Skip to content

Dijital iş yerinde talep patlaması / Platin Dergisi

Dijital iş yerinde talep patlaması / Platin Dergisi

Koronavirüs pandemisi; evden çalışmaya başlanmasıyla birlikte dijital iş yeri platformlarında adeta talep patlamasına neden oldu. İş hayatının eve taşınması işverenler için zorunlu bir dijital dönüşümü gerektirirken, gerekli teknolojik altyapıya sahip olmayan kurumları zor günler bekliyor. Özellikle perakende ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların, dijital iş yeri platformlarına ve bu yöndeki hizmetlere olan taleplerde çok kısa bir sürede %70 oranında artışa sebep oldu.

Salgın riskine karşı alınan önlemler çerçevesinde birçok şirket evden çalışma kararı aldı. Bir yandan da iş süreçlerinin sekteye uğramadan devam ettirilmesi gerekiyor. Rekabetçi global piyasalar, insan kaynağındaki jenerasyon değişimi ve dijital dönüşüm gereksinimleri nedeniyle yakın gelecekte neredeyse irili ufaklı tüm şirketler bu değişime ayak uydurmak ve hızlıca dijital iş yeri platformlarına geçmek zorunda kalacaklar.

“Dijital iş yerine hızlı adapte olacağız, çalışma kültürümüz değişecek”

Türkiye’de çok sayıda firmanın evden çalışmaya başlamasını ve beraberinde getirdiği dijital iş yeri kavramını değerlendiren PEAKUP COO’su KadirCan Toprakçı; “Şu anda şirketler tarafından dijital iş yeri kavramına olan ilgi ve talep büyük. Çünkü internet bağlantısı ve bilgisayarın evden çalışmak için tek başına yeterli donanım anlamına gelmediği görüldü. Sadece görevi nedeniyle dışardan çalışmak zorunda olan bir iki kişi ya da bir iki bölümden bahsetmiyoruz. Tüm şirket çalışanlarının dijital çalışma ortamına geçmesi birçok tedbiri ve alt yapı tedarikini ortaya çıkardı. Bu ortamda işverenlerin en büyük endişesi, çalışanlar arasındaki ekip birlikteliğinin ve iş süreçlerinin kopması, çalışan motivasyonunun düşmesi. Bu durum; özellikle dijital çalışma kültürüne alışık olmayan çalışanlar için zoraki bir dijital dönüşümü ve hızlı adaptasyonu beraberinde getirecek. Ancak çok yakında tüm şirketler dijital iş yeri kullanmaya başlayacaklar ve çalışma şekillerini salgın sonrasında da yenilemeye devam edecekler” şeklinde konuştu.

Perakende ve lojistik sektörü daha talepkar

“Özellikle perakende ve lojistik gibi sektörler başta olmak üzere imalat dahil tüm sektörlerden yoğun talep alıyoruz” diyen Toprakçı; “Virüs salgını herkesi evinden çalışmaya yönlendirdikçe ekonominin devamlılığı açısından, ofisteymiş gibi odaklanmış bir şekilde çalışılmasını sağlamak, rutin iş süreçlerini devam ettirmek işverenler açısından oldukça önemli bir sorumluluk. Özellikle çok sayıda çalışanı, şubesi ve satış ağı olan, birden fazla ofise sahip firmalar dijital iş yeri platformuna yoğun ilgi gösteriyorlar. Velocity adını verdiğimiz, yazılımını Türk mühendislerin geliştirdiği dijital iş yeri platformumuza olan talep 3 günde %70 oranında arttı. Evden çalışan tüm satış ekibimiz bu konuda şirketleri bilgilendirmeye odaklandı. Bu taleplerin önümüzdeki günlerde daha da fazla yoğunlaşacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Dijital iş yeri platformuna Koronavirüs etkisi

Dijital platformlar üzerinden işleri yürütmenin sanıldığının aksine daha kolay ve efektif olduğunu vurgulayan PEAKUP COO’su KadirCan Toprakçı şöyle konuştu; “Şu anda evden çalışıyor olmak bize dijital platformlar üzerinden iş süreçlerimizi aksatmadan da ilerletebileceğimizi gösterdi. Bu aslında duruma alışık olmayan işverenler için de çalışanlar için de ilk aşama. Bundan sonraki süreçte her iki taraf da bu alanda kendisini daha çok geliştirecek, yeni talepler, yeni hizmetler ortaya çıkaracak. İş süreçlerimizi dijitalde yürütebiliyor olmak daha verimli çalışmamızı ve zamanımızı daha etkin kullanmamızı sağlıyor. Elbette her şeyde olduğu gibi bu durumun da negatif yanları var. İnsan kaynakları perspektifinden baktığımız zaman özellikle bizim gibi kültüre sahip çoğulcu toplumlarda çalışma motivasyonunu olumsuz etkilemekte. Ancak alışma süreci tamamlandığında, dijital iş yerleri daha efektif ve verimli kullanılmaya başlanacak. Velocity’i etkin olarak kullanan müşterilerimizden gelen talepler üzerine Koronavirüs ile ilgili özel bir modül oluşturduk. Firmaların salgınla ilgili aldıkları tedbir ve kararları çalışanlarıyla paylaşmaları için özel bir uygulama kartı geliştirildi. Böylece alınan tüm önlemler, yeni uygulama prosedürleri ve değişen çalışma şartlarına dair bilgilendirmeler hızlıca yapılabilliyor. Bu yeni modül bir nevi online kriz masası görevini üstleniyor.”