Skip to content

Office 365 Exchange Online Mail Contact

Office 365 Exchange Online Mail Contact

Mail kontaktları Office 365 platformunda anlaşılması basit bir konsept olup, Active Directory’de yer alan kontaktlar gibidir. Mail kontaktları, Office 365’de kullanıcı hesabı değildir ve log on olamazlar Fakat kontaktlar global adres defterlernde gözlemlenmek ile beraber mail-enable security grubuna, distribution grubuna ve dynamic distribution gruplarına eklenebilirler. Fakat Office 365 Admin Center’da yer alan security grubuna üye olamazlar. Kontaktlar firma hiyerarşilerinde kullanılan ve yönetilebilen nesnelerdir. Oluşturulan bu nesneler aynı zamanda ilgili mail yönlendirme kurallarında da interektif kullanılmaktadır.

Şekilde de görüldüğü üzere Exchange Admin Center bölümünde yer alan “Receipents” başlığında ilgili kontaktlar oluşturulur. Bunun için “+” işaretinin seçilmesi ile “Mail contact” ile devam edilir.


Kontakt oluşturmak için şekildeki arayüz doldurulmalıdır. Burada girilmesi zorunlu olan alanlar * ile belirtilmiştir. Firma dışındaki mail adreslerinin kullanılması için tasarlanan mail kontakt için external adresinin doğru girilmesi önemlidir.


Oluşturulan kontakt Active Directory’deki nesne gibidir. Bunu kontaktın özellikler kısmında girdiğimizde de gözlemleyebiliriz. Özellikler kısmına girildiğinde Active Directory kullanıcı bilgileri kısmında yer alan bazı özelliklerin burada da görüntülenebilecektir.


Mail Kontakt ile ilgili Örnek Powershell Komutları

Yeni kontakt oluşturulmak için kullanılması gereken powershell komut örneği aşağıda yer almaktadır.

New-MailContact -Name “Ekim Algıç” -ExternalEmailAddress “[email protected]” -OrganizationalUnit “IT”

Kontakt üzerinde değişiklikler yapılması istenilmesi durumunda kullanılması gereken komut şablonu “Set-Contact” olacaktır. Aşağıda örnek komut dizini bulunmaktadır.

Aşağıdaki örnekte “Ekim Algıç” ile ilgili düzenleme işlemi yapılmıştır.

Set-Contact “Ekim Algıç” -Company Peakup -Manager “Ezgi”

Aşağıdaki örnekte ise Departmanı IT olan kullanıcıların yöneticisi Ezgi olarak düzenlenmiştir.

Get-Contact -Filter “Department -eq ‘IT'” , Set-MailContact –Manager “Ezgi”