Skip to content

Cutover Migration-Part 3

Cutover Migration-Part 3

Domain Konfigürasyonu

Taşıma işlemine başlanmadan önce yapılması gereken işlemlerden biri de Office 365 portalına SMTP domainin eklenmesidir. Bilindiği üzere Cutover taşıma sırasındaki ilk adım on-premise ortamdaki SMTP adreslerine ait mail kutularının aynısının Exchange Online tarafta da oluşmasıdır. Cloud ortamında ilgili domainin olmaması durumunda taşıma sırasında hata alınması kaçınılmazdır.

Office 365 ortamına ilgili domainin ekleme işlemi için Office 365 Admin Center’daki “Domains” bölümünden “Add domain” diyerek devam edilmelidir.


Aşağıdaki arayüzde Office 365 portalına domain ekleme işlemi için yapılması gereken adımlar görünmektedir. Cutover Migration ön gereksinimleri sırasında sadece birinci adımın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. “Specify a domain name and confirm ownership” ile birinci adıma başlanılacaktır.


“type a domain name” bölümünde domain bilgisinin girilme işlemi gerçekleştirilecektir. “Next” ile ilgili domaine ait konfigrasyona devam edilecektir.


“confirm that you own “yourdomain”” başlığı altında ise ilgili domainin Office 365 tarafından onaylanması için girilmesi gereken TXT ya da MX kaydına dair bilgi görülmektedir. Buradaki TXT kaydı ya da MX kaydının anlamı böyle bir domainin gerçekten bu firmaya ait olup olmadığını anaylama işlemidir. Bu kayıtların girilmesi ve Office 365’in bunu onaylamasının ardından ilgili domain artık Office 365 servisleri için kullanıma hazırdır.“Done, verify now” ile devam edilmesinin ardından domainin başarı ile doğrulandığı şekildeki ara yüzde görülmektedir.


Office 365 ortamında kullanılabilecek domainler şekildeki arayüzde görülmektedir. Domain ekleme adımlarının tamamı yapılandırılmadığı için ilgili domain “Setup in progress” ile hazır halde beklemektedir. Gerekli taşıma işleminin bitmesinden sonra “Complete setup” ile devam edilerek diğer adımlarında gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Ancak ön gereksinim aşamasından yapılması domain tarafında yapılması gereken adımlar bu kadar ile yeterli olucaktır.


Unified Messaging

Cutover Migration işlemi sırasında gerekli olan bir diğer ön gereksinim ise Exchange suncuu rollerinden biri olan Unified Messaging özelliğinin taşınacak kullanıcı hesaplarında disable olmasıdır. Taşıma sırasında bu rol ilgili kullanıcılarda disable edilir ve gerekli taşıma işleminin bitmesinin ardından istenilirse Unified Messaging rolü etkinleştirilebilir.

Security Grupları

Lokal Active Directory’de yer alan Security grupları Cutover Migration ile taşınamamaktadır. Office 365’e bu grupların taşınmasının zorunlu olması durumunda grupların manuel oluşturulması ya da Office 365 ortamında taşıma işlemi başlanılmadan mail gönderebilen security grup oluşturulmalı ve taşıma işlemine daha sonrasında başlanılmalıdır.