Skip to content

Kadınlar teknolojiye ne kadar iyimser bakıyor?

Kadınlar teknolojiye ne kadar iyimser bakıyor?

[vc_row][vc_column][mk_fancy_title size=”20″ font_family=”none”]

Kadınlar teknolojiye ne kadar iyimser bakıyor? 

Teknoloji, herkesi yaşamın birçok yerinde girdiği gibi etkiliyor; “teknoloji olmadan biz ne yapıyorduk?” diyen güçlü bir kitle varken “eskiden böyle miydi nerede o eski bayramlar?” diyen de hatırı sayılır bir kitle mevcut. İnsanın hayatta kalma güdüsü sebebiyle gelen değişimlere hızlı adapte olması gerektiğini bilir ve bunu en üst düzeyde gerçekleştirmeye çalışır. Bizden önceki kuşakların Facebook’u işgal etmeleri buna en iyi örneklerden biri olabilir. Bu değişim zorunlu bir değişim olması sebebiyle kimileri için, içinde bir tedirginlik de barındırmıyor değil. Bu, kuşaklar veya Kadın – Erkek olarak çeşitli kırılımlara ayrılabilir.  

Aşağıdaki infografik, teknoloji iyimserliğinin cinsiyet ve kuşak çizgileri boyunca nasıl parçaladığını yansıtıyor. [/mk_fancy_title][mk_image heading_title=”women are not as optimistic about tech” src=”https://peakup.org/wp-content/uploads/2023/12/resim1-1.png” image_size=”full” desc=”Kaynak: GFK” caption_location=”outside-image”][mk_padding_divider][mk_fancy_title size=”20″ font_family=”none”]

Kadınların Teknolojiye karşı ilgisi neden azaldı?

Çalışma hayatında kadın konusu herkesin sıkça dile getirdiği ve üstünde çok fazla durduğu konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Kadının iş hayatındaki yeri ve var olabilmesi aslında çok basit ama bir o kadar da çok zor olabiliyor. Daha çocukken oyuncakların cinsiyete göre sınıflandırılması ve iş kollarına cinsiyet atfedilmesi kadınların birçok sektörde çalışabilmesi için önüne konulmuş şartlanmış engeller olarak çıkabiliyor. Örneğin; “kadın taksici mi olur?” diyebilmek veya en basiti bilim insanı demek yerine bilim adamı demek gibi…

Kadının adını göremediğimiz ve kadın işi olarak atfedemediğimiz birçok sektör var. Bunlardan biri de özellikle teknoloji alanı.  Bilgisayarların ilk yıllarında donanım tarafında erkekler, yazılım tarafında kadınların olması dengeyi sağlamaktaydı. 1980’lerde ise bilgisayarların eve girmesiyle birlikte bu dengeli durum bozuldu. Çünkü kadınların teknoloji dışına itilmesindeki en büyük nedenlerden biri de eve giren bilgisayarlar oldu. Bilgisayarlar erkek oyuncakları olarak piyasaya sürüldüğü için kadınların da teknolojiye ilgisi giderek azalmaya başladı. Böylece teknoloji erkeklerin ilgi alanı olarak görülmeye ve öyle davranılmaya başlandı. Oysa ki ilk yazılımcıların kadın olduğunu biliyor muydunuz? Örneğin; Ada  Lovelace, tarihin ilk bilgisayar programcısı olarak kabul ediliyor.[/mk_fancy_title][mk_image src=”https://peakup.org/wp-content/uploads/2023/12/undraw_programmer_imem.png” image_size=”full” align=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_fancy_title size=”20″ font_family=”none”]

Teknoloji Sektörünün Gizli Kahramanları

Özel hayat ve iş hayatı dengesinin olmaması, ücret ve yan hakların yetersizliği, kariyer anlamında terfi fırsatlarının azlığı ve sektörün erkek egemen yapısı gibi nedenler, öne çıkan olumsuzluklar arasında    yer alıyor. Kadın – erkek dengesinin kurulamadığı şirketlerde karar alma süreçleri, finansal ve yönetimsel performansları da olumsuz etkiliyor. Deloitte TÜBİSAD Teknoloji Sektöründe Kadın Raporu’na göre yönetim dengesinin sağlandığı şirketler daha başarılı ve daha verimli çalışıyor. Cinsiyet dengesi oluşturulmuş bir yönetim ekibinde kadınların %73’ü için dengeli kurumsal yönetim, %71’i için karar alma sürecinde farklı perspektifler ve %51’i için ticari kazanç ve finansal performans artışı anlamına geliyor.

