Skip to content

Powershell Ile Office 365 Profil Resim Ile Nasıl Değiştirilir

Powershell Ile Office 365 Profil Resim Ile Nasıl Değiştirilir

Kurumsal firmaları kurumsal yapan şey aslında yapacağı veya yaptığı her işin, her hamlenin daha önceden belirlenmiş ilke ve kurallar dâhilinde yapıldığı bir şirkettir. Peki, bilişim sektöründe kurumsallaşmayı nasıl sağlayabiliriz.
Bu makalemizde ise sizlere Powershell ile Office 365 kullanan kullanıcıların profil resimlerini güncelleyerek, kendi hiyerarşimizi daha düzenli bir hale getirmiş olacağız.

Powershell komutumuzu çalıştırmadan önce bir takım ön hazırlıklar yapmamız gerekiyor, Bunlar aşağıdaki gibidir;

  • ProfilePhotoUpload – Pictures altında ilgili profil yapılacak resimleri ekledim. Resimde görüldüğü üzere hangi resmi hangi kullanıcıya eklemek istiyorsanız, o kişinin mail adresini ve resim uzandığını “jpg” olarak düzenlemeniz gerekir.


  • Aşağıdaki gibi bir “CSV” dosyası hazırlıyoruz. İlgili mail adreslerini ve resmi nereden alacaklarını gösteriyoruz.


Yukarıdaki iki gereksinimleri sağladıktan sonra ise Windows Powershell ISEprogramını Run as Administrator ile çalıştırıyoruz. İlk 5 adımda powershell’e bağlanıyoruz, Ardından aşağıdaki Script çalıştırıyoruz.


Script


Import-Module MSOnline
$O365Cred = Get-Credential
$O365Session = New-PSSession –ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/?proxymethod=rps -Credential $O365Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession $O365Session
Connect-MsolService –Credential $O365Cred

Import-csv C:ProfilePhotoUploadUserList.csv , % { Set-UserPhoto –Identity $_.username -PictureData ([System.IO.File]::ReadAllBytes($_.picture)) -Confirm:$false }

Script’imizi başarılı bir şekilde çalıştırdıktan sonra ilgili kişilere mail atarak yüklediğimiz profil resimlerini görüyor olacağız.


Görüldüğü üzere kime ve bilgi kısmındaki kullanıcıların profil resimleri istediğimiz gibi görünmektedir.