Skip to content

Son Kullanıcı için Office 365 Yazılım Yükleme Ayarları

Son Kullanıcı için Office 365 Yazılım Yükleme Ayarları

Birçok Office 365 planları içerisinde kullanıcılar için Office uygulamalarını 5 cihaza kurabilme hakkı yer almaktadır. Birçok iş süreçlerinde Office uygulamalarının dağıtımı otomatik hale getirilmiş merkezi olan EDT (Enterprise Deployement Toolkit)’ler ile yapılsa da bazı zaman kullanıcılar Office uygulamalarını yüklemek için Office 365 portallarından BYOD olarak kurabilmektedir.

Varsayılanda kullanıcılar Office 365 portallarından birden fazla Office uygulamalarını yükleyebilmektedir. Offfice sürümlerinden Office 2016 (PC ve MAC için), Office 2013 ve Office 2011 (Mac için) kullanıcıların yükleyebileceği sürümlerdir. Aynı zamanda InfoPath 2013, SharePoint Designer 2013 ve Skype for Business/Lync araçlarının da Office 365 portallarından kurulumu yapılabilmektedir.

Office kurulumları dışında Office uygulamaları ile güncelleştirmelerde son derece önemlidir. Office 2016 güncelleştirmelerinde varsayılanda yeni gelen güncelleştirme özelliklerinden her 4 ayda bir yapılan güncelleştirme kanalı olan Deferred channel kullanılmaktadır. (Güvenlik ile ilgili olan güncelleştirmeler ise aylık olarak yayınlanmaktadır.)

Office 365 planları ile gelen Office uygulamalarına ait varsayılanda gelen bu özellikler merkezi bir yerden değiştirilebilir. Böylelikle kurumlar kendilerine özgü bazı ayarları Office 365 Admin panellerinden yapabilmektedir. Örneğin firma olarak sadece Office 2016 versiyonunun Office 365 portallarından indirilmesi sağlanabilir. Böylelikle firma Office uygulamaları bakımından standart oluşturabilir. İstenirse de Office uygulamalarının yüklenmesi pasif hale getirilebilir. Aynı zamanda varsayılanda gelen Office 2016 uygulamaları ile ilgili güncelleştirme ayarlarında da Office 365 Admin panelinden yapılandırılabilir. Bunun için Office 365 Admin panelinden “Settings” bölümüne gelinir. Buradaki “Apps” bölüünden “Office software download settings” bölümüne gelinir.

Aşağıdaki arayüzde de görüldüğü üzere Office 2016 uygulaması, güncelleştirmesi, ek özelliklerden InfoPath 2013 ve SharePoint Designer 2013′ün, Office 2013 ‘ün ve içerisindeki ek özelliklerin, aynı zamanda Spftware for Mac bölümünden de Mac için Office 2016′nın ve Lync for Mac 2011′in aktif ya da pasif olması ile ilgili ayarlar yapılandırılabilir.