Skip to content

Windows Azure Active Directory Module for Powershell ile Office 365 Kullanıcılarının Yönetimi-Part 2

Windows Azure Active Directory Module for Powershell ile Office 365 Kullanıcılarının Yönetimi-Part 2

Remove User

Kullanıcıların Office 365 platformundan powershell komutları ile silinmek istenilmesi durumunda Remove-MsolUser komutu kullanılmalıdır. Bu komut ile kullanıcı, kullanıcıya ait lisans ve kullanıcı verileri soft olarak silinecektir. Silme işlemiminin herhangi bir onay işlemi gerektirmeden gerçekleştirilmesi için aşağıdaki şablon kullanılacaktır.

Remove-MsolUser -UserPrincipalName username@domainname –Force

Komutta yer alan –Force parametresi kullanıcının silinmesi sırasında herhangi bir onay istemeden silme işlemini gerçekleştirmek içindir.

Şekildeki arayüzde örnek komut yer almaktadır.

Remove-MsolUser –UserPrincipalName [email protected] –Force


“Remove-MsolUser” çalıştırılmasından soft olarak silinen kullanıcının Office 365 Admin Center’da “Deleted Users” başlığı altından gözlemlemek mümkündür.


Varsayılanda silinen kullanıcı hesapları “Deleted Users” başlığı altında (Recycle bin)’de toplamda 30 gün boyunca tutulur. Kullanıcıalrın kalıcı olarak silinmesinin istenilmesi durumunda silinen kullanıcının aynı zamanda Recycle Bin’den de silinmesi gerekmektedir. Bunun için –RemoveFromRecycleBin komutu kullanılacaktır. Bu şekilde silme işlemine de hard delete denilmektedir. Böylelikle kullanıcı kalıcı olarak silinmiş olunacaktır. Bunun için aşağıdaki komut şablonu kullanılmalıdır;

Remove-MsolUser -UserPrincipalName username@domainname –RemoveFromRecycleBin

Şekildeki arayüzde kullanılan komut ile “[email protected]” kullanıcının Recycle Bin’den silinme işlemi gerçekleştirilir.


Yukarıdaki komutun çalıştırılması ile beraber kullanıcının Office 365 Admin Center’dan kalıcı olarak silindiği görülmektedir. Haliyle kullanıcı “Deleted Users” başlığı altında artık gözlemlenememektedir.


Restore Users

Firmaların sıklıkla karşılaştıkları durumlardan birisi olan silinen kullanıcının geri getirilme işlemi powershell komutları ile de yapılmaktadır. Bilindiği üzere Office 365 platformunda silinen kullanıcının 30 gün boyunca tutulması ve istenilmesi durumunda geri getirilmesi mümkündür. Bunun için powershell tarafından kullanılması gereken komut şablonu aşağıda yer almaktadır.

Restore-MsolUser –UserPrincipalName userprincipalnameofusertorestore

Ancak öncesinde silinen kullanıcıların kimler olduğunu gözlemlemek için “Get-MsolUser –ReturnDeletedUsers” komutu kullanılır. Aşağıdaki örnekte de görüldüğü üzere “[email protected]” kullanıcısı silinen kullanıcılar bölümünde soft delete olarak yer almaktadır. Silinen “Melisa2 MacBeth” kullanıcısının geri getirilmesi için ise aşağıdaki komut çalıştırılacaktır.

Restore-MsolUser –UserPrincipalName [email protected]Silinen kullanıcının geri getirilme işleminden sonra kullanıcı, Office 365 Admin Center bölümündeki “Users” bölümündeki “Active Users” bölümünde gözlemlenecektir.