... Skip to content

Office 365 OWA’dan Maili Dışa Aktarma İşlemi

Office 365 OWA’dan Maili Dışa Aktarma İşlemi

Bilindiği üzere Outlook uygulaması üzerinden maillerin dışa aktarma (export) işlemi kolay bir yöntem ile yapılırken Outlook Web App üzerinden bu işlemi gerçekleştirilebilineceği özellik maalesef bulunamıyor. Haliyle web ortamını kullanan bazı kullanıcıların maillerini export etmek istediklerinde alternatif yollar deneniyor. Kullanıcı maillerinin Outlook uygulamasına indirmek dışında Powershell komutları ile de maillerin OWA arayüzünden export etme işlemi gerçekleştirilebilir. Bunun için Technet Gallery’de yer alan hali hazırda script söz konusudur. Bu script temelde OWA’daki maillerin spesifik dosya içerisine .eml uzantılı olarak dışa aktarılmasını sağlar ve ilgili mail ya da mailleri bulurken de search folder kullanmaktadır.

Bu sriptin çalışması için Exchange Web Service Managed API 2.0 yüklenmelidir. Microsoft Download Center’dan bu paket indirilip yüklenebilir. Aksi takdirde script hata verecek ve bu paketi indirmenizi isteyen hata ekranı çıkaracaktır.

Ön gereksinimler dışında scripte bazı parametreler bulunmaktadır.Bunlar aşağıdaki gibidir:

  • Connect-OSCEXOWebService
  • New-OSCEXOSearchFolder
  • Get-OSCEXOSearchFolder
  • Export-OSCEXOEmailMessage

Scriptin çalışması için gereken temel adımlar aşağıdaki gibidir:

  • Windows Powershell çalıştırılır.
  • İlgili script Import-Module komutu ile içer aktarılır.
  • Dışa aktarılacak maillere sahip mail adresine bağlantı kurulması için Connect-OSCEXOWebService komutu kullanılır.
  • Search Folder oluşturularak dışa aktarılacak mailler filtrelenir ve burada tutulur. Bunun için New-OSCEXOSearchFolder komutu kullanılmalıdır.
  • İlgili Search Folder’da tutulan mailler Get-OSCEXOSearchFolder komutu ile getirilir ve Export-OSCEXOEmailMessage komutu ile de dışa aktarılır.

Yukarıda anlatılan adımları örnek ortamda anlatmak öncelikle Technet Gallery’den script indirilip, dosyaya aktarılır. Windows powershell açlarak dışa aktarılan dosya dizinine gidilir ve ilgili modül içe aktarılır. Bunun için aşağıdaki komut kullanılmalıdır.
Import-Module .ExportOSCEXOEmailMessage.psm1 

Dışa aktarılacak maillerin bulunduğu mail kutusuna bağlanılmalıdır. Bunun için aşağıdaki komut kullanılmalıdır. Aşağıdaki örnekte [email protected] mail kutusuna bağlanılmıştır. İlgili komut çalıştırıldıktan sonra mail kutusuna ait şifre girilmelidir.
Connect-OSCEXOWebService -Credential (Get-Credential [email protected]

Gerekli bağlantının sağlanmasının ardından istenilirse export etme işleminin nasıl yapılacağı gile ilgili bilgi alınabilir. Get-Help komutu ile export için gerekli olan ya da kullanılabilecek parametreler hakkında bilgi alınabilir.
Get-Help Export-OSCEXOEmailMessage -Full 

Dışa aktarılacak maillerin belirlenmesi ve bunların seach folder içerisinde tutulması gerekmektedir. Bunun için hangi maillerin dışa aktarılması gerektiği ve tutulacak olan search folder oluşturulur. Aşağıdaki örnekte konusu Çalışma Planı olan ve belirli tarih aralıklarındaki mailler “Subject contains ‘Çalışma planı'” adındaki Search Folder içerisinde yer almaktadır. Böylelikle ilgili mailler bir arada tutulmuş olur ve artık dışa aktarma işlemi gerçekleştirilebilir.
New-OSCEXOSearchFolder -DisplayName “Subject contains ‘Çalışma planı'” -Subject “Çalışma Planı” -StartDate “10/01/2016 12:00:00 AM” -EndDate “12/31/2016 12:00:00 PM”

Aşağıdaki komutta ise oluşturulan search folder içerisindeki maillerin dışa aktarma işlemi gerçekleştirilir. Mailler belirtilen dizine aktarılırken ilgili search folder’ın korunum korunmayacağı da belirlenebilir.
Get-OSCEXOSearchFolder -DisplayName “Subject contains ‘Çalışma Planı'” , Export-OSCEXOEmailMessage -Path C:Emails -KeepSearchFolder 

İstenilirse temporary search folder kullanılarak da ilgili maillerin export etme işlemi gerçekleştirilebilir.