Yine Deloitte’nin TUBİSAD ile birlikte gerçekleştirdiği, 500’e yakın teknoloji sektörüne emek veren beyaz yakalı kadınla yaptığı araştırmaya göre %85’i teknoloji sektöründe olmaktan memnun. Çünkü teknoloji sektörünün global, dinamik, değişen, gelişen ve geliştiren, yaratıcı insanlardan oluşan yapısı kadınlar  için sektörün cazip yanlarından bazıları. Geleceğe yön verebilmek, ilgi çekici ve zorlayıcı işlerde bulunmak Y ve Z kuşağı  toplumundaki kadınlara daha cazip geliyor. Teknoloji sektörü de kadınlar için meydan okuyucu alanlardan biri olarak değerlendiriliyor.[/mk_fancy_title][mk_image src=”https://peakup.org/wp-content/uploads/2023/12/undraw_monitor_iqpq.png” image_size=”full” align=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_fancy_title size=”20″ font_family=”none”]

Kariyer Yolculuklarında Kadınlar Nasıl Desteklenmeli?

Türkiye, cinsiyet eşitsizliklerin derinleşmesinde ve artmasında risk altında görülen ülkelerden birisi olarak görülürken teknoloji ise; risk katsayısı yüksek alanlardan biri olarak görülüyor. Toplumumuzda, riskli görülen alanlarda erkeklere daha fazla güven duyuluyor. Kadınların riskli alanlarda bulunulması sadece ofis ortamında değil günlük yaşamda da çok fazla istenmiyor. Ancak bir kriz anında serin kanlı kalabilmek ve kriz yönetimini sağlamak konusunda kadınların daha başarılı olduğu da göz ardı edilmemesi gerekiyor.  Çünkü önce kadınların her anda her yerde varlığını kabul edebilmek kariyer yollarında ilerlemelerinde en önemli adımlardan biri olacaktır.

Çalışanlar için rol model olabilecek kadın lider örneklerinin arttırılması alınabilecek aksiyonlardan bir diğeri olabilir.  Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında küçük-büyük işletmeler arasındaki eşitsizliğin yanı sıra kadın-erkek, yaşlı-genç, eğitimli-eğitimsiz bireyler arasında da büyük farklılıklar bulunuyor. Sektörün geleceği için dijital eşitsizliklerin giderilmesine ve dijital yetkinliklerin geliştirilmesine odaklanmak büyük önem taşıyor. Teknolojide çalışan kadın-erkek sayılarının eşitliği okul yıllarında kız öğrencileri daha fazla teknik alanlara yöneltilmesiyle başarılabilir.

Lise ve üniversiteli genç kadınlara yönelik programlar hazırlanabilir ki desteğe eğitimden iş hayatına doğru başlanmalıdır. Üniversitelerin teknik ve mühendislik bölümlerine kız öğrenci kotası konulabilir.

Bu konuda çalışma yapan kuruluşlardan biri olan ISACA, “SheLeadsTech çalışma programı ile teknoloji sektöründe çalışan kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve bu sorunların azaltılmasına katkıda bulunmak, kadınlar arasında bir ağ kurarak, motivasyon düşüklüğü yaşanan alanlarda destek sağlamak ve onların eksik oldukları noktalarda eğitimlerine katkıda bulunmak için de farkındalık yaratmaya devam ediyor.”

PEAKUP olarak bu konuda nasıl hissediyoruz ne düşünüyoruz?

Özellikle bilişim sektöründe kadın çalışanların artması için şirketlere uygulanacak teşvik ve sivil toplum örgütlerinin önemi çok fazla. Kadın istihdamını artıracak çalışmalar çeşitlendirilmeli, kendine güvenen, hedefleri olan kadınların farklı fikirlerine saygı geliştirilmelidir. Alınacak aksiyonların takımın gücünü artıracağına ve bu ortamlardan başarılı işler çıkacağına inanıyoruz. Başarının kadın ve erkek dayanışması ile gerçekleşeceği unutulmamalıdır.

PEAKUP olarak biz de kadın çalışan sayımızı en az %50  oranında korumaya çalışıyoruz.

Buna ek olarak tüm şartlara rağmen çalışmayı başarı ile sürdüren kadınlar, bazen annelik ve iş hayatı arasında kalabiliyor. Doğum izni, çocuğu kreş yaşına kadar büyütme isteği gibi süreçler kariyer hayatlarını kesintiye uğratabiliyor. Bu sebeplerden dolayı da çok sektör işe alırken kadınları önceliklendirmekten çekiniyor. Teknolojinin sürekli gelişen yapısından dolayı sektörden uzaklaşmamaları için bulunduğumuz dijital çağ nedeniyle de esnek ve uzaktan çalışma olanakları kadınları ileriye götürecek bir iş gücü modeli oluşturabilir. Sadece çalışan kadınlar için değil ev hanımlarının da içinde katma değeri yüksek işler yapılabilmesi için de imkanlar sunularak her alandan kadının iş gücünden yararlanılabilmesi destek sağlanacak noktalardan olabilir.

Sonuç olarak İnsanın doğası gereği şartlar eşit değildir, fakat toplumda adaletli ve eşit çalışma imkanları oluşturmaya çalışmak görev olarak görülmekten çıktığı zaman daha ileriye giden, daha fazla üreten bir toplum olabileceğiz. Çünkü kadınlar önlerine çıkan tüm zorluklara rağmen çalışma hayatının her alanında var olmaya devam edecek.

Teknoloji’de Kadın gibi bir konuyu önümüzdeki yıllarda konuşmamak dileğiyle…[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row]