Skip to content

Powershell 5.0 ile Class Kullanımı – Part 3

Powershell 5.0 ile Class Kullanımı – Part 3

Yazımıza Powershell ile Class yapısı içerisinde Constructors ( Yapıcı Method) yapısının kullanımı ile devam ediyoruz. Makale serimizin birinci bölümünde bahsettiğimiz Constructors ( Yapıcı Method) yapısını Powershell içerisin de kullanımı göreceğiz.

Constructors yapısını anlamak için Makale Serimizin 1.bölümünde bulabilirsiniz. Birçok yazılım dilinde herhangi bir class’tan “new” anahtar sözcüğüyle yeni bir nesne oluşturulduğu anda çalışan metottur. Class’tan bir nesne oluştururken biz bunu “new” anahtar sözcüğü kullanarak yapmaktayız. Basit bir örnek verecek olursak; bizim Student adında bir class’ımız olduğunu varsayalım. Student Class’ından oluşturacağımız nesne “Student Std = new Student ();” şekilde kullanmaktayız. Buradan anladığımız her class için biz tanımlamasak da kesinlikle bir Constructor ( Yapıcı Method) vardır. İşte bu metoda varsayılan Constructor method olarak anılmaktadır.

Constructors yapısının özellikleri

  • Constructor oluşturulduğu zaman Class ismiyle aynı olmak zorundadır.
  • Constructor methodlar isteğe bağlı bir şekilde parametre alabilirler.
  • İstenilirse, bir class içerisinde birden fazla Constructor kullanılabilir. Herhangi
    bir sınır yoktur.

Neden Constructors kullanılır?

  • Constructor kullanarak oluşturulan objelere ilk değer atamaları yapabiliriz.
  • Class içerisine parametre haline getirerek objelere belli değerleri vermesi konusunda zorlanabilir.
  • Constructor ile obje oluşurken arka tarafta yapılacak isteğe bağlı işlemlerin uygulanması sağlanabilir.

Şimdi hemen “Employee” adında bir Powershell Class oluşturalım ve içerisinde “FirstName”,”LastName”,”Title”,”StartYear” objelerimizi yaratalım.

“Employee” adında class yaratıktan sonra, artık Class ismini [Employee] yazarak erişebilir durumdayız. Class içerisinden New methodunu çağırdığımız zaman arka tarafta Default Constructor devreye girerek objelerin yaratılmasını sağlayacaktır.

Class içerisinden objeleri Constructor sayesinde yaratıldı. Constructor içerisine hiçbir değer göndermedik. Kendi Constructors yazmaya sıra geldi. Burada önemli bir nokta var. Yazımızın başında belirttiğim gibi oluşturacağımız Constructor methodları Class adıyla aynı olmak zorundadır.

Class adı ve oluşturacağımız Constructor adını aynı yaptıktan sonra, parantez içerisinde bir “String” tipinden bir “$FirstName” adında değişkeni tanıtmış bulunuyorum. Bu değişken Constructor için bir parametre gönderebileceğimiz anlamına gelmektedir. Bu kısımda dikkatinizi çekmenizi istediğim bir nokta daha var. Süslü parantezler içerisn de “$this.FirstName” adında değişken kullanılmış ve bunun karşısına “$FirstName” atanmış durumdadır. Bu kısımdaki “$this” değişkeninin bizlere sağladığı özellik, Class içerisindeki nesnelere erişmemizi sağlıyor. Bu Constructor methodu kullandığımız zaman parametre olarak bizden “FirstName” isteyecektir. Bu değeri gönderdikten sonra Method içerisinde ne şekilde atamasını gerçekleştirdiysek obje yaratılması o şekilde olacaktır.

Yukarıda görüldüğü gibi [Employee]::New şeklinde yazıp çalıştırdığım zaman karşımıza Class içerisinde tanıtmış olduğumuz Constructor Methodumuz gelmiş durumdadır. Bununla beraber Constructor için tanımlamış olduğum “String” tipinde parametremi görüyorum. Açıklamamız gereken başka bir nokta ise, “Overload” kelimesi Türkçe olarak düşündüğümüz de “Aşırı Yük” anlamına denk geliyor. Herhangi bir class içerisin de aynı isimle constructor var ise bunlar overload edilerek farklı parametreler ile birden fazla tanımlanabiliyor. Bazen constructors aynı işi farklı parametreler ile yapabilirler.

Şimdi bunun kullanımı görelim.

[Employee]::New(“Engin”) olarak Constructor methodumu çalıştırdığım zaman gönderdiğim parametre sayesinde ilgili objeye ataması gerçekleşip obje yaratılmış durumdadır. Class içerisine yeni bir Constructor tanıtalım.

Tanımlamış olduğum Constructor’ları “[Employee]::New” yazarak methodları tekrar listeyelim.

Class içerisinde yazdığımız gibi tüm Constructors hepsini görüyorum ve farklı parametreler almaktalar. Şimdi Constructor çağıralım ve içerisinde iki adet parametre göndererek objemizin yaratılmasını sağlayalım.

Görüldüğü gibi, Constructor içerisine iki adet “String” tipinde parametre göndererek objelerimizin oluşturulmasını sağladık. Constructor yapısını Powershell Class içerisin de kullanımı inceledik.