Skip to content

Powershell v5.0 ile Class Kullanımı – Part 2

Powershell v5.0 ile Class Kullanımı – Part 2

Yazımızın ikinci serisi ile devam ediyoruz. Class yapısını detaylı bir şekilde incelemeye devam edelim. Şimdi ise Class yapısı içerisin de Enum (Enumarator) kullanacağız fakat önce yapısından bahsedelim.

Enum (Enumaration) Nedir ?

Bu yapı yazılım dilinde enum, enumaration ya da enum sabitleri olarak adlandırılır. Değişkenlerin alabileceği değerlerin sabit (belli) olduğu durumlarda programı daha okunabilir hale getirmek için kullanılır. Programda birçok değişkene tek tek sayısal değer vermek yerine “Enum” kullanılabilir. Özet olarak “enum” yapısı sayıları anlamlı şekilde isimlendirerek kullanabilmeye izin verir.

Bu yapıya her yazılım eğitimin de verilen örnek ile kolayca ilerleyelim. SehirPlakalari isimli Enum yapısı içerisinde birkaç sehir ve bunlara atanan sayısal değerler (Plaka Numarası) tanımlanabilir. Ben Istanbul’u çağırdığım zaman karşıma ilgili Plaka Numarasının gelmesini isteyebilirim. Enum yapısının içindeki tanımlamaları yaptıktan sonra Class yapısı içerisin de kullanmayı göreceğiz. Ama şimdi hemen Enum ( Enumaration) tanımlamasını yapalım.

Hatırlarsanız, Class tanımlarken keyword olarak” Class” kullanıyorduk. Enum ( Enumaration) tanımlarken keyword olarak “Enum” ve daha sonra EnumName şeklinde kullanacağınız.

Yukarıdaki örnek içerisin de SehirPlakaları adında bir Enum oluşturdum ve içerisine üyelerimi tanıttım. Şimdi artık yapmam gereken bu Enum listesi içerisinden istediğim değeri çağırarak çıkan sonucu görmek.

Enum yapısını çağırmak için, ” [EnumAdı]::Name ” şeklinde kullanmanız gerekiyor. Fakat bu şekilde çağırdığınız zaman ilgili seçilen karşınısındaki değere ( Örnek : Ankara seçtiğimiz zaman 6 değerinin gelmesini istiyoruz.) sahip olmanız için aşağıdaki şekilde kullanmanız gerekiyor.

Yukarıdaki örnek içerisin de [SehirPlakalari]::Ankara içerisindeki değere ulaşmak için Enum yapısı içerisindeki değeri çağırdık. [SehirPlakalari]::Ankara.Value__ şeklinde değeri ekrana döndürdük. Şimdi Enum yapısını Class içerisinde kullanımına geçelim. Basit bir Araba adında Class oluşturacağım ve bunun için de Model, Manufacturer, Year ve Color gibi nesneler tanımlaması yapacağım. Daha sonrasında burada Color nesnesini sabit değer alabileceğini varsayıp Enum yapısına çevirelim.

Yukarıda görüldüğü gibi, Class tanımlamasını yaptık. Şimdi burada Color nesnesini Enum yapısına dahil edelim.

Class ve Enum detaylarını yukarıdaki gibi görebilirsiniz. Bu kısımda dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var, bir önceki resim de “Color” nesnesinin veri tipi “String” olarak tanımlanmış durumdaydı. Fakat ben bu nesneyi Enum yapısı içerisine alarak veri tipi kısmına tanımlamış olduğum Enum adını yazmış bulunuyoruz.

Şimdi kullanım şekline geçelim hemen, Aşağıdaki görüldüğü gibi Class yaratmak için New-Object Cmdlet kullanarak Class adını yazdım ve “A” isimli değişkene atamış durumdayım. “A” değişkenini çağırdığım zaman karşıma Class içerisindeki objeleri görmekteyim.

“A” değişkenini Color object içerisine değer atarken yukarıdaki dikkat ettiyseniz “1” yazmış bulunmaktayım. Bu rakam bana Enum içerisin de karşına tanımladığım değere denk gelmektedir. Enum içerisin de “1” değerinin karşına geldiği kısım “Red” değeri olduğu için, artık Class içerisindeki objeye içerisine “Red” ataması gerçekleşecektir.

Bununla beraber artık ilgili objeye Enum dışında tanımlanmış herhangi bir değer atama şansını bulunmuyor. Aşağıdaki örnekte Enum içerisinde olmayan bir değeri ilgili objeye atamaya çalıştığınız da aldığımız hatayı görebilirsiniz.