Skip to content

Exchange 2013 Hybrid Deployment Yapılandırması ve Office 365 Taşıma İşlemi- Part 1

Exchange 2013 Hybrid Deployment Yapılandırması ve Office 365 Taşıma İşlemi- Part 1

Office 365′in sağladığı servisler ve firmalara sağladığı avantajlardan dolayı birçok firma alt yapısını Office 365 platformuna aktarmaktadır. Office 365 servislerinden Exchange Online hizmetini kullanacak firmalar ise direkt hizmeti cloud platformunda kullanılması ile başlayabileceği gibi var olan hali hazırdaki mail hizmetlerindeki verilerin aktarılması ile kullanabilirler. Sektörde birçok firmanın farklı farklı mail hizmeti kullanıyor olması akıllara hali hazırdaki verilerin ya da yapılandırmanın nasıl aktarılabileceği sorusunu getirmektedir. Office 365 farklı mail hizmetleri için farklı senaryolar sunmaktadır.

Bunlar aşağıdaki şekilde de görüldüğü üzere Cutover Migration, Staged Migration, Remote Migration ve IMAP Migration’dır. Herbir taşıma methodunun farklı ön gereksinimler olup alt yapılardaki farklılıklara göre dizayn edilmiştir. Bunlar dışında POP3 ya da Lotus Notes gibi geçiş senaryolarında ise Office 365 özelliklerinden ya da third party uygulamalardan yararlanılabilir.


Hybrid Deployement Nedir?

Hybrid Deployement firmalarda var olan Exchange topoloji ile Office 365 platformundaki Exchange Online hizmeti ile beraber kullanılmasını sağlayan geçiş senaryosudur. Firma alt yapısında Exchange mimarisi var ise ve belirli kullanıcılar Office 365 platformuna taşınacaksa ve var olan mail hizmeti ile entegre çalışacaksa (Adres defterleri, takvim süreçleri gibi) bu ortamlarda hybrid deployement senaryosuna ile ilerlenmelidir. Diğer bir durum ise kullanıcı sayısı veya Exchange versiyonlarından kaynaklı diğer senaryolar kullanılamıyorsa hybrid deployement senaryosu kullanılabilir. Örneğin 10.000 kullanıcılı ve Exchange 2013 alt yapısı kullanan ve tüm alt yapısını Office 365 platformuna geçirmek isteyen firmada da yine Hybrid Deployement yapılmalıdır. Bunun nedeni diğer taşıma methodlarının ön gereksinimlerini karşılayamamasından kaynaklıdır. Buradan da anlaşılacağı gibi kullanıcı sayısı, Exchange versiyonu ve firmanın tüm yapıyı mı yoksa belirli kullanıcıları mı Office 365′e geçirmek istediği bilgileri önemli kriterlerden biridir.

Office 365 taşıma senaryolarından birisi olan Hybrid Deployment ile Office 365 içerisinde yeni bir Exchange Online organizasyonu oluşturulmakta ve bu organizasyon yerelde barındırılan Exchange Server organizasyonu ile entegre edilmektedir. Bu entegrasyon işleminde yerel Active Directory kaynakları bulut hizmetleri ile senkronize edilmekte ve aşağıdaki özellikler aktif edilmektedir.

  • Yerel Exchange Server ve Office 365 arasında güvenli mail trafiği
  • Ortak paylaşılan bir domain alanı için (ör: domain.com) her iki exchange organizasyonu tarafından da yönetilen mail akışı
  • Birleştirilmiş GAL adres listesi
  • Yerel Exchange Server ve Office 365 arasında free/busy takvim bilgilerinin ortak kullanılması
  • Gelen ve giden maillerin merkezi kontrollerinin gerçekleştirilmesi. İstenildiği takdirde tüm mail trafiği yerel veya online Exchange sunucular üzerinden yönlendirilebilir.
  • Yerel Exchange Server ve Office 365 tarafından kullanılan ortak Outlook Web App adresi
  • İki taraflı istenildiği zaman mailbox taşıma işleminin gerçekleştirilebilmesi
  • Yerel Exchange Server ve Office 365 arasında Message Tracking, MailTips ve Multi-Mailbox Search işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi
  • Yerel Exchange Server hesapları için bulut tabanlı mesaj arşivleme imkanı

Aşağıdaki diyagramda örnek bir Hybrid Deployment mimarisi görülmektedir. Yerel Exchange Server Client Access Server ile Office 365 hibrid entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.

Yerel Exchange Server mimarisinden Hibrit mimariye geçildikten sonra aşağıdaki genel değişiklikler sağlanabilmektedir.

Yapılandırma Hibrit Deployment Öncesi Hibrit Deployment Sonrası
Mailbox lokasyonu Yalnızca yerel Exchange Server üzerinde Yerel Exchange Server ve Office 365 üzerinde
Message transport Yerel CAS sunucusu giden ve gelen tüm mail trafiğinden sorumludur. Yerel CAS sunucusu tüm trafiikten sorumlu olabileceği gibi yalnızca Office 365 için gönderilen ve alınan maillerden sorumludur.
Outlook Web App Yerel CAS sunucusu tüm OWA taleplerine cevap vermek ile sorumludur. Yerel CAS sunucusu gelen OWA taleplerini yerel Exchange sunucuya yada Office 365′e yönlendirebilir.
İki organizasyon için birleştirilmiş adres defteri Varsayılanda mümkün değildir. Yerel DirSync sunucusu yerel Active Directory içerisindeki mail-enabled bilgileri Office 365′e senkronize eder.
Free/busy sharing Yalnızca yerel kullanıcılar arasında paylaşılabilir. Yerel ve Online kullanıcılar Free/Busy bilgilerini paylaşabilirler.

Hybrid Deployment sonucunda birleştirilmiş bu yapı her iki organizasyon için tek bir konsol üzerinden yönetilebilir.