Skip to content

Sway Uygulaması & Kullanıcı Bazlı Lisanslama & Yönetici Kontrolü

Sway Uygulaması & Kullanıcı Bazlı Lisanslama & Yönetici Kontrolü

Agustos ayında GA (generally available) olan Sway uygulaması gerek iş gerekse de eğitim kanallarında dünya genelinde kullanılmaya başlandı. Microsoft tarafından birçok müşteri feedbackleri toplandı ve gelen feedbackler doğrultusunda ise Sway uygulamasına dair yetenekler arttırılmaya başlanıldı. Dijital ortamda online sunumlar hazırlanmasına ve gerek sosyal medyadan içerik kullanma gerekse de hazırlanan sunumların sosyal medyalarda yayınlamasını sağlayan Sway uygulamasına bir yetenek daha kazanıldı. Artık Sway uygulaması yöneticiler tarafından belirli çerçevelerde yönetilebilecek, kullanıcı bazında lisans ataması yapılarak kullanılabilecektir.

Sway ve Kullanıcı Bazlı Lisanslama

Sway uygulaması artık kullanıcı bazlı lisanslama modeline geçmiştir. Office 365 yöneticileri tarafından kullanıcılara Sway lisansları atanarak kullanılabilecektir. Böylelikle organizasyon bazlı olması dışında kuruluşlara daha fazla kontrol imkanı da sağlamaktadır. Bu sayede tüm kullanıcılarda açmak yerine pilot kullanıcılarda aktif edilip kullanılabilecektir. Örneğin firmadaki belirli kullanıcılarda açılıp onların tüm testleri yapmasından sonra organizyondaki diğer kullanıcıların kullanımına açılabilir. Sway uygulaması pasif olan kullanıcılar Office 365 App switcher ya da ana sayfada Sway uygulamasını görüntülemeyeceklerdir. Lisans atanan kullanıcılar ise uygulamaların olduğu bölümde ve ana sayfa da görebilecek ve Sway ile sunumlarını hazırlayabileceklerdir. Lisans atama işlemi Office 365 Admin panelinden yapılabileceği gibi Powershell komutları ile de yapılabilmektedir.

Eskiden tenant bazında Sway uygulaması atanan firmalarda otomatik olarak kullanıcı bazlı lisanslama modeline geçebileceklerilerdir. Sway lisanslarını yönetmek için ilgili kullanıcının üzerine gelinir ve “Edit” sekmesine tıklanır.


Edit sekmesinden sonra ilgili kullanıcı ile ilgili ayarların yer aldığı pencere açılacaktır. Burada “Licenses” sekmesine gelinir ve atanan lisansa tıklanarak detaylarının görüntülenmesi sağlanır. Şekilde de görüldüğü üzere E3 lisansının altındaki detaylar yani servisler gözlemlendiğinde Sway sekmesinin aktif ya da pasif edildiği kutucuk bulunur. Böylelikle Sway uygulaması kullanacak ya da kullanmayacak kullanıcılar kullanıcı bazlı lisanslama ile Office 365 Admin panelinden yönetilebilecektir.


Sway Ekle (Insert) Sekmesinin Yönetimi

Sway uygulamasının en önemli özelliklerinden biri de 3rd party uygulamalardan içeriklerin sunumlara eklenmesidir. Bunun için kullanıcılar Sway uygulamasında Ekle (Insert) sekmesine gelir işgili 3rd party uygulamalarına ait seçenekleri gözlemler. Şekilde de görüldüğü üzere burada OneDrive, Flickr, Bing, PicHit, YouTube, Twitter gibi seçenekler yer almaktadır. Böylelikle kullanıcılar bu uygulamalara bağlanarak buradaki içerikleri Sway sunumlarında kullanabileceklerdir.


Artık Sway uygulamasındaki “Ekle” sekmesindeki seçeneklerin kontrolü Office 365 Admin’leri tarafından yönetilebilmektedir. Organizasyon bazında ilgili 3rd party uygulamanın aktif ya da pasif edilmesi Office 365 Admin panelindeki “Service Settings” bmlümündeki “Sway” sekmesinden yapılır. “Add Content Sources” başlığında ilgili 3rd party uygulamalar görünmektedir. Bunlar Sway uygulamasının “Ekle” sekmesindeki uygulamalar olup, aktif ya da pasif edilme işlemi yandaki scroll sayesinde sağlanmaktadır.


Sway Uygulaması ve Health Dashboard

Office 365 uygulamasının kullanıcılara sunduğu hizmetlerin durumları “Service Health” bölümünden gözlemlenmektedir. Bu başlık altında Office 365 hizmetlerinin sağlıklı durumda olup olmadığında bilgi alınmaktadır. Hizmetlere ait sorunların olması durumunda ise gerekli detaylara erişime yine bu bölümden erişilebilinmektedir. Artık Sway uygulamasına ait durum bilgisine bu bölümden erişilebilinmektedir. Tarih bazlı uygulamanın sağlıklı çalışıp çalışmadığı ya da Microsoft mühendisleri tarafından çalışmanın olup olmadığı gibi bilgiler gözlemlenebilir. Böylelikle Sway uygulamasına ait servis raporlarına erişilecektir.