Skip to content

Kurum Kültürü

Kurum Kültürü

[vc_row][vc_column][mk_fancy_title size=”18″ font_family=”none”]Aslında kısaca bahsetmek istersek, kurum kültürü; kurum içi inançlar, değerler ve alışkanlıkların tümüne verilen isimdir. Fakat kurum kültürünü oluşturmak tanımı kadar kısa ve kolay bir yolculuk değildir. Bugünkü yazımızda sizlere iyi bir kurum kültürüne sahip olmak için yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz.

Kurum kültürü öncelikle, kurumun kendi içindeki süreçlerini belli bir düzen ve disiplin içerisinde yürütebilir hale gelmesi açısından önemlidir. Bunun yanı sıra çalışma biçiminin düzenli ve sistematik hale gelmesi, kurum içerisinde belli değerlerin benimsenmesi performans artışından tutun da sektör içerisindeki firma imajına kadar olumlu etkiler yaratmaktadır.

Bu yolculuğun başında, yanımıza alacağımız ilk şey değerlerimizdir. Değerleri kurum kültürünün yapı taşları oladak adlandırabiliriz. Değerleri belirledikten sonra, kurum içerisindeki tüm ypıyı bu değerler odağında yeniden şekillendirmeliyiz. Işyerinin günlük hayatında kullandığı ödüllendirme, performans değerlendirme, tüm işe alım süreçleri, satış süreçleri vb. tüm sistemleri, değerleri de göz önünde bulundurarak gerçekçi ve ölçülebilir bir şekilde yeniden kurgulamalı , sağlıklı bir şekilde işlediğine emin olmalıyız.

Son olarak gözlem süreci başlar. Tüm bu değişim, kurgular sağlıklı bir şekilde işliyor mu? Hedeflenen sonuçlara ulaşılabiliyor mu? Yoksa yeniden üzerinden geçilmesi gereken başlıklar mı var? unutmayın ki tüm bu uygulamalar zaman içinde değişebilir. O gün için pozitif sonuçları olan bir aksiyon zaman içinde önemini yitirebilir. Bu nedenle, işin asıl meşakkatli kısmı oluşturduğunuz kültürün tutarlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Hem kurumunuzu hem de çalışanlarınızı güvence altına almak için başlattığınız bu çalışmanın sağlıklı sonuçlar vermesi için dikkat edlimesi gereken önemli noktaların altını çizersek;

  • Tüm bu süreçte açık ve etkin bir iletişim,
  • Çalışanlar ve hatta departmanlar arasında uyum,
  • Hedef ve sorumlulukların hakkaniyetli ve etkili bir şekilde dağıtılması,
  • Belli noktalarda çalışanların da sürece dahil edilmesi listede başı çeken unsurlardır.

Kurumunuzun hedeflerine ulaşması için gerekli adımları atmasını sağlayacağınız, çalışanlar için ise adil ve ölçülebilir bir iş ortamı oluşturacağınız bu zorlu ama bir o kadar keyifli periyotta hepinize başarılar dileriz.[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row]