlanması için gerekli akıllı teknolojiler ve dijital alt yapıların kurulması çok önemli.’’

NOVA, OFISE GIRIŞTEN ITIBAREN yönetimi ele alıyor ve fiziksel teması azaltıyor. Geleneksel uygulamada herkesin dokunduğu kapı koluna, klima kumandasına ya da aydınlatma düğmesine dokunmak gerekmiyor. Parmak iziyle kapı açma da dahil olmak üzere tüm bunları cep telefonu ya da bilgisayar ekranından tek tuşla yapılabilir hale getiren NOVA ile, ateş ölçümü de temassız olarak yapılıyor ve riskli bulunan kişi ofise giriş yapamıyor. Ayrıca gün içinde ofiste ateşi yükselen bir kişi mekan içindeki ısı algılayıcılar sayesinde tespit edilebiliyor ve ofisin hangi bölgelerinde dolaştığı, kimlere temas ettiği sistem üzerinden bulunarak, uyarı ve yönlendirme sistemleri devreye giriyor.

Nova ile havadaki değişimler analiz edilebilecek

NOVA, havadaki tüm değişimleri analiz ederek herhangi bir olumsuz durumda sisteme bildirimler gönderiyor.

Geleneksel havalandırma sistemlerinin ortamın sıcaklığını ölçüp, otomatik açılıp kapanması dışında bir fonksiyonu bulunmuyor. NOVA, bunlara ek olarak, yeterli aydınlatmanın olması, karbondioksit ve benzeri gazların ortamdaki yoğunluğu, hava akışı gibi koşullara göre ortamı izleyerek, en uygun koşullara getirilmesi için otomatik bir sistem yönetimi sunuyor. Sistem açma-kapama kararlarını tanımlanabilecek şartlara göre kendi verebiliyor. Metrekareye düşen insan sayısını tespit ederek, kalabalığın yoğunlaştığı bölgeyi uyarıyor. Risk durumunda tüm ofisin kapatılması yerine yalnızca belli kişilerin karantinaya alınmasında belirleyici rol oynuyor. Riskli kişinin temas ettiği kişileri analiz ederek rapor halinde sunan NOVA, takibin en güvenli ve ileri hali.

Toplantı odalarının kontrolü Nova’da

NOVA, toplantı odalarına yerleştirilen cihazlar sayesinde, tıpkı
ofis genelinde olduğu gibi hava kalitesi, insan yoğunluğu ve zaman kullanımı ölçüyor ve odaların rezervasyonunu sosyal mesafe kurallarına göre düzenliyor. Toplantı odalarına risk oluşturacak yoğunlukta kişi girmesi NOVA tarafından denetlenirken, mobil uygulama aracılığıyla toplantı notlarına ve toplantının performansına ilişkin çeşitli istatistiklere ulaşmak mümkün hale geliyor.

Bunların tümü, süreçlerin dijital olanakları kullanarak uçtan uca tasarlanması ve bunu sağlayacak şekilde yazılıma hakim olunmasını sağlayan dijital işletme yaklaşımının sonuçları. Startup’lar genellikle teknoloji olmak üzere bir alanda çok iyi olmakla birlikte kendi yaptıkları iş dışında birikimi olmayan yapılar olarak tanımlanıyordu. PEAKUP örneği, bunun bir adımdan fazla ilerisine geçildiğini gösteriyor. İş modeli odağı, daha da ileri gitmeye olanak tanıyor ve bu rastllantısal olarak ortaya çıkmış bir durum değil, bilinçli bir yaklaşım. Bu yaklaşım, NOVA IoT’nin ofis dışına çıkarılması planlarına da güven duyulmasını sağlıyor.

İş yerleri için dijitalleşme süreçleri hızlanacak

CEO Ahmet Toprakçı, “Dijitalleşme sürecinin hızlanmasında ve doğru uygulamasında çiftçilerin bu sürece adapte edilmeleri, kolayca alışmalarını ve kullanmalarını sağlamak en başta atılması gereken adımlardan biri.
Tarım ve hayvancılıkta artan teleflerin önüne geçebilmeye yardımcı olacak şekilde çiftlik IoT platformu olarak kullanılabilecek NOVA platformu ile kümesler ve benzeri yetiştirme alanlarında ısı, sıcaklık, ışık miktarı, rüzgar
hızı ve karbondioksit gibi farklı çevresel veriler toplanarak anlık analizler yapılmasını sağlıyoruz. Günün sonunda NOVA IoT Platformu ile tavuk üreticilerinin ve aynı zincir içerisinde yer alan yumurta, et ve benzeri sektörlerin kalite standartlarının geliştirilmesi, artan süreç verimliliği, azalan enerji kayıpları, işçilik maliyetlerinin düşürülmesi ve canlı hayvanlarda stres, hastalık ve teleflerin azaltılması gibi süreçler üzerinde olumlu sonuçlar elde ediliyor” diyor.

Uç noktalarda anlık işleme yapan mikro-işlemcili devre tasarımları ve tüm donanımlar PEAKUP Ar-Ge merkezi içindeki mühendisler tarafından geliştiriliyor. Bulut teknolojileri ve yapay zekaya eşlik eden ileri düzey analitik altyapısı ile onlarca farklı lokasyondaki izleme alanları uzaktan yönetilebiliyor. Farklı alanlardaki iş birikimi ve kodlama ile bu alanlara yönelik doğru çözümlerin geliştirilebilmesi etkileyici.

Kurumsal ve bireysel pazarlar arasındaki farklar ve PEAKUP’ın global şirketlere de çözüm ürettiğini not düşerek, Türkiye’deki yeni nesil şirketlerin bir sonraki adımının çözümlerini bütün dünyaya sunmasının bir sonraki adım olması gerektiğini vurgulamak için Buddy.ai örneği önem taşıyor. Dünyanın geleceğini şekillendirecek PEAKUP gibi yeni nesil şirketlerin, çözümlerini, Türkiye ekonomisinin 100 katından büyük olan dünya için geliştirmesi, Türkiye’de de bir San Francisco inşa etmek değerinde olacak.