Skip to content

PEAKUP iş hayatını kolaylaştırıyor / BT HABER

PEAKUP iş hayatını kolaylaştırıyor / BT HABER

2012 yılında kurulan Türk teknoloji şirketi PEAKUP, geliştirdiği yazılımla işletmelerin günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor. PEAKUP tarafından geliştirilen Velocity; kolektif yapısıyla çalışanların etkileşimini artırarak kurumlara verimlilik katmayı hedefliyor.

Bilgi ve belgelere ulaşmak, kurumlar için en zorlu süreçler arasında yer almakta. Yapılan araştırmalar, beyaz yakalı bir çalışanın e-posta içerisinde bilgi ve belge arama süresinin günlük ortalama 45 dakika olduğunu gösteriyor. Bu durum da İnsan Kaynakları departmanlarını kaygılandırıyor. Dijital iş yeri kavramının hayata geçirildiği günümüzde, kurum içi iletişim süreçlerinin tek platform üzerinden ve kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi önem kazanmakta..

Tüm dünyanın konuştuğu ‘’Dijital İş Yeri’’ kavramı, barındırdığı bulut hizmetleri, mobilite ve yapay zekâ uygulamaları ile coğrafi bariyerleri kaldırması ve bilgiye 7 gün 24 saat ulaşılmasını sağlaması açısından gittikçe daha fazla önem kazanmakta. Çalışan bağlılığının arttırılması, birlikte çalışma ve verimlilik açısından fark oluşturma, içerik/doküman yönetimi ve iş süreçlerini kolaylaştırma gibi süreçler de dijital iş yeri uygulamalarının önemli hedefleri arasında yer almakta.

Bilgi alışverişi, iş hayatını kolaylaştırıyor

Yapılan bir araştırmaya göre buluta yüklenen kurumsal verilerin yaklaşık yüzde 39’u dosya paylaşım uygulamalarıyla ilgili. Bu oran diğer tüm kategorilerden daha fazla. Diğer yandan paylaşılan belgelerin yüzde 35,7’si arasında büyük çoğunluğu (yüzde 71,4) kurum içi çalışanlar arasında gerçekleşiyor.

Tüm bu bilgiler kapsamında geliştirilen iletişim süreçlerini dijitalleştiren ve kullanımı en basit hale getiren bir intranet platformu olan Velocity, şirketlerin dijital dönüşümde en önemli yardımcılarından biri olacak. Çeşitli departmanların tek bir platform üzerinden şirket ile ilgili iletişim süreçlerini takip edebilmelerini sağlayan Velocity, çalışanlar arasındaki etkileşimi sürekli aktif hâle getirmeyi amaçlıyor. Anlık bilgi akışının hızlanmasını mümkün kılan ürün; profesyonel hayattaki performansı da arttırmış olacak.

Bilgi akışının çoklu mecralara dağılması, iletişim bütünlüğünü zorlaştırıyor

İletişim kopukluklarının ölçek bağımsız bütün şirketleri olumsuz etkilediğini belirten PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, Velocity’i dijital dönüşüm yolculuğunun önemli bir yardımcısı olarak tanımlıyor, “Hayatımıza giren yenilikçi teknolojiler, özel hayatımızı etkilediği kadar profesyonel hayatımızın da dönüşmesine sebep oluyor. Sosyal medya kanalları gibi mecraların her geçen gün artıyor olması, bilgi ve belge yönetiminin zorlaşmasını ortaya çıkarırken, kurumların iş yapış şekillerinin dönüşmesini gerektiriyor. Yapılan araştırmalar, beyaz yakalı bir çalışanın e-posta içerisinde, bilgi ve belge aramasının günlük olarak 45 dakika olduğunu gösteriyor. Diğer yandan e-posta ile paylaşılan bilginin güvenlik açısından takibi ve kontrolü da oldukça zor.

Kurumlara verimlilik katmak ve süreçleri kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz ürünümüz Velocity, farklı departmanların iletişim bütünlüğünü sağlıyor. Hızlı ve güvenli altyapısı ile çalışanların verimliliğini en üst düzeye çıkaran ürünümüz, ekipler arası çalışmayı basitleştirerek motivasyonu artırıyor. İhtiyaca uygun kullanım imkânı sunan Velocity, şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunda en büyük yardımcılarından biri oluyor” dedi.

Mutlu çalışanlar müşterilerin de mutlu olmasını sağlıyor

Velocity; çalışanlar arası sosyalleşmeyi, birbirleri arasındaki kesintisiz bilgi paylaşımını ve iş birliğini güçlendirmekte. Kesintisiz bilgi paylaşımına erişen çalışanlar, beklenmedik durumların önüne geçmekte. Bilgi kayıplarının engellenmesine olanak tanıyan Velocity, doğru bilginin en hızlı ve güvenli şekilde elde edilmesini sağlamakta. Tüm güvenlik açıklarına karşı tek bir platform üzerinden önlem alınmasını sağlayan ürün, iletişimi güçlendirmekte ve çalışanlar arası etkileşimi arttırmakta. Çalışan verimliliğini artıran ürün; sorunlara hızlı ve etkili çözümler üreterek müşteri memnuniyetini de üst seviyeye taşımış olacak.