Skip to content

İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİNDE DİJİTALLEŞME

İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİNDE DİJİTALLEŞME

Teknolojinin hayatımıza her alanda hızlıca girişi ile birlikte geleneksel yöntemler artık yetersiz kalmaktadır. Dijitaleşme tüm hayatımızı etkilediği gibi insan kaynakları süreçlerini de etkilemektedir.

Veri ve kaynak yönetimi dijital ortamda daha ulaşılabilir ve sistematik olarak yer almaktadır. Çalışan sayılarının artması ile  birlikte dijital dönüşüm önem kazanmaktadır.

Dijital İnsan Kaynakları en basit İfade ile İnsan Kaynakları fonksiyonlarının takibinin dijital ortamda yürütülmesidir. Dijital İnsan Kaynakları insan, teknoloji ve iş süreçlerinde yaşanan bütüncül bir değişimi ifade eder. Bu dönüşümlerin hepsini paralel olarak sürdüremezsek dijital dönüşüm etkin olmayacaktır.

Teknoloji hızını ve gelişimini arttırdıkça insan kaynakları fonksiyonlarında sürdürülebilirliği arttırmak için iş süreçleri tekrar tasarlanmaktadır. Bu süreçte yeni nesil yetenekleri elinde tutmak isteyen yönetici- çalışan arasında çok daha şeffaf bir bağ kurmayı hedefleyen şirketlerin süreçlerini dijital olarak kurgulamaları gerekmektedir.dijitalleşme her alanda olduğu gibi insan kaynakları alanında da üretkenliği arttırmaktadır.

İşletmelerin bu süreç içerisinde hem kendi süreçlerini hem de çalışan yetkinliklerini detaylı incelemesi gerekmektedir,

İnsan Kaynakları Dijitalleşme süreçlerinde aşağıdaki konular önem kazanır;

  • Çalışanların djital dönüşümün katkısına inanması ve mevcut durumun analizi
  • Çalışanların Yetenek ve Uzmanlık seviyelerinin arttırılmasına yönelik eğitimler düzenlenmesi
  • İşletme içinde birbirinden farklı sistemler mevcut ise, merkezileşmiş yapıların tercih edilmesi
  • Çalışma modellerinin Yaratıcı ve Yapıcı kurgularla yenilenmesi,
  • Stratejik planlara Dijital Dönüşümünde dahil edilmesi
  • Dijital Dönüşümün şirket kültürü haline getirilmesi

İnsan Kaynakları süreçlerinde yeni teknolojiler kullanarak iyileştirilen süreçler çalışan memnuniyetinin sağlanmasında çok önemli bir rol oynar. Kurum içinde ise bu projelerde rol alacak yetkili ve çalışanların belirli bir deneyime sahip olmaları sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için zorunludur.

İş dünyası günümüz çağına uygun olarak yeni bir yapılanma içindedir. Dijitalleşme yolculuğu günümüz koşullarına uyum sağlamak için gerekli olmaktadır. Uygulamalarımız dijitalleşse de her zaman yönetim felsefesinde insanı odağa almak gerekmektedir.