Skip to content

Overview Azure Migrate – Part 2

Overview Azure Migrate – Part 2

Bir önceki yazımızda Azure Migrate hizmetini genel hatlarıyla aktarmaya çalıştım. Şimdi ise Azure Migrate hizmetinin nasıl çalıştığına biraz göz gezirelim. Öncelike preview olan bu hizmeti aktif hale getirmek için şu sayfa üzerinden gerekli formu doldurup tarafınıza onay gelmesini bekleyiniz.

Azure Migrate nasıl çalışır?

  • Portal içerisinde Azure Migrate bölümüne gelerek yeni bir projesi oluşturursunuz.
  • Azure Migrate, organizasyon içerisinde çalışan makineleriniz hakkında bilgi bulmak için Collector Appliance adı verilen On-Premises içerisine kurulan bir Virtual Appliance kullanır. Cihazı oluşturmak için kurulum dosyası olan Open Virtualization Appliance (.ova) formatında indirin ve kurum içinde bulunan vCenter sunucunuzda bir VM olarak içe aktarın.
  • vCenter sunucusunda en az Read-Only yetkilerine sahip bir hesap kullanarak VM’e bağlanın ve collector uygulamasını çalıştırın.
  • Collector Appliance, sanal sunucuların verilerini VMware PowerCLI cmdlet’lerini kullanarak toplar. Bu yapılan keşif agent ihtiyacı duymaz ve VMware Host makinelerine veya VM’lere hiçbir şey yüklememektedir. Toplanan veriler Core, RAM, diskler, disk boyutları ve network adapter gibi bilgilerini içerir. Ayrıca CPU’lar ve bellek kullanımı, disk IOPS ve ağ çıktısı (MBps) de dahil olmak üzere VM’ler için performans verileri toplar.
  • Toplanan bu veriler Azure Migrate projesine gönderilir. Azure portalında görüntüleyebilirsiniz.
  • Değerlendirme noktasında, VM’leri gruplar halinde topluyorsunuz. Örneğin, aynı uygulamayı çalıştıran VM’leri gruplayabilirsiniz. VM’leri vCenter’da etiketleme veya Azure portalı kullanarak gruplandırabilirsiniz.
  • Bir grup için bir değerlendirme yapınız. Değerlendirme tamamlandıktan sonra, portalda görüntüleyebilir veya Excel formatında indirebilirsiniz

Değerlendirmeler nasıl hesaplanır?

Bir değerlendirme yapılırken, Azure Migrate bir makinenin IaaS platformuna uygunluk analiziyle başlar devamında bunu performansa dayalı boyutlandırma ve son olarak aylık tahmini maliyetini izler. Yapılan analizde bir workload, bir önceki aşamayı geçerse yalnızca daha sonraki bir aşamaya geçer. Örneğin, bir makine Azure uygunluk kontrolünü geçemezse, Azure Migrate için uygunsuz olarak işaretlenir ve boyutlandırma / maliyet tahmini yapılmaz.

Azure uygunluk analizi

Taşıma yapmak istediğiniz VM’ler Azure gereksinimlerini ve sınırlamalarını karşılamalıdır. Örneğin, kurum içi bir VM disk 4 TB’dan fazla ise, Azure’de barındırılamaz. Uygunluk için gerekli olan kontroller tabloda özetlenmiştir.

Setting

Description

Compute: Boot type Taşınacak olan işletim sisteminin boot tipi UEFI değil, BIOS olmalıdır.
Compute: Cores Sunucuların core sayısı, bir Azure VM için desteklenen maksimum core sayısına (32) eşit olmalıdır (veya daha azdır). Performans geçmişi mevcutsa, Azure Migrate, karşılaştırma için kullanılan core tüketimini değerlendirir. Değerlendirme özelliklerinde bir konfor faktörü spesifikse, kullanılan çekirdek sayısı konfor faktörü ile çarpılır.
Compute: Memory Sunucuların bellek boyutu Azure tarafında desteklenen (448 GB ) için verilen maksimum bellek miktarına eşit olmalıdır (veya daha az olmalıdır).Performans geçmişi mevcutsa, Azure Migrate, karşılaştırma için kullanılan belleği değerlendirir.
Compute – OS

Desteklenen işletim sistemleri aşağıdaki gibidir.

Storage disk size Azure VM’lerin tek disk boyutumaksimum 4 TB (4096 GB) olmalıdır. Sunucuya bağlı disk sayısı OS diski de dahil olmak üzere 65 veya daha az olmalıdır.
Storage disk IOPS/throughput Sunucu tiplerine göre disk başı için belirli sınırlamalar getirir ( IOPS gibi. ) Azure Migrate, sadece Managed Disk yapısını desteklemektedir.
Networking Taşınacak sunucuya bağlı en fazla 32 veya daha az NIC’ye sahip olmalıdır.