Skip to content

Office 365 Install Toolkit

Office 365 Install Toolkit

Office 365 planlarının bazılarında bulunan Office uygulamalarının yüklenmesi BT ekipleri tarafından yapılmalıdır. Bu noktada BT ekipleri çoğu zaman Group policy ya da EDT (Enterprise Deployement Tool) araçları kullanmaktadır. Böylelikle kullanıcılara merkezi noktadan Office uygulamalarının dağıtımı yapılır. Office uygulamalarının yüklenmesinin bir diğer yöntemi ise kullanıcıların BYOD yani kendi portallarından kendilerinin kurdukları yöntemlerden biridir.

Office Install Toolkit Microsoft tarafından desteklenen Office 365 son kullanıcı yüklemeleri için exe ya da msi dosyasının hazırlanmasında kullanılan araçtır. Bu araç sayesinde kullanıcılara yeni Office uygulamalarının kurulumu gerçekleştirilebildiği gibi yüklü Office ya da kaldırılmak istenilen Office uygulamaları için de kullanılmaktadır. İçerisinde yer alan birçok ayar ile de Office uygulamalarının kurulumunun, kaldırılmasının ya da varolan Office uygulamalarının yönetiminde kolaylık sağlamaktadır. Office Install Toolkit, Office 365 ProPlus Configuration XML Editor site’dan indirilebilir. Bu araç ile Office 365 ProPlus dışında Office 365 for Business SKU, Visio ve Project ile ilgili de kurulumlar ve ayarlar yer almaktadır. İlgili linke erişim sağlandıktan sonra yeni özellikleri tanıtan arayüz gözlemlenecektir. Bu arayüzde Office uygulamalarının güncelleştirmeleri ile ilgili ayarlarında yapılacağı seçenekler ve seçeneklere dair açıklamalar yer almaktadır.


“Next” seçeneği ile devam edildiğinde sitenin kullanımına dair bilgilendirmeler ve adımlar yer almaktadır. Gerekli bilgilendirmeler okunduktan sonra “Close” seçeneği ile ilgili ekran kapatılır.


Office 365 ProPlus , Configuration XML Editor bölümünde ise Install Toolkit’Ii indirebilmek için “Versiyon” bölümünden kurulum yapılacak Office versiyonu seçilir ve “Tools” bölümünden ise “Launch installation” seçilir. Böylelikle ilgili aracın da indirilme işlemine başlanılacaktır.


Office Install Toolkit’in çalıştırılması ile “Start” menüsüne gelinir ve yapılmak istenilen işlem seçilir. Yeni kurulum yapılmak istenildiği durumda “Create new Office 365 ProPlus Installer” seçilir. “Import an existing Office 365 ProPlus Installer” seçeneği ile var olan Confguration XML ya da daha önce bu uygulama ile oluşturulan exe/msi dosyası ile ilgili işlemler ya da düzenlemeler yapılır. “Manage your local Office 365 ProPlus installation” seçeneği ile lokal kurulum yapılmış Office 365 ProPlus’ların kurulumu, değiştirilmesi ya da yönetilmesi ile ilgili ayarlar yapılır. Yeni kurulum yapılacağı için “Create new Office 365 ProPlus installer” seçeneği ile devam edilir.


Şekildeki arayüzde kurulumu yapılacak ürün ya da ürünler seçilecektir. Office 365 ProPlus dışında Office 365 for Business, Visio, Project ve Skype gibi ürünlerin kurulumu da bu uygulama ile yapılabilmektedir. Aynı zamanda 32 ya da 64 bit seçimi ve güncelleştirmeler ile ilgili ayarlar da bu arayüzde yapılmaktadır. Ayarlar ile ilgili detaylara ulaşmak için başlıkların yanındaki ! işaretinin olduğu ikona tıklanmalıdır. Böylelikle yapılan her ayar ile ilgili bilgiye ulaşılacaktır.


“Products” başlığında ise seçilen ürün ile ilgili ayarlar yer almaktadır. “Languages” bölümünde kurulumu yapılacak ürün ile ilgili dil ayarı seçilir. Birden fazla dil ayarı girilebilir, “Set Primary” ile de birincil dil seçilebilir.


“Optional”bölümünde ise kuruluma dair çeşitli ayarlar yer almaktadır. Ürünün versiyonu, “Remote Path” ile logların tutulabileceği ortak alan, “Source Path” ile Click-to-Run kaynağın yer alacağı dizin ve “Download Path” ile ise indirilecek olan dosyaların dizini belirlenir.


“Excluded” bölümünde ise hazırlanan msi ya da exe dosyası ile Office 365 ProPlus uygulamalarınından hangilerinin kurulumunun yapılacağı hangilerinin yapılmayacağı seçilir. Böylelikle kurulum dosyasının içerisinde yer alacak ya da hariç tutulacak uygulamalar belirlenerek firmaya özel kurulum dosyaları hazırlanabilir.


“Download” başlığında ise Office uygulamaları ile ilgili güncelleştirme ve 32-bit/64-bit seçimi yapılır. Gerekli seçim yapıldıktan sonra ilgili güncelleştirme “Download” diyerek ilgili dosyaya indirilir.


“Updates” bölümünde güncelleştirmler ile ilgili detaylı ayarlar yapılır. Hangi güncelleştirmelerin yapılacağı seçilmesi ile versiyon, güncelleştirme dosyasının loaksyonu, deadline bilgisi gibi parametreler belirlenir.


“Options” bölümünde kuruluma dair ayarlar yer alır. Kullanıcıların kurulum ile ilgili UI arayüzünü görüp görmemesi, MS lisans sözleşmesinin otomatik onaylanıp onaylanmayacağı, aktivasyonun otomatik yapılıp yapılmayacağı, kurulum sırasında zorla uygulamaların kapatılıp kapatılmayacağı, RD ortamlara uygun lisanslamanın olup olmayacağı, taskbar’a sabitlenip sabitlenmeyeceği ve güncelleştirmelerin Configuration Manager tarafından yapılıp yapılmayacağı gibi Office uygulamaları ile ve kurulumu ile ilgili temel ayarlar yer almaktadır.


“Generate” bölümünde ise belirlenen bu konfigürasyonlara göre kurulum dosyasının hazırlanması gerçekleştirilir. MSI ya da EXE dosyalar hazırlanabilir. Firma kendine göre versiyonlama bilgisi, silent kurulum gibi seçenekleri belirledikten sonra kurulum dosyasının yeri belirlenir. İstenir ise Office kurulum dosyalarınn indirildiği 1GB aşkın kurulum dosyaları da “Embed Office installation files” seçeneği ile hazırlanır.


Gerekli ayarların yapılması ile ilgili kurulum dosyası hazırlanmış olur. BT ekipleri hazırladıkları bu dosyaları GPO ya da SCCM gibi ürünler ile dağıttıktan hemen sonra gerekli kurulumların merkezileştirilmesi ve standartlaştırılması sağlanacaktır.