Skip to content

Powershell ile PowerBI kullanarak Real Time Dashboard yaratılması – Part 1

Powershell ile PowerBI kullanarak Real Time Dashboard yaratılması – Part 1

Powershell ile PowerBI kullanabilmemiz için PowerBIPS adında Modülüne ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu Modül sayesinde, Powershell ile yaptığımız Monitoring için sorgulama sonuçlarını Microsoft PowerBI REST API kullanarak istediğimiz istekleri http üzerinden PowerBI içerisine gönderip anlık olarak verilerimizi takip edebiliriz.

Geçtiğimiz günlerde github üzerinden yayınlanan PowerBIPS Modulü içerisinde bulunan Cmdlet’ler sayesinde Powershell ile aldığınız sonuçları PowerBI üzerinde anlık olarak verilerini gönderebilir ve görüntüleyebilirsiniz. İlgili Powershell Modülüne ulaşmak için tıklayınız.

Powershell içerisine PowerBI Modülünün eklenmesi

Powershell Modülünü indirdikten sonra ilgili modül dosyalarının aktarılması gereken yeri “$Env:PSModulePath” değişkeni ile görebilirsiniz. Aşağıdaki örnekler ile işletim sistemindeki default olarak gelen Path adresleri listelenmiştir.

User bazında Powershell Modulü için;

  • %– USERPROFILE%DocumentsWindowsPowershellModulesPowerBIPS

Computer bazında Powershell Modülü için;

  • C:Windowssystem32WindowsPowerShellv1.0Modules

Computer bazında PowerBIPS ( PowerBI Powershell Module ) dosyalarını taşıdıktan sonra, Powershell Modülümüzün ulaşılabilir olup olmadığını hemen kontrol edelim.

PowerBIPS Modulü ile gelen komutları görmek için “Get-Command” cmdlet içerisine –Module parametresini gönderelim ve bu module ile gelen cmdlet listesine bakalım.

Yukarıdaki sonuçla PowerBIPS modulü ile kullanabileceğimiz cmdlet listesi karşımıza çıkmıştır. Şimdi bu cmdlet kısaca ne işe yarar ondan bahsedelim.

Cmdlet

Açıklaması

Add-PBITableRows Sonuçlarınızı veri kümeleri (datasets ) içerisine eklemenize yardımcı olur.
Clear-PBITableRows Veri Kümeleri ( Dataset) içerisindeki tüm satırları siler.
Get-PBIAuthToken PowerBI API’leri ile iletişim kurmak için gerekli olan kimlik bilgilerini alır.
Get-PBIDataSet Veri kümelerini çağrır ve içerisindeki tabloları görüntülemenize yardımcı olur.
New-PBIDataSet PowerBI içerisinde yeni bir veri kümesi oluşturulmasını sağlar
Out-PowerBI Powershell ile alınan sonuçları en kolay şekilde PowerBI içerisine aktarır
Test-PBIDataSet Gönderilen isme göre veri kümesi (dataset) olup olmadığını kontrol eder.
Update-PBITableSchema Veri kümeleri içerisndeki yapılandırmayı yeniyebilirsiniz.