Skip to content

ICT Medya Ahmet Toprakçı Özel Röportajı

ICT Medya Ahmet Toprakçı Özel Röportajı

PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı;

“Kovid salgının teknolojiye verilen önemi arttırdığını belirtti. Hızla gelişen teknolojinin tarım sektöründe kullanımın yaygınlaştığını kaydetti. Bu durumun emek yoğun tarım sektörüne büyük bir verimlilik sağladığını ifade eden Toprakçı, “Endüstride kullanılmaya başlanan ve giderek de kullanımı artan yeni teknolojiler, tarım ürünlerinin ve hatta hayvanların takibini sistemli bir şekilde yapabiliyor olmayı, çiftçinin ürünlerini daha verimli alabilmesini beraberinde getirdi.”dedi. Tarımda teknolojik inovasyonun sanayi devrimiyle birlikte her zaman var olan, gelişen bir kavram olduğuna işaret eden Toprakçı “Ancak çoğu ülke bu gelişmeleri takip edip kullanmak konusunda geri kaldı. McKinsey Global Institute tarafından yapılan araştırmada herhangi bir endüstriyel sektöre kıyasla tarım sektörünün en düşük dijital penetrasyon oranına sahip olduğuna değiniliyor. Verimlilikte ve yeni hizmetlerin eklenmesinde tarım sektörü çok geride kalsa da hızlandırmak gerekiyor. Çünkü tarımdaki nesnelerin interneti (IoT) uygulamalarının etkili ve doğru bir şekilde kullanılması çiftçilerin taleplerini karşılamada en büyük yardımcı konumunda” diye konuştu.

Toprakçı, tarım sektöründe sıklıkla yüksek maliyetler, dışa bağımlılık. telef olan ürünler, beklenmeyen koşullar, arazilerin doğru değerlendirilememesi gibi sorunlarla karşı karşıya kalındığını vurguladı.Yeni teknolojilerin tarım ve hayvancılık sektöründe kullanılmasının sektörde yaşanan sorunları minimize ettiğini bildiren Toprakçı şöyle devam etti: “Daha yakından takip edilebilir, dolayısıyla kontrol edilebilir, ölçülebilir ve hızlı olunmasını sağladığı gibi ürünlerin zamanında ve daha fazla değerlendirebilir olmasını sağlıyor. Dijitalleşme sürecinin hızlanmasında ve doğru uygulamasında çiftçilerin bu sürece adapte edilmeleri, kolayca alışmalarını ve kullanmalarını sağlamak en başta atılması gereken adımlardan biri. Motive etmek. anlatmak, deneyimletmek gibi basit çalışmalar çiftçilerdeki Ön yargılı yaklaşımın ve uzak duruşun kırılmasında, alışkanlıkların terk edilmesinde etkili bir rol oynayacaktır. Business Insider’ın premium araştırma hizmeti olan Bl Intelligence, tarım dünyasın-daki I0T cihazlarının 2015 yılında 30 milyon iken 2020 yılında 75 milyona yükseleceğini ve bunun da yıllık %20 büyüme oranına ulaşacağını ön görüyor. Tarım ve hayvancılıkta artan teleflelerin önüne geçebilmek, sorunları tesbit edebilmek için bunun en güzel örneklerinden birini de nesnelerin interneti ile çiftlik IoT platformu olarak PEAKUP geliştirdi.

Toprakçı, PFAKUP’ın geliştirdiği NOVA IoT Platform hakkında da bilgi verdi. NOVA platformunun kümes ve benzeri yetiştirme alanlarında ışık miktarı, rüzgâr hızı ve karbondioksit gibi farklı çevresel verileri toplayarak anlık analizler yaptığını bildiren Toprakçı şunları anlattı: ‘Uç noktalarda anlık işleme yapan mikro-işlemcili devre tasarımlaru ve tüm donanımlar PEAKUP Ar-Ge merkezi içerisindeki mühendisler tarafından geliştiriliyor.Bulut Teknolojileri ve yapay zekâ kullanılarak toplanan veriler yaşanan telef oranlarını minimize edebilmek daha verimli üretim alanları oluşturabilmek İçin bir dizi algoritmadan geçiriliyor. İleri düzey analitik altyapısı İle onlarca farklı lokasyondaki İzleme alanları uzaktan yönetilebiliyor. ‘Tanımlanmış değerleri geçen bölgelerde sistem kendiliğinden aksiyonlar alarak olası hastalıkların yayılmasını engellediği gibi maksimum üretim miktarını sağlamak İçin çevresel verilere akıllı kümes yönetimi yapılabiliyor. Günün sonunda NOVA IoT Platformu İle tavuk üreticilerinin ve aynı zincir İçerisinde yer alan yumurta, et ve benzeri sektörlerin kalite standartlarının geliştirilmesi artan süreç verimliliği, azalan enerji kayıpları, İşçilik maliyetlerinin düşürülmesi ve canlı hayvanlarda stres, hastalık ve teleflerin azaltılması gibi süreçler üzerinde olumlu sonuçlar elde ediliyor.

Çevresel faktörlerin etkilerinin canlı verimliliğini analiz edebildiği bir alanda bu sayede kümes hayvanlarının daha verimli üremelerini ve yaşamlarını sağlamak için dijital ortam sağlanmış oluyor. Sensörlerle anlık ölçümler yapılması ve canlı takip süreçlerinin takip edilmesi. kümes alanlarında canlı teleflerinin azalmasını sağlıyor.

Nova IoT Platformu sayesinde artan verimlilik, azalan enerji kayıpları, daha hızlı üretilen çözümler, işçilik maliyetlerinin düşürülmesi gibi hızlı ve olumlu sonuçlar alınabiliyor. Günümüzde verilerin işlenebilmesi ve analiz edilerek raporlanması çoğu sektör İçin büyük  bir kolaylık ve üretkenlik sağlıyor. Yazılımların geliştirilmesi ve dijitalleşmenin önünün açılması tüm sektörler için bu dönüşümü hızlandırmayı gerektiriyor.