Skip to content

Cutover Migration-Part 1

Cutover Migration-Part 1

Office 365 firma açısından direkt cloud ortamında oluşturup kullanılabilindiği gibi, aynı zamanda firmanın hali hazırda kullandığı mail alt yapısının taşınması gibi durumlarında luşabileceği bir teknolojidir. Haliyle bu gibi durumlarda firmaları bekleyen bir Migration süreci olacaktır.

Office 365 platformunda Migration, firmaların Exchange sunucularının, third-party mail servislerinin ya da cloud servisi sağlayan başka bir vendordan mail alt yapılarının Exchange Online ortamına taşıma işlemidir. Firmaların alt yapılarına göre taşıma işlemleri farklılık gösterecektir. Office 365’de migration yaklaşımlarını Cutover Exchange Migration, Staged Exchange Migration, Hybrid Migration (co-existence), IMAP Migration, PST Migration, Third-party migration başlıklarında toplamak mümkündür. Her bir migration başlığının kendine göre ön gereksinimleri, alt yapıları ve süreçleri vardır. Dolayısıyle firmaların taşıma işlemine dair kararlar alınırken var olan mail alt yapısının detaylı bir şekilde incelenmelidir.

Migration yaklaşımlarından biri olan “Cutover”, Exchange Server 2003 ve sonraki sürümler için geçerli olan 2000 kullanıcıyı aşmayan alt yapılarda tercih edilen taşıma modelidir. Cutover sürecinde Office 365 portalı ya da powershell komutlarının kullanılması ile beraber bir batch oluşturulur. Bu batch sayesinde mailbox’ların on-premise ortamdan Exchange Online ortamına kopyalama işlemi gerçekleştirilir. Gerekli taşıma işleminin tamamlanmasının ardından MX kaydının değiştirilmesi ile kullanıcılar on-premise ortamından Exchange Online platformuna geçmiş olacaktır. Haliyle Cutover adından da anlaşılacağı üzere kullanıcıların ön hazırlıklarının bitmesinin ardından MX kaydının değiştirilmesi ile on-premise ortamdan bir anda Exchange Online ortamına geçmesi ile sağlanır.

“Cutover” temel olarak aşağıda yer alan adımlar üzerine kurulmuş bir taşıma işlemidir:

· On-premise Exchange organizasyonunda yer alan kullanıcılara ait mail kutularının aynısı Exchange Online ortamında da oluşacaktır. Sadece kullanıcı mail kutuları değil aynı zamanda on-premise ortamında yer alan distribution gruplar ve kontaktlar da oluşacaktır.

· Exchange Online ortamında kullanıcı mail kutularının oluşturulmasının ardından kullanıcıların maillerinin, kontaktlarının ve takvimlerinin kopyalama işlemine başlanılacaktır. Buna “initial synchronization” denilmektedir.

· “Initial synchronization” işleminin bitmesinden sonra on-premise Exchange sunucu ile Exchange Online arasında el ile herhandi bir tetikleme yapılmadığı sürece 24 saatte bir senkronizasyon gerçekleştirilir. Bu senkronizasyon sırasında yeni maillerin on-premise ortamdan Exchange Online ortamına taşıma işlemi gerçekleştirilir. Buna “incremental synchronization” denilmektedir.

· Exchange online tarafında taşıma için oluşturulan batch’in bitmesinin ardından yani “Initial synchronization” bitmesinin ardından yönetici tarafından belirlenmiş mail hesabına taşıma sırasında alınan hataların ve başarılı taşınan mail kutularına dair detaylı raporun bulunduğu mail iletilecektir. Yönetici bu rapora istinaden alınan hatalara karşı çözüm ürettikten sonra ister manuel isterse de otomatik olarak batch’i yeniden çalıştıracak ve taşıma işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşecektir.

· Mail kutularının gerekli senkronizasyon işlemleri ile kopyalamasının ardından ilgili DNS kayıtlarının girilmesi ile Office 365 servislerinden biri olan Exchange Online yapısına geçilecektir.

Cutover proje planlaması yapılırken aşağıdaki adımlar üzerinden gidilmelidir.

· Cutover için gerekli ön gereksinimlerin sağlanılmalıdır.

· Ön gereksinimlerin sağlanmasının ardından “Migration Endpoint” oluşturulur.

· “Cutover Migration Batch” oluşturulur.

· “Cutover Migration Batch” başlatılarak, taşıma işlemine başlanılır.

· Alınan hataların düzeltilmesinin ardında batch yeniden başlatılır.

· Başarılı kopyalam işleminden sonra MX kaydı Exchange Online olarak değiştirilir.

· MX kaydının değiştirilmesi sırasında gelen yeni maillerin taşınması için batch yeniden başlatılır.

· Migration Batch silinir.

Taşıma işlemin ardından;

· Kullanıcılara lisans atama işlemi gerçekleştirilir.

· DNS’de autodiscover kaydı oluşturulur.

· İstenilmesi durumunda SSO veya Dirsync yapısı implemente edilir.

Yukarıdaki adımların başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından Office 365 platformuna geçiş işlemi başarılı bir şekilde sağlanmış olunur.