Skip to content

Windows Azure Active Directory Module for Windows Powershell-Part 2

Windows Azure Active Directory Module for Windows Powershell-Part 2

Windows Azure Active Directory Module for Windows Powershell ile Office 365’e bağlanmak

Windows Azure Active Directory Module for Windows Powershell ile Office 365 platfomuna bağlanmak için kullanılması gereken komutlar adım adım aktarılacaktır.

Şekildeki arayüzde “Connect-MsolService” komutu ile Office 365 Admin Center’a bağlanma işlemi gerçekleştirilecekir. Office 365 Admin Center’a bağlanırken kullanıclacak kullanıcı hesap bilgisinin girileceği “Enter Credentials” arayüzü açılacaktır. Buraya global administrator yetkisine sahip bir kullanıcı hesabı ile girilmesi durumunda Powershell’de Office 365 yönetimine dair birçok işleminde yapılmasına imkan sağlanacaktır.


Azure Active Directory Module Powershell ile sınırsız çalışabilmek adına ve her komutun stabil çalışması adına “Set-ExecutionPolicy Unrestricted” komutu çalıştırılmalı ve onaylanmalıdır.


Windows Azure Active Directory Module for Powershell ile komutların kullanımı ile ilgili “Get-Help” komutu çalıştırılmalıdır. “Get-Help” komutundan sonra hangi komut hakkında bilgi alınmak isteniliyorsa onun yazılması gerekmektedir. Şekildeki örnekte “New-MsolUser” komutuna dair bilgi alınmak istenilmiştir. Hatta bu komutun nasıl kullanılacağına dair örneklerin görüntülenmesi istenilmektedir. “-Example” parametresi kullanılmadığı durumlarda komut ile ilgili tüm detaylar listelenecektir.


Powershell komutları ile Office 365 Admin Center’a bağlanmak dışında Office 365 Servislerinden olan Exchange Online’a da bağlantı sağlanarak ilgili komutların çalıştırılması ile Exchange Online servisi de yönetilebilmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi Windows Azure Active Directory Module for Powershell ile Exchange Online servisinin yönetimi mümkündür. Şekildeki arayüzde Exchange Online servisine bağlanmak için kullanılması gereken komut görülmektedir. Bu komutun kullanılması ile beraber Exchange Online’a bağlanmak için kullanılacak yetkili bir kullanıcının hesap bilgileri istenilmektedir. Gerekli bilgilerin girilmesi ile bağlantı sağlanacaktır.


Gerekli bağlantı komutları ile aslında bir session açılma işlemi gerçekleşmiştir. Bu sessiona ilgili komutların import edilmesi için de aşağıdaki komut kullanılmalıdır.


Office 365 ortamına bağlantının sağlanması ve aynı zamanda Exchange Online için gerekli session açma işleminin tamamlanmasının ardından powershell komutları ile gerek Office 365 gerekse de Exchange Online servisinin yönetimi gerçekleştirilebilir. Bundan sonra konfigürasyon için ne yapılacak ise onun için gerekli komutların çalıştırılması olacaktır.