... Skip to content

Exchange 2013 Hybrid Deployment Yapılandırması ve Office 365 Taşıma İşlemi- Part 6

Exchange 2013 Hybrid Deployment Yapılandırması ve Office 365 Taşıma İşlemi- Part 6

Hybrid Deployment için Exchange Server 2013 Organizasyonunun Hazırlanması

Exchange Server 2013 hybrid deployment işlemi için gerekli senkronizasyon işlemi de tamamlandıktan sonra Exchange 2013 Client Access sunucularındaki virtual directory’lerin ayarlanması gerekmektedir. Exchange Server 2013 Client Access sunucu üzerindeki external URL’lerin yapılandırılması önemli noktalardan biridir. Burada external URl olarak adlandırılan Exchange Web Service (EWS), Outlook Address Book (OAB), Outlook Web App (OWA), Exhange Control Panel (ECP) ve Exchange Active Sync (Microsoft-Server-ActiveSync) ayarları Exchange Server 2013 Client Access olarak ayarlanmalıdır. Autodiscover ve Outlook Anywhere’in sağlıklı çalışması da önemli noktalardan biridir. Outlook Anywhere testi Remote Connectivity Analyzer ile yapılabilir. İlgili linkin tıklanması ile teste başlanılacaktır.

Şekilde de görüldüğü üzere “Exchange Server” bölümündeki “Microsoft Office Outlook Connectivity Tests”de hem autodiscover hem de Outlook Anywhere testi yapılabilir. Outlook Connectivity seçeneği ile ilerleyip Outlook Anywhere testine başlanılabilir.


“Outlook Connectivity” herhangi bir kullanıcı hesap bilgisi ve Exchange Sunucu bilgileri girilerek ilgili test yapılacaktır. Burada Exchange Server ile ilgili ayarlar istenilirse Autodiscover ile de bulunabilir. Gerekli bilgilerin girilmesinin ardından “Perform Test” ile test işlemine başlanır.


Test sonucunun başarılı şekilde tamamlandığı “Test Details” bölümünde görüntülenir. Hata alınması durumunda ise yine bu arayüzde detaylara erişilebilir. “Expand All” ile yapılan testlere dair adım adım ayarların olduğu ve hangilerinin başarılı hangilerinin başarısız tamamlandığı gözlemlenecektir.


Virtual Directory’lerin yapılandırılması için ise Exchange Server 2013 üzerindeki “Servers” bölümünde yer alan “virtual directories” tıklanır ve external URL’lerin Exchange Server 2013 Client Access olacak şekilde konfigüre edilir. İlgili powershell komutları ile kontroller yapılabilir.

EWS virtual directory’deki external URL’i doğrulamak için aşağıdaki powershell komutu çalıştırılmalıdır:

Get-WebServicesVirtualDirectory “EWS (Default Web Site)” , Format-Table Name, ExternalUrl

OAB virtual directory’deki external URL’i doğrulamak için aşağıdaki powershell komutu çalıştırılmalıdır:

Get-OabVirtualDirectory “OAB (Default Web Site)” , Format-Table Name, ExternalUrl

OAB virtual directory’deki external URL’i doğrulamak için aşağıdaki powershell komutu çalıştırılmalıdır:

Get-ActiveSyncVirtualDirectory “Microsoft-Server-ActiveSync (Default Web Site)” , Format-Table Name, ExternalUrl


Exchange Server 2013 hybrid deployment’larda önemli noktalardan birisi de Client Access sunuculardaki EWS’nin bölümü olan MRS Proxy’nin aktif edilmesidir. Bunun için “Servers” bölümündeki “Virtual directories” bölümüne gidilecek ve Client Access sunucudaki EWS virtual directory’e tıklanmalıdır. Buradaki “Edit” seçeneği ile “EWS (Default Web Site)” wizard’ı açılacaktır. “General” bölümündeki “Enable MRS Proxy endpoint” aktif edilmelidir